Nuo užsienyje padarytų KET pažeidimų pabėgti nebepavyks 

Iki šiol ne vienas vairuotojas po kelionės į užsienį bičiuliams yra guodęsis, kad iš svečios šalies už greičio viršijimą nerimastingai laukia baudos kvito. Po kurio laiko pranešimo apie nuobaudą nesulaukę vairuotojai jau trindavo rankomis. Vis dėlto tokios istorijos taps praeitimi.

Ketvirtadienį, lapkričio 7 d. Europos Sąjungoje įsigalioja nauja tvarka, kuria sudaromos palankesnės sąlygos keistis informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie KET pažeidimus.

Direktyva nėra privaloma Jungtinei Karalystei, Airijos Respublikai ir Danijos Karalystei.

Šia Direktyva siekiama pagerinti kelių eismo saugumą Europos Sąjungoje, sudarant palankesnes sąlygas keistis informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus ir taip užtikrinti sankcijų už pažeidimus, padarytus kitoje valstybėje narėje nei pažeidimo vietos valstybė narė registruota transporto priemone, taikymą.

Valstybės narės turės galimybę gauti kitoje valstybėje narėje, nei buvo padarytas eismo saugumo taisyklių pažeidimas, registruotos transporto priemonės savininko ar valdytojo duomenis, informuoti jį apie padarytą pažeidimą ir numatomą paskirti ar paskirtą baudą. Baudos už atitinkamos valstybės narės teritorijoje padarytus eismo saugumo taisyklių pažeidimus skiriamos pagal valstybės narės, kurioje padarytas pažeidimas, teisę.

Direktyva taikoma šiems KET pažeidimams:

1) leidžiamo greičio viršijimas (važiavimas didesniu greičiu, nei nustatytas konkrečiame kelyje ir konkrečios rūšies transporto priemonei pažeidimo vietos valstybėje narėje);
2) važiavimas neužsisegus saugos diržo (reikalavimo užsisegti saugos diržą arba naudoti specialias vaikų sėdynes, kaip numatyta 1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvoje 91/671/EEB dėl privalomo saugos diržų ir specialių vaikų sėdynių naudojimo transporto priemonėse ir pažeidimo vietos valstybės narės teisėje, nesilaikymas);
3) važiavimas esant raudonam šviesoforo signalui (važiavimas esant raudonam šviesoforo signalui arba bet kokiam kitam atitinkamam sustoti reikalaujančiam signalui, kaip apibrėžta pažeidimo vietos valstybės narės teisėje);
4) vairavimas apsvaigus nuo alkoholio (vairavimas apsvaigus nuo alkoholio, kaip apibrėžta pažeidimo vietos valstybės narės teisėje);
5) vairavimas apsvaigus nuo narkotikų (vairavimas apsvaigus nuo narkotikų arba kitų panašų poveikį turinčių medžiagų, kaip apibrėžta pažeidimo vietos valstybės narės teisėje);
6) važiavimas be saugos šalmo (važiavimas be saugos šalmo, kaip apibrėžta pažeidimo vietos valstybės narės teisėje);
7) važiavimas draudžiama juosta (neteisėtas naudojimasis kelio dalimi (pavyzdžiui, avarinio sustojimo juosta, viešajam transportui skirta juosta arba dėl spūsčių ar kelio darbų laikinai uždaryta juosta), kaip apibrėžta pažeidimo vietos valstybės narės teisėje);
8) neteisėtas naudojimasis mobiliuoju telefonu arba kitokiu ryšių įrenginiu vairuojant (neteisėtas naudojimasis mobiliuoju telefonu arba kitokiu ryšių įrenginiu vairuojant, kaip apibrėžta pažeidimo vietos valstybės narės teisėje).

Valstybė narė, pradėjusi kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimo tyrimą, siunčia pranešimą transporto priemonės savininkui, valdytojui arba kitam nustatytam asmeniui, įtariamam pažeidimu, ir pagal savo teisę pateikia visą susijusią informaciją apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimo pobūdį, pažeidimo vietą, datą ir laiką, pažeisto nacionalinės teisės akto pavadinimą ir sankciją, taip pat, prireikus, duomenis apie įrenginį, kuriuo buvo nustatytas pažeidimas. Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi pagrindinių teisių, pranešimas, jei įmanoma, siunčiamas registracijos dokumentų kalba arba kuria nors iš valstybės narės, kurioje registruota transporto priemonė, oficialiųjų kalbų.

Informuojame, kad vadovaujantis 2005 m. vasario 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2005/214/TVR dėl abipusio pripažinimo principo taikymo finansinėms baudoms nuostatomis ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 365(1) straipsniu, Lietuvoje yra pripažįstamos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos paskirtos piniginės sankcijos dėl padarytų kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimų.

Informaciją anglų kalba apie Europos Sąjungos valstybėse narėse galiojančias kelių eismo saugumo taisykles galima rasti Europos Komisijos interneto svetainėje, taip pat Europos kelių policijos tinklo TISPOL interneto svetainėje.

Anglija.lt

Iki šiol ne vienas vairuotojas po kelionės į užsienį bičiuliams yra guodęsis, kad iš svečios šalies už greičio viršijimą nerimastingai laukia baudos kvito. Po kurio laiko pranešimo apie nuobaudą nesulaukę vairuotojai jau trindavo rankomis. Vis dėlto tokios istorijos taps praeitimi.

Ketvirtadienį, lapkričio 7 d. Europos Sąjungoje įsigalioja nauja tvarka, kuria sudaromos palankesnės sąlygos keistis informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie KET pažeidimus.

Direktyva nėra privaloma Jungtinei Karalystei, Airijos Respublikai ir Danijos Karalystei.

Šia Direktyva siekiama pagerinti kelių eismo saugumą Europos Sąjungoje, sudarant palankesnes sąlygas keistis informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus ir taip užtikrinti sankcijų už pažeidimus, padarytus kitoje valstybėje narėje nei pažeidimo vietos valstybė narė registruota transporto priemone, taikymą.

Valstybės narės turės galimybę gauti kitoje valstybėje narėje, nei buvo padarytas eismo saugumo taisyklių pažeidimas, registruotos transporto priemonės savininko ar valdytojo duomenis, informuoti jį apie padarytą pažeidimą ir numatomą paskirti ar paskirtą baudą. Baudos už atitinkamos valstybės narės teritorijoje padarytus eismo saugumo taisyklių pažeidimus skiriamos pagal valstybės narės, kurioje padarytas pažeidimas, teisę.

Direktyva taikoma šiems KET pažeidimams:

1) leidžiamo greičio viršijimas (važiavimas didesniu greičiu, nei nustatytas konkrečiame kelyje ir konkrečios rūšies transporto priemonei pažeidimo vietos valstybėje narėje);
2) važiavimas neužsisegus saugos diržo (reikalavimo užsisegti saugos diržą arba naudoti specialias vaikų sėdynes, kaip numatyta 1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvoje 91/671/EEB dėl privalomo saugos diržų ir specialių vaikų sėdynių naudojimo transporto priemonėse ir pažeidimo vietos valstybės narės teisėje, nesilaikymas);
3) važiavimas esant raudonam šviesoforo signalui (važiavimas esant raudonam šviesoforo signalui arba bet kokiam kitam atitinkamam sustoti reikalaujančiam signalui, kaip apibrėžta pažeidimo vietos valstybės narės teisėje);
4) vairavimas apsvaigus nuo alkoholio (vairavimas apsvaigus nuo alkoholio, kaip apibrėžta pažeidimo vietos valstybės narės teisėje);
5) vairavimas apsvaigus nuo narkotikų (vairavimas apsvaigus nuo narkotikų arba kitų panašų poveikį turinčių medžiagų, kaip apibrėžta pažeidimo vietos valstybės narės teisėje);
6) važiavimas be saugos šalmo (važiavimas be saugos šalmo, kaip apibrėžta pažeidimo vietos valstybės narės teisėje);
7) važiavimas draudžiama juosta (neteisėtas naudojimasis kelio dalimi (pavyzdžiui, avarinio sustojimo juosta, viešajam transportui skirta juosta arba dėl spūsčių ar kelio darbų laikinai uždaryta juosta), kaip apibrėžta pažeidimo vietos valstybės narės teisėje);
8) neteisėtas naudojimasis mobiliuoju telefonu arba kitokiu ryšių įrenginiu vairuojant (neteisėtas naudojimasis mobiliuoju telefonu arba kitokiu ryšių įrenginiu vairuojant, kaip apibrėžta pažeidimo vietos valstybės narės teisėje).

Valstybė narė, pradėjusi kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimo tyrimą, siunčia pranešimą transporto priemonės savininkui, valdytojui arba kitam nustatytam asmeniui, įtariamam pažeidimu, ir pagal savo teisę pateikia visą susijusią informaciją apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimo pobūdį, pažeidimo vietą, datą ir laiką, pažeisto nacionalinės teisės akto pavadinimą ir sankciją, taip pat, prireikus, duomenis apie įrenginį, kuriuo buvo nustatytas pažeidimas. Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi pagrindinių teisių, pranešimas, jei įmanoma, siunčiamas registracijos dokumentų kalba arba kuria nors iš valstybės narės, kurioje registruota transporto priemonė, oficialiųjų kalbų.

Informuojame, kad vadovaujantis 2005 m. vasario 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2005/214/TVR dėl abipusio pripažinimo principo taikymo finansinėms baudoms nuostatomis ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 365(1) straipsniu, Lietuvoje yra pripažįstamos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos paskirtos piniginės sankcijos dėl padarytų kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimų.

Informaciją anglų kalba apie Europos Sąjungos valstybėse narėse galiojančias kelių eismo saugumo taisykles galima rasti Europos Komisijos interneto svetainėje, taip pat Europos kelių policijos tinklo TISPOL interneto svetainėje.

 (Komentarų: 0)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: