Nepilnamečių darbas: nuolaidos ir apribojimai 

Nemažai moksleivių ir studentų, besimokančių Anglijoje, atostogų metu ieško darbo. Kiti, sulaukę šešiolikos ir įgiję privalomąjį išsilavinimą, nusprendžia pradėti dirbti. Anglija.lt aiškinasi, kokie apribojimai galioja Anglijoje dėl nepilnamečių asmenų darbo bei kokių mokesčių lengvatų gali tikėtis nevisus metus dirbantys studentai.

Baigęs mokyklą – pasirengęs dirbti?

Šešiolikmečiai, šią vasarą baigę mokyklas, pasuko skirtingais keliais. Vieni – toliau tęsti studijų koledžuose, kiti – ieškoti darbo. Pagal dabartinius JK įstatymus, jaunuoliai mokyklą baigia paskutinįjį birželio penktadienį, kai jiems jau yra 16 metų. Šis įstatymas gali būti pakeistas jau ateinančiais metais. JK Švietimo departamento (angl. „Department for Education and Skills“) planuose – 2013 metais pailginti vaikų, baigiančių mokyklą, amžių iš pradžių iki 17, vėliau iki 18 metų. Tam pritaria ir ekonomistai, susirūpinę jaunuolių nedarbo lygiu. „Geriau mokykloje, nei gatvėje“, – šį pavasarį britų žiniasklaidai teigė ekonomikos profesorius David’as Blanchflower’is.

Įdarbinantiems tokio amžiaus jaunuolius, yra taikomi specialieji reikalavimai, kad jų teisės būtų apsaugotos. Tai yra papildomi sveikatos ir saugos reikalavimai, taip pat apibrėžiama, kokius darbus ir kiek laiko galima dirbti. Šie reikalavimai yra griežti ir už jų nesilaikymą darbdaviai gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

Pagal JK įstatymus, jaunas darbuotojas laikomas asmuo nuo 16 iki 18 metų amžiaus. Tokio amžiaus asmenis draudžiama įdarbinti vietose, kur reikia dirbti su toksinėmis, cheminėmis medžiagomis bei darbe yra didelė rizika sveikatai. Darbdaviai turi atsižvelgti, ar jaunuolis yra fiziškai bei psichologiškai pasirengęs atlikti jam pavedamą darbą – kitaip tariant, tokio amžiaus jaunuoliui negalima užkrauti per daug atsakomybės, jei jis tam nepasirengęs.

Tačiau šios taisyklės turi ir išimčių. Tokius darbus jaunuolis gali atlikti, jei yra prižiūrimas, taip pat jis gali dirbti tokius darbus, jei tai yra šeimos verslas. 16–18 metų amžiaus jaunuoliai privalo gauti minimalų atlyginimą, kuris šiuo metu yra 3,68 £ per valandą. 18–20 metų darbuotojams minimalus atlyginimas pakyla iki 4,98 £. Šie įstatymai galioja Anglijoje ir Velse.

Taip pat pažymėtina, kad JK nėra legalu įdarbinti jaunesnį nei 18 metų asmenį bare, kuriame parduodami alkoholiniai gėrimai. Ši taisyklė netaikoma, jei jaunuolis, vyresnis nei 16 metų, dirba pagal patvirtintą mokymo programą (angl. „training scheme“).

Iki 16 metų – griežti ribojimai

Daug griežtesni reikalavimai galioja mokyklinio amžiaus vaikų darbui. Vaikai, jaunesni nei 16 metų, gali dirbi tik tokius darbus, kurie apibūdinami kaip „lengvi“. Draudžiama dirbti, jei tai gali pakenkti vaiko sveikatai, vystymuisi bei trukdyti lankyti mokyklą. Tokio amžiaus vaikams draudžiama dirbti fabrikuose, šachtose, transporto priemonėse, statybų aikštelėse bei prekybiniuose laivuose.

Darbdaviai, kurie nori įdarbinti jaunesnius nei 16 metų vaikus, privalo turėti vietos savivaldybės išduotą leidimą, kurį turi pasirašyti darbdavys ir vienas iš vaiko tėvų. Jaunesniems nei 16 metų vaikams minimalus atlyginimas nėra nustatytas.

Dar daugiau apribojimų taikoma vaikų iki 14 metų įdarbinimui. Išskyrus kelias išimtis, vaikams iki 14 metų dirbti draudžiama. Tokio amžiaus vaikams dirbti leidžiama pramogų sferoje, pavyzdžiui, dalyvauti sporto renginiuose, reklamoje, filmuose, teatre, televizijoje ir už tai gauti atlygį. Taip pat tokio amžiaus vaikai gali atlikti pavienius darbus savo tėvų, kaimynų, giminių prašymu, pavyzdžiui, sutvarkyti kambarį, nupjauti žolę ir pan. Trylikamečiai jau gali padėti tėvams lengvuose žemės ir sodo darbuose.

Pagal įstatymus, vaikai gali už atlygį ar be jo prižiūrėti kitus vaikus (angl. „babysit“), tačiau taisyklės, nuo kokio amžiaus vaikas gali tai daryti, nėra. Tėvai turi nuspręsti patys, pasikliaudami sveiku protu, ar vaikas yra pakankamai atsakingas, kad prižiūrėtų mažesnį už save. Svarbu žinoti, kad vaikai iki 16 metų teisiškai neatsako už aplaidumą prižiūrint vaiką.

Kiekviena savivaldybė gali taikyti šiek tiek skirtingus apribojimus dėl vaikų darbo. Tuo turi pasidomėti tiek tėvai, tiek darbdaviai. Tačiau visur galioja vienodos taisyklės, kiek valandų gali dirbti vaikas ar jaunuolis. Nustatytų valandų skaičius ir amžiaus ribojimai gali keistis tik dėl sferos, kurioje vaikas dirba. Atostogų metu vaikams iki 15 metų darbas ribojamas iki 25 valandų per savaitę, o 15–16 metų jaunuoliams – iki 35 valandų per savaitę. Vaikams draudžiama dirbti tuo laiku, kai turi būti mokykloje, taip pat prieš 7 ryto ir po 19 valandos per mokslo metus. Vaikas negali dirbti daugiau kaip dvi valandas per dieną ir 12 valandų per savaitę per mokslo metus ir ne daugiau kaip dvi valandas sekmadieniais.

Studentams – mokesčių lengvata

Studentų iki 18 metų įdarbinimui galioja tokie pat ribojimai, kaip 16–18 metų jaunuoliams. Vyresnio amžiaus studentų darbui apribojimai nėra taikomi, nebent jis gauna valstybinę stipendiją ir mokosi dieniniame kurse, tuomet gali būti ribojamas darbo valandų skaičius.

Studentai, dirbantys tik atostogų metu, gali nemokėti mokesčių. Vienintelis dalykas, kurį reikia padaryti, norint pasinaudoti šia išlyga – užpildyti P38(S) formą (ją galima rasti Mokesčių inspekcijos svetainėje adresu http://www.hmrc.gov.uk/forms/p38s.pdf). Taip pat turi būti dieninio kurso studentas (angl. „full time“) ir dirbti tik vasaros, žiemos bei pavasario atostogų metu ir jeigu uždarbis ne didesnis kaip 8 105 £ per 2012–2013 metus.

Nors atrodytų, kad bet kuriam samdomam darbuotojui, neuždirbančiam daugiau kaip 8 105 £ per metus, mokesčiai nėra nuskaičiuojami, nes ši suma – šių metų neapmokestinamųjų pajamų dydis. Tačiau tokiu atveju mokesčiai skaičiuojami per mokesčių kodą (angl. „tax code“), ir nedirbus visus metus, tai gali reikšti, jog permokėjai mokesčių. Studentas, užpildęs P38(S) formą ir neuždirbęs anksčiau mokėtos sumos per metus, gali išvengti tokios painiavos ir nemokėti mokesčių visai.

Netgi nemokant mokesčių studentams gali tekti mokėti socialinio draudimo įmokas (angl. „National insurance contributions“). Šios įmokos bus nuskaičiuojamos nuo atlyginimo, jei uždirbi daugiau kaip 146 £ per savaitę arba 632 £ per mėnesį. 12 procentų socialiniam draudimui bus nuskaičiuojama nuo tiek, kiek uždirbta virš 146 £ per savaitę (arba 632 £ per mėnesį).

• Informacijos apie darbo paieškas galima rasti čia: http://www.adviceguide.org.uk/england/work_e/work_self-employed_or_looking_for_work_e/government_employment_schemes.htm
• Jei ieškai darbo Europos šalyse, tau pravers EURES portalas, skirtas visoms ES ir Europos ekonominės erdvės šalims: http://www.europa.eu/eures.
• Patarimų, kaip gauti pirmąjį darbą, galima rasti čia: http://www.direct.gov.uk/en/YoungPeople/Workandcareers/Gettingyourfirstjob/index.htm
• Patarimai, kaip gauti darbą vasarai: http://www.direct.gov.uk/en/Nl1/Newsroom/DG_198615
• Tėvų teisės ir atsakomybės: http://www.direct.gov.uk/en/parents/parentsrights/dg_4002945

Jolanta Terminaitė

Nemažai moksleivių ir studentų, besimokančių Anglijoje, atostogų metu ieško darbo. Kiti, sulaukę šešiolikos ir įgiję privalomąjį išsilavinimą, nusprendžia pradėti dirbti. Anglija.lt aiškinasi, kokie apribojimai galioja Anglijoje dėl nepilnamečių asmenų darbo bei kokių mokesčių lengvatų gali tikėtis nevisus metus dirbantys studentai.

Baigęs mokyklą – pasirengęs dirbti?

Šešiolikmečiai, šią vasarą baigę mokyklas, pasuko skirtingais keliais. Vieni – toliau tęsti studijų koledžuose, kiti – ieškoti darbo. Pagal dabartinius JK įstatymus, jaunuoliai mokyklą baigia paskutinįjį birželio penktadienį, kai jiems jau yra 16 metų. Šis įstatymas gali būti pakeistas jau ateinančiais metais. JK Švietimo departamento (angl. „Department for Education and Skills“) planuose – 2013 metais pailginti vaikų, baigiančių mokyklą, amžių iš pradžių iki 17, vėliau iki 18 metų. Tam pritaria ir ekonomistai, susirūpinę jaunuolių nedarbo lygiu. „Geriau mokykloje, nei gatvėje“, – šį pavasarį britų žiniasklaidai teigė ekonomikos profesorius David’as Blanchflower’is.

Įdarbinantiems tokio amžiaus jaunuolius, yra taikomi specialieji reikalavimai, kad jų teisės būtų apsaugotos. Tai yra papildomi sveikatos ir saugos reikalavimai, taip pat apibrėžiama, kokius darbus ir kiek laiko galima dirbti. Šie reikalavimai yra griežti ir už jų nesilaikymą darbdaviai gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

Pagal JK įstatymus, jaunas darbuotojas laikomas asmuo nuo 16 iki 18 metų amžiaus. Tokio amžiaus asmenis draudžiama įdarbinti vietose, kur reikia dirbti su toksinėmis, cheminėmis medžiagomis bei darbe yra didelė rizika sveikatai. Darbdaviai turi atsižvelgti, ar jaunuolis yra fiziškai bei psichologiškai pasirengęs atlikti jam pavedamą darbą – kitaip tariant, tokio amžiaus jaunuoliui negalima užkrauti per daug atsakomybės, jei jis tam nepasirengęs.

Tačiau šios taisyklės turi ir išimčių. Tokius darbus jaunuolis gali atlikti, jei yra prižiūrimas, taip pat jis gali dirbti tokius darbus, jei tai yra šeimos verslas. 16–18 metų amžiaus jaunuoliai privalo gauti minimalų atlyginimą, kuris šiuo metu yra 3,68 £ per valandą. 18–20 metų darbuotojams minimalus atlyginimas pakyla iki 4,98 £. Šie įstatymai galioja Anglijoje ir Velse.

Taip pat pažymėtina, kad JK nėra legalu įdarbinti jaunesnį nei 18 metų asmenį bare, kuriame parduodami alkoholiniai gėrimai. Ši taisyklė netaikoma, jei jaunuolis, vyresnis nei 16 metų, dirba pagal patvirtintą mokymo programą (angl. „training scheme“).

Iki 16 metų – griežti ribojimai

Daug griežtesni reikalavimai galioja mokyklinio amžiaus vaikų darbui. Vaikai, jaunesni nei 16 metų, gali dirbi tik tokius darbus, kurie apibūdinami kaip „lengvi“. Draudžiama dirbti, jei tai gali pakenkti vaiko sveikatai, vystymuisi bei trukdyti lankyti mokyklą. Tokio amžiaus vaikams draudžiama dirbti fabrikuose, šachtose, transporto priemonėse, statybų aikštelėse bei prekybiniuose laivuose.

Darbdaviai, kurie nori įdarbinti jaunesnius nei 16 metų vaikus, privalo turėti vietos savivaldybės išduotą leidimą, kurį turi pasirašyti darbdavys ir vienas iš vaiko tėvų. Jaunesniems nei 16 metų vaikams minimalus atlyginimas nėra nustatytas.

Dar daugiau apribojimų taikoma vaikų iki 14 metų įdarbinimui. Išskyrus kelias išimtis, vaikams iki 14 metų dirbti draudžiama. Tokio amžiaus vaikams dirbti leidžiama pramogų sferoje, pavyzdžiui, dalyvauti sporto renginiuose, reklamoje, filmuose, teatre, televizijoje ir už tai gauti atlygį. Taip pat tokio amžiaus vaikai gali atlikti pavienius darbus savo tėvų, kaimynų, giminių prašymu, pavyzdžiui, sutvarkyti kambarį, nupjauti žolę ir pan. Trylikamečiai jau gali padėti tėvams lengvuose žemės ir sodo darbuose.

Pagal įstatymus, vaikai gali už atlygį ar be jo prižiūrėti kitus vaikus (angl. „babysit“), tačiau taisyklės, nuo kokio amžiaus vaikas gali tai daryti, nėra. Tėvai turi nuspręsti patys, pasikliaudami sveiku protu, ar vaikas yra pakankamai atsakingas, kad prižiūrėtų mažesnį už save. Svarbu žinoti, kad vaikai iki 16 metų teisiškai neatsako už aplaidumą prižiūrint vaiką.

Kiekviena savivaldybė gali taikyti šiek tiek skirtingus apribojimus dėl vaikų darbo. Tuo turi pasidomėti tiek tėvai, tiek darbdaviai. Tačiau visur galioja vienodos taisyklės, kiek valandų gali dirbti vaikas ar jaunuolis. Nustatytų valandų skaičius ir amžiaus ribojimai gali keistis tik dėl sferos, kurioje vaikas dirba. Atostogų metu vaikams iki 15 metų darbas ribojamas iki 25 valandų per savaitę, o 15–16 metų jaunuoliams – iki 35 valandų per savaitę. Vaikams draudžiama dirbti tuo laiku, kai turi būti mokykloje, taip pat prieš 7 ryto ir po 19 valandos per mokslo metus. Vaikas negali dirbti daugiau kaip dvi valandas per dieną ir 12 valandų per savaitę per mokslo metus ir ne daugiau kaip dvi valandas sekmadieniais.

Studentams – mokesčių lengvata

Studentų iki 18 metų įdarbinimui galioja tokie pat ribojimai, kaip 16–18 metų jaunuoliams. Vyresnio amžiaus studentų darbui apribojimai nėra taikomi, nebent jis gauna valstybinę stipendiją ir mokosi dieniniame kurse, tuomet gali būti ribojamas darbo valandų skaičius.

Studentai, dirbantys tik atostogų metu, gali nemokėti mokesčių. Vienintelis dalykas, kurį reikia padaryti, norint pasinaudoti šia išlyga – užpildyti P38(S) formą (ją galima rasti Mokesčių inspekcijos svetainėje adresu http://www.hmrc.gov.uk/forms/p38s.pdf). Taip pat turi būti dieninio kurso studentas (angl. „full time“) ir dirbti tik vasaros, žiemos bei pavasario atostogų metu ir jeigu uždarbis ne didesnis kaip 8 105 £ per 2012–2013 metus.

Nors atrodytų, kad bet kuriam samdomam darbuotojui, neuždirbančiam daugiau kaip 8 105 £ per metus, mokesčiai nėra nuskaičiuojami, nes ši suma – šių metų neapmokestinamųjų pajamų dydis. Tačiau tokiu atveju mokesčiai skaičiuojami per mokesčių kodą (angl. „tax code“), ir nedirbus visus metus, tai gali reikšti, jog permokėjai mokesčių. Studentas, užpildęs P38(S) formą ir neuždirbęs anksčiau mokėtos sumos per metus, gali išvengti tokios painiavos ir nemokėti mokesčių visai.

Netgi nemokant mokesčių studentams gali tekti mokėti socialinio draudimo įmokas (angl. „National insurance contributions“). Šios įmokos bus nuskaičiuojamos nuo atlyginimo, jei uždirbi daugiau kaip 146 £ per savaitę arba 632 £ per mėnesį. 12 procentų socialiniam draudimui bus nuskaičiuojama nuo tiek, kiek uždirbta virš 146 £ per savaitę (arba 632 £ per mėnesį).

• Informacijos apie darbo paieškas galima rasti čia: http://www.adviceguide.org.uk/england/work_e/work_self-employed_or_looking_for_work_e/government_employment_schemes.htm
• Jei ieškai darbo Europos šalyse, tau pravers EURES portalas, skirtas visoms ES ir Europos ekonominės erdvės šalims: http://www.europa.eu/eures.
• Patarimų, kaip gauti pirmąjį darbą, galima rasti čia: http://www.direct.gov.uk/en/YoungPeople/Workandcareers/Gettingyourfirstjob/index.htm
• Patarimai, kaip gauti darbą vasarai: http://www.direct.gov.uk/en/Nl1/Newsroom/DG_198615
• Tėvų teisės ir atsakomybės: http://www.direct.gov.uk/en/parents/parentsrights/dg_4002945

Jolanta Terminaitė

 (Komentarų: 0)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: