Lietuvių bendruomenės Niujorke tikslas – suvienyti profesinėse srityse dirbančius lietuvius - Anglija.lt
 

Lietuvių bendruomenės Niujorke tikslas – suvienyti profesinėse srityse dirbančius lietuvius 

Ryšius tarp pasaulio lietuvių plėtojančio projekto „Tapatybė.LT“ kūrėjai tęsia pasakojimąapie spalvingą Amerikos lietuvių gyvenimą. Niujorko šeštojoje aveniu esančio, 420-tu numeriu pažymėto namo sienoje galima perskaitytiužrašą lietuvių kalba: “Susivienijimas lietuvių Amerikoje, įkurtas 1886 metais”.

Šis susivienijimas buvo įsteigtas lietuvybės pagrindu – įvairių pažiūrų ir įsitikinimų lietuviai susijungė bendram tautiniam darbui. Šiandien šios prieš 128 metus įkurtos organizacijos pastate veikia ir Generalinis Lietuvos Respublikos konusulatas Niujorke, atsakingas ne tik už Niujorke gyvenančius tautiečius, bet ir atstovaujantis dar 22 Amerikos valstijose gyvenančių lietuvių interesus.

Laidos “Tapatybė.LT” kūrėjus svetingai pasitikęs Generalinis konsulas Valdemaras Sarapinaspasakojo, kad konsulato užduotis yra ne tik padėti Amerikoje gyvenantiems lietuviams išspręsti pilietybės, pasų keitimo, pensijų bei kitus svarbius reikalus, tačiau rūpintis irkultūriniais renginiais, turizmo plėtra, ekonomika bei investicijų pritraukimu.

Valdemaras Sarapinas pastebi, kad dauguma Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenančiųlietuvių greičiausiai į tėvynę jau nebesugrįš, tačiau tuo pačiu jis regi daug teigiamų pavyzdžių, kai dedamos nuoširdžios pastangos nepamiršti savo lietuviškų šaknų. “Praėjusiais metais į Naujajame Džersyje vykusias Jonines suvažiavo lietuviai ir iš kitų valstijų. Jeigu tik jūs būtumėte matę, koks ten renginys buvo! Su spektakliais, su gyvais arkliais, su vaidilutėmis, su pastatyta Gedimino pilimi, su deklamuojamomis eilėmis, humoru, ašaromis. Nuostabu! Aš Lietuvoje tokių Joninių nesu matęs“ – jaunosios Amerikos lietuvių kartos atstovų surengta švente džiaugėsi V.Sarapinas.

Ketvirtus metus konsulo Niujorke pareigas einantis Valdemaras neslepia savo vidinės motyvacijos – jam labai svarbus lietuvybės išsaugojimas Amerikoje. JAV Lietuvių Bendruomenės Niujorko apygardos pirmininkas – jaunas finansininkas Algirdas Grybas – prisimena, jog tik apsigyvenęs Niujorke, iš karto ėmėsi bendruomeninės veiklos. Neužilgo Niujorko lietuviai galėjo įvertinti jauno vyro indėlį – Algirdo sukurtas internetinis portalas labai greitai tapo pagrindine ryšio priemone tarp vietinių lietuvių, kuriems, iki tol neturėjusiems savo kultūrinės erdvės ir dideliame mieste jau bebaigusiems pasimesti, tai buvo labai svarbi parama.

“Nors svarbiausia lietuvių bendruomenei yra kultūrinis bei istorinis palikimas, tai toli gražunėra vienintelė sritis, kurioje lietuvių bendruomenė gali būti aktyvi. Mes turime labai dauglietuvių, kurie dirba profesinėse srityse ir jų tarpusavio bendravimas gali būti labai naudinga sir jiems patiems, ir Lietuvai, ir apskritai visai pasaulio lietuvių bendruomenei.

Tad mūsų organizacija galėtų būti vienas iš kertinių vienetų, kuris skatintų tokias profesines diskusijas, susitikimus. Tuo tikslu šių metų pradžioje pradėjome kaupti individualių asmenų, dirbančių profesinėse srityse Niujorko valstijoje, kontaktinę duomenų bazę. Norime išsiaiškinti, kokiose srityse lietuviai veikia, ir tada dar labiau skatinti profesionalų susitikimus bei diskusijas jiems įdomiomis temomis” – planais dalinasi Algirdas Grybas. Lietuvių Bendruomenės Niujorko apygardos pirmininkas lietuvius vadina unikalia tauta:

“Išeikite čia, Niujorke, į gatvę. Kiekvienas šneka angliškai, kas antras šneka ispaniškai, kas dešimtas šneka rusiškai, prancūziškai, vokiškai. O lietuviškai šneka vienetai. Visame pasaulyje lietuviškai šneka trys ar keturi milijonai žmonių. Tai yra unikalus privalumas, unikali savybė, kurią lemta turėti tik mums, užaugusiems lietuviškose šeimose, atradusiems šią fantastišką kultūrą, fantastišką istoriją turinčią šalį. Ir tik nuo mūsų priklauso, kaip mes ją branginsime ir kaip mes ją vystysime.

”Kita šio šeštadienio laidos “Tapatybė.LT” tema: Balandžio 29 dieną Vašingtone, Jungtinėse Amerikos Valstijose, paminėta svarbi data – nepertraukto Lietuvos diplomatinio atstovavimo istoriniame ambasados pastate 16-oje gatvėje 90-ies metų jubiliejus. Ši ambasada yra ne tik pati seniausia Lietuvos diplomatų darbo vieta užsienyje, bet ir Lietuvos laisvės simbolis, padėjęs visiems lietuviams išsaugoti nepriklausomybės troškimą ir išgyventi penkiasdešimt sovietinės okupacijos metų iki Lietuvos valstybės atkūrimo. Ambasada pelnytai laikoma Lietuvos valstybingumo, jos diplomatinės tarnybos tęstinumo simboliu. Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis su laidos “Tapatybė.LT”kūrėjais pasidalino savo nuoširdžiomis įžvalgomis apie lietuvybės išsaugojimo paslaptį.

“Tapatybė.LT” – jau šį šeštadienį per LRT Lituanicą 21:15 val. (JK laiku). Laidą tiesiogiai galima matyti ir portale LRT.LT.

Projektas “Tapatybė.LT” iš dalies finansuojamas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos lėšomis.

Laidos anonsas:

“Tapatybė.LT” informacija

www.anglija.lt

Anglija.lt naujienas ar jų dalį publikuoti ir/ar kitaip naudoti be raštiško "Anglija.lt Ltd." sutikimo draudžiama.

Ryšius tarp pasaulio lietuvių plėtojančio projekto „Tapatybė.LT“ kūrėjai tęsia pasakojimąapie spalvingą Amerikos lietuvių gyvenimą. Niujorko šeštojoje aveniu esančio, 420-tu numeriu pažymėto namo sienoje galima perskaitytiužrašą lietuvių kalba: “Susivienijimas lietuvių Amerikoje, įkurtas 1886 metais”.

Šis susivienijimas buvo įsteigtas lietuvybės pagrindu – įvairių pažiūrų ir įsitikinimų lietuviai susijungė bendram tautiniam darbui. Šiandien šios prieš 128 metus įkurtos organizacijos pastate veikia ir Generalinis Lietuvos Respublikos konusulatas Niujorke, atsakingas ne tik už Niujorke gyvenančius tautiečius, bet ir atstovaujantis dar 22 Amerikos valstijose gyvenančių lietuvių interesus.

Laidos “Tapatybė.LT” kūrėjus svetingai pasitikęs Generalinis konsulas Valdemaras Sarapinaspasakojo, kad konsulato užduotis yra ne tik padėti Amerikoje gyvenantiems lietuviams išspręsti pilietybės, pasų keitimo, pensijų bei kitus svarbius reikalus, tačiau rūpintis irkultūriniais renginiais, turizmo plėtra, ekonomika bei investicijų pritraukimu.

Valdemaras Sarapinas pastebi, kad dauguma Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenančiųlietuvių greičiausiai į tėvynę jau nebesugrįš, tačiau tuo pačiu jis regi daug teigiamų pavyzdžių, kai dedamos nuoširdžios pastangos nepamiršti savo lietuviškų šaknų. “Praėjusiais metais į Naujajame Džersyje vykusias Jonines suvažiavo lietuviai ir iš kitų valstijų. Jeigu tik jūs būtumėte matę, koks ten renginys buvo! Su spektakliais, su gyvais arkliais, su vaidilutėmis, su pastatyta Gedimino pilimi, su deklamuojamomis eilėmis, humoru, ašaromis. Nuostabu! Aš Lietuvoje tokių Joninių nesu matęs“ – jaunosios Amerikos lietuvių kartos atstovų surengta švente džiaugėsi V.Sarapinas.

Ketvirtus metus konsulo Niujorke pareigas einantis Valdemaras neslepia savo vidinės motyvacijos – jam labai svarbus lietuvybės išsaugojimas Amerikoje. JAV Lietuvių Bendruomenės Niujorko apygardos pirmininkas – jaunas finansininkas Algirdas Grybas – prisimena, jog tik apsigyvenęs Niujorke, iš karto ėmėsi bendruomeninės veiklos. Neužilgo Niujorko lietuviai galėjo įvertinti jauno vyro indėlį – Algirdo sukurtas internetinis portalas labai greitai tapo pagrindine ryšio priemone tarp vietinių lietuvių, kuriems, iki tol neturėjusiems savo kultūrinės erdvės ir dideliame mieste jau bebaigusiems pasimesti, tai buvo labai svarbi parama.

“Nors svarbiausia lietuvių bendruomenei yra kultūrinis bei istorinis palikimas, tai toli gražunėra vienintelė sritis, kurioje lietuvių bendruomenė gali būti aktyvi. Mes turime labai dauglietuvių, kurie dirba profesinėse srityse ir jų tarpusavio bendravimas gali būti labai naudinga sir jiems patiems, ir Lietuvai, ir apskritai visai pasaulio lietuvių bendruomenei.

Tad mūsų organizacija galėtų būti vienas iš kertinių vienetų, kuris skatintų tokias profesines diskusijas, susitikimus. Tuo tikslu šių metų pradžioje pradėjome kaupti individualių asmenų, dirbančių profesinėse srityse Niujorko valstijoje, kontaktinę duomenų bazę. Norime išsiaiškinti, kokiose srityse lietuviai veikia, ir tada dar labiau skatinti profesionalų susitikimus bei diskusijas jiems įdomiomis temomis” – planais dalinasi Algirdas Grybas. Lietuvių Bendruomenės Niujorko apygardos pirmininkas lietuvius vadina unikalia tauta:

“Išeikite čia, Niujorke, į gatvę. Kiekvienas šneka angliškai, kas antras šneka ispaniškai, kas dešimtas šneka rusiškai, prancūziškai, vokiškai. O lietuviškai šneka vienetai. Visame pasaulyje lietuviškai šneka trys ar keturi milijonai žmonių. Tai yra unikalus privalumas, unikali savybė, kurią lemta turėti tik mums, užaugusiems lietuviškose šeimose, atradusiems šią fantastišką kultūrą, fantastišką istoriją turinčią šalį. Ir tik nuo mūsų priklauso, kaip mes ją branginsime ir kaip mes ją vystysime.

”Kita šio šeštadienio laidos “Tapatybė.LT” tema: Balandžio 29 dieną Vašingtone, Jungtinėse Amerikos Valstijose, paminėta svarbi data – nepertraukto Lietuvos diplomatinio atstovavimo istoriniame ambasados pastate 16-oje gatvėje 90-ies metų jubiliejus. Ši ambasada yra ne tik pati seniausia Lietuvos diplomatų darbo vieta užsienyje, bet ir Lietuvos laisvės simbolis, padėjęs visiems lietuviams išsaugoti nepriklausomybės troškimą ir išgyventi penkiasdešimt sovietinės okupacijos metų iki Lietuvos valstybės atkūrimo. Ambasada pelnytai laikoma Lietuvos valstybingumo, jos diplomatinės tarnybos tęstinumo simboliu. Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis su laidos “Tapatybė.LT”kūrėjais pasidalino savo nuoširdžiomis įžvalgomis apie lietuvybės išsaugojimo paslaptį.

“Tapatybė.LT” – jau šį šeštadienį per LRT Lituanicą 21:15 val. (JK laiku). Laidą tiesiogiai galima matyti ir portale LRT.LT.

Projektas “Tapatybė.LT” iš dalies finansuojamas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos lėšomis.

Laidos anonsas:

“Tapatybė.LT” informacija

 (Komentarų: 0)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: