Per anksti džiūgauti dėl vaikų teisių ES? 

Ar švęsdama 20-ąsias JT Vaiko teisių konvencijos metines ES gali pasigirti įgyvendinusi jos nuostatas? Tarptautinė „Amnesty“ organizacija išskiria dvi susirūpinimą keliančias sritis, rašo „European Voice“.
ES teigia ginanti visas jauniausiųjų jos gyventojų teises, o visos 27 valstybės narės yra pasirašiusios JT Vaiko teisių konvenciją.

Tačiau šiandien, praėjus lygiai dviems dešimtmečiams po Konvencijos įsigaliojimo, ES dar nėra įgyvendinusi esminių jos principų – saugoti nuo diskriminacijos ir gerbti žmogaus teises. Dėl to neteisybę patiria dvi labiausiai pažeidžiamos vaikų grupės ES: mergaitės, kurioms atliekamas apipjaustymas, ir romų vaikai.
Sudėtinga romų situacija šią vasarą buvo nuolat minima, kai vienos ES šalys juos prievarta iškraustė į kitas. Tokiais atvejais labiausiai nukenčia būtent vaikai. Įkalinti uždarame skurdo ir diskriminacijos rate, jie ir toliau gyvena izoliuoti, beveik neturėdami galimybių naudotis tokiomis pačiomis teisėmis kaip kiti vaikai. Ypač tai jaučiama, kalbant apie mokyklos lankymą ar kitokį švietimą.

Paaiškėjo, kad romų vaikai neretai be reikalo siunčiami į „specialiąsias mokyklas“ ar protinį atsilikimą turinčių vaikų klases arba mokomi įprastose, tačiau atskirose, vien romams skirtose mokyklose ar klasėse, kur dėstoma žemesnio lygio programa, šitaip juos iš esmės izoliuojant nuo kitų moksleivių. Mokymo programos specialiosiose ir normaliose pradinėse mokyklose skiriasi ketveriais metais, taigi tai praktiškai reiškia, kad dešimtmečiai vaikai specialiosiose pradinėse mokyklose tegauna tik pačius raštingumo pagrindus.

Neseniai paskelbta „Amnesty“ organizacijos ataskaita Čekijoje atskleidė, kad mažiausiai 40% iš 300 tūkst. tokias „specialiąsias“ mokyklas lankančių vaikų yra romai. Labai panaši situacija ir kaimyninėje Slovakijoje, kurios kai kuriuose regionuose, „Amnesty“ duomenimis, romų vaikai sudaro 80% specialiųjų mokyklų moksleivių. Todėl rengiamoje strategijoje dėl vaikų teisių apsaugos bei „ES 2020“ strategijoje ES turėtų būtinai atkreipti dėmesį į romų vaikų pažeidžiamumą.

Ar švęsdama 20-ąsias JT Vaiko teisių konvencijos metines ES gali pasigirti įgyvendinusi jos nuostatas? Tarptautinė „Amnesty“ organizacija išskiria dvi susirūpinimą keliančias sritis, rašo „European Voice“.
ES teigia ginanti visas jauniausiųjų jos gyventojų teises, o visos 27 valstybės narės yra pasirašiusios JT Vaiko teisių konvenciją.

Tačiau šiandien, praėjus lygiai dviems dešimtmečiams po Konvencijos įsigaliojimo, ES dar nėra įgyvendinusi esminių jos principų – saugoti nuo diskriminacijos ir gerbti žmogaus teises. Dėl to neteisybę patiria dvi labiausiai pažeidžiamos vaikų grupės ES: mergaitės, kurioms atliekamas apipjaustymas, ir romų vaikai.
Sudėtinga romų situacija šią vasarą buvo nuolat minima, kai vienos ES šalys juos prievarta iškraustė į kitas. Tokiais atvejais labiausiai nukenčia būtent vaikai. Įkalinti uždarame skurdo ir diskriminacijos rate, jie ir toliau gyvena izoliuoti, beveik neturėdami galimybių naudotis tokiomis pačiomis teisėmis kaip kiti vaikai. Ypač tai jaučiama, kalbant apie mokyklos lankymą ar kitokį švietimą.

Paaiškėjo, kad romų vaikai neretai be reikalo siunčiami į „specialiąsias mokyklas“ ar protinį atsilikimą turinčių vaikų klases arba mokomi įprastose, tačiau atskirose, vien romams skirtose mokyklose ar klasėse, kur dėstoma žemesnio lygio programa, šitaip juos iš esmės izoliuojant nuo kitų moksleivių. Mokymo programos specialiosiose ir normaliose pradinėse mokyklose skiriasi ketveriais metais, taigi tai praktiškai reiškia, kad dešimtmečiai vaikai specialiosiose pradinėse mokyklose tegauna tik pačius raštingumo pagrindus.

Neseniai paskelbta „Amnesty“ organizacijos ataskaita Čekijoje atskleidė, kad mažiausiai 40% iš 300 tūkst. tokias „specialiąsias“ mokyklas lankančių vaikų yra romai. Labai panaši situacija ir kaimyninėje Slovakijoje, kurios kai kuriuose regionuose, „Amnesty“ duomenimis, romų vaikai sudaro 80% specialiųjų mokyklų moksleivių. Todėl rengiamoje strategijoje dėl vaikų teisių apsaugos bei „ES 2020“ strategijoje ES turėtų būtinai atkreipti dėmesį į romų vaikų pažeidžiamumą.

 (Komentarų: 0)

Kiti kategorijos straipsniai:

Kiti kategorijos straipsniai: