Pasikeitė mokesčių JK tarifai. Ar jau susipažinote? 

Nuo balandžio 5 d. pasikeitė mokesčių ribos ir tarifai. Juos pravartu žinoti ir darbuotojams, ir darbdaviams. Jei dar nespėjote susipažinti, svarbiausius pokyčius ir naujus tarifus rasite šiame straipsnyje.

Mokesčių ribos, tarifai ir kodai

Pajamų mokestis, kuris yra nuskaičiuojamas nuo darbuotojo algos, priklauso nuo dirbančiam asmeniui taikomo mokesčių kodo bei nuo to, kiek jo alga viršija asmeninę neapmokestinamą sumą.

PAYE mokesčių tarifai, ribos ir kodai 2017 – 2018 m.

Neapmokestinama suma (angl. employee personal allowance)

£221 per savaitę.
£958 per mėnesį.
£11 500 per metus.

Standartinis mokesčių tarifas (angl. UK Basic tax rate)

20% nuo metinių pajamų, viršijančių PAYE mokestinę ribą ir uždirbant ne daugiau nei £33 500.

Aukštesnis mokesčių tarifas (angl. UK Higher tax rate)

40% nuo metinių pajamų, uždirbant tarp £33 501 ir £150 000.

Papildomas mokesčių tarifas (angl. UK Additional tax rate)

45% nuo metinių pajamų, uždirbant daugiau nei £150 000.

Atsarginiai mokesčių kodai (angl. emergency tax code)

1150L W1, 1150L M1 arba 1150L X.

1 klasės nacionalinio draudimo įmokų riba (angl. Class 1 National Insurance contributions threshold)

1 klasės nacionalinio draudimo įmokos yra mokamos tik tada, kai atlyginimas viršija žemesnįjį pajamų limitą (angl. Lower Earnings Limit).

1 klasės nacionalinio draudimo įmokų ribos 2017 – 2018 m.

Žemesnysis pajamų limitas (angl. Lower Earnings Limit)

£113 per savaitę.
£490 per mėnesį.
£5 876 per metus.

Pirminė riba (angl. Primary Threshold)

£157 per savaitę.
£680 per mėnesį.
£8 164 per metus.

Antrinė riba (angl. Secondary Threshold)

£157 per savaitę.
£680 per mėnesį.
£8 164 per metus.

Aukštesnioji antroji riba (angl. Upper Secondary Threshold) (jaunesniems nei 21 m.)

£866 per savaitę.
£3 750 per mėnesį.
£45 000 per metus.

Aukštesnioji antrinė riba mokiniams (angl. Apprentice Upper Secondary Threshold) (mokiniai, jaunesni nei 25 m.)

£866 per savaitę.
£3 750 per mėnesį.
£45 000 per metus.

Aukštesnių pajamų limitas (angl. Upper Earnings Limit)

£866 per savaitę.
£3 750 per mėnesį.
£45 000 per metus.

1 klasės nacionalinio draudimo įmokų tarifai (angl. Class 1 National Insurance rates)

Pirminiai darbuotojo įmokų tarifai

Pirminės nacionalinio draudimo įmokos (angl. primary National Insurance contributions) yra nuskaičiuojamos nuo darbuotojo algos per PAYE sistemą. Žiūrėti paveikslėlį nr. 2.

Antriniai įmokų už darbuotojus tarifai

Antrinės nacionalinio draudimo įmokas (angl. secondary National Insurance contributions) už darbuotoją moka darbdavys. Žiūrėti paveiksėlį nr. 3.

1A klasės nacionalinis draudimas (Class 1A National Insurance): išlaidos ir naudos

Įmonė turi mokėti 1A klasės nacionalinį draudimą už darbuotojams suteikiamas naudas, pvz., įmonės automobilį ar telefoną. Įmonė turi sumokėti 1A klasės nacionalinį draudimą kiekvienų metų pabaigoje.

Nacionalinio draudimo klasė: 2017-2018 m. tarifai

1A klasės draudimas – 13,80%.

1B klasės nacionalinis draudimas pagal PAYE reguliacijos susitarimą (Class 1B National Insurance: PAYE Settlement Agreements)

Įmonė turi mokėti 1B klasės nacionalinį draudimą, jei turi PAYE reguliacijos susitarimą. Šis susitarimas leidžia įmonei atlikti vieną metinį mokėjimą ir padengti visus mokesčius ir nacionalinio draudimo įmokas už nedideles ar nereguliarias apmokestinamas išlaidas ar darbuotojams suteikiamas naudas.

Nacionalinio draudimo klasė – 2017-2018 m. tarifai

1B klasės draudimas – 13,80%.

Įstatymu nustatytos motinystės, tėvystės, įvaikinimo ir bendros tėvystės (angl. shared parenthood) išmokos

Žiūrėti paveiksėlį nr. 4.

Įstatymu nustatyta ligos pašalpa

Visiems dirbantiems asmenims yra taikomas tas pats ligos pašalpos tarifas, tačiau ligos metu darbuotojui įmonės mokama suma priklauso nuo to, kiek „užskaitomų dienų“ darbuotojas dirba kiekvieną savaitę. Sužinoti, kokia suma priklauso darbuotojui už ligos laikotarpį galite pasinaudodami šia skaičiuokle. Žiūrėti paveikslėlį nr. 5.

Studentų paskolos grąžinimas

Jei darbuotojo užmokestis viršija neapmokestinamų pajamų ribą, tuomet darbdavys turi užfiksuoti darbuotojo studento paskolos įmokas algalapių sistemoje. Įmokos už mokslą bus automatiškai apskaičiuotos ir nuskaičiuotos nuo darbuotojo algos.

Tarifai ir ribos – 2017-2018 tarifai

Darbuotojo uždarbio riba, Planas 1

£17 775 per metus.
£1 481 per mėnesį.
£341 per savaitę.

Darbuotojo uždarbio riba, Planas 2

£21 000 per metus.
£1 750 per mėnesį.
£403 per savaitę.

Studento paskolos įmokos

9%.

Įmonės automobilis: Patariamieji tarifai už kurą

Jei įmonė darbuotojams suteikia galimybę naudotis tarnybiniu automobiliu, įkainius už mylias galima apskaičiuoti pasitelkiant šiuos tarifus. Žiūrėti paveikslėlį nr. 6.

Darbuotojų automobiliai. Išmokos už automobiliu nuvažiuotas mylias (angl. Mileage Allowance Payments)

Išmokos už automobiliu nuvažiuotas mylias – tai suma, kurią darbdavys turi mokėti darbuotojams, kurie naudoja savo automobilius darbiniais tikslais.

Darbuotojui kasmet gali būti išmokama „patvirtinta suma“, apie kurią nereikia pranešti HMRC. Kad suskaičiuoti šią sumą, reikia padauginti darbuotojo per metus nuvažiuotų mylių skaičių iš tarifo per mylią.

Transporto priemonės tipas: įkainis už mylią, 2017-2018 m.

Automobilis

Mokestiniais tikslais: 45 pensai už pirmas 10 000 verslo tikslai nuvažiuotų mylių per metus, viršijus šią sumą - 25 pensai už kiekvieną mylią.

Nacionalinio draudimo tikslais: 45 pensai už visas verslo tikslais nuvažiuotas mylias.

Motociklas

24 pensai mokestiniais ir nacionalinio draudimo tikslais už visas verslo tikslais nuvažiuotas mylias.

Dviratis

20 pensų mokestiniais ir nacionalinio draudimo tikslais už visas verslo tikslais nuvažiuotas mylias.

Minimalus užmokestis, minimalus nacionalinis atlyginimas ir nacionalinė pragyvenimo alga

Kad gautumėte minimalų nacionalinį atlyginimą (angl. minimum national wage) turite būti mokyklos baigimo amžiaus (jis skiriasi priklausomai nuo gyvenamosios vietos). Kad gautumėte nacionalinę pragyvenimo algą (angl. national living wage), turite būti 25 metų amžiaus.

Nuo balandžio 5 d. didės ir minimalus nacionalinis atlyginimas ir nacionalinė pragyvenimo alga.

Tarifai

Iki 2017 balandžio 5 d.: 25+ m. – £7.20, 21-24 m. – £6.95, 18-20 – £5.55, mažiau nei 18 m. – £4.00, mokinys – £3.40.

Nuo 2017 balandžio 5 d.: 25+ m. – £7.50, 21-24 m. – £7.05, 18-20 m. – £5.60, mažiau nei 18 m. – £4.05, mokinys – £3.50

Jei nesate tikri, ar jūsų darbdavys jums moką minimalų nacionalinį atlyginimą arba nacionalinę pragyvenimo algą, tai patikrinti galite čia: https://www.gov.uk/am-i-getting-minimum-wage. Taip pat čia galėsite patikrinti, ar jūsų darbdavys jums neskolingas už praėjusius metus.

„Right Accounts“ informacija,
http://right-accounts.co.uk/lt
https://www.facebook.com/RightAccountsBuhalteriuPaslaugos/

Nuo balandžio 5 d. pasikeitė mokesčių ribos ir tarifai. Juos pravartu žinoti ir darbuotojams, ir darbdaviams. Jei dar nespėjote susipažinti, svarbiausius pokyčius ir naujus tarifus rasite šiame straipsnyje.

Mokesčių ribos, tarifai ir kodai

Pajamų mokestis, kuris yra nuskaičiuojamas nuo darbuotojo algos, priklauso nuo dirbančiam asmeniui taikomo mokesčių kodo bei nuo to, kiek jo alga viršija asmeninę neapmokestinamą sumą.

PAYE mokesčių tarifai, ribos ir kodai 2017 – 2018 m.

Neapmokestinama suma (angl. employee personal allowance)

£221 per savaitę.
£958 per mėnesį.
£11 500 per metus.

Standartinis mokesčių tarifas (angl. UK Basic tax rate)

20% nuo metinių pajamų, viršijančių PAYE mokestinę ribą ir uždirbant ne daugiau nei £33 500.

Aukštesnis mokesčių tarifas (angl. UK Higher tax rate)

40% nuo metinių pajamų, uždirbant tarp £33 501 ir £150 000.

Papildomas mokesčių tarifas (angl. UK Additional tax rate)

45% nuo metinių pajamų, uždirbant daugiau nei £150 000.

Atsarginiai mokesčių kodai (angl. emergency tax code)

1150L W1, 1150L M1 arba 1150L X.

1 klasės nacionalinio draudimo įmokų riba (angl. Class 1 National Insurance contributions threshold)

1 klasės nacionalinio draudimo įmokos yra mokamos tik tada, kai atlyginimas viršija žemesnįjį pajamų limitą (angl. Lower Earnings Limit).

1 klasės nacionalinio draudimo įmokų ribos 2017 – 2018 m.

Žemesnysis pajamų limitas (angl. Lower Earnings Limit)

£113 per savaitę.
£490 per mėnesį.
£5 876 per metus.

Pirminė riba (angl. Primary Threshold)

£157 per savaitę.
£680 per mėnesį.
£8 164 per metus.

Antrinė riba (angl. Secondary Threshold)

£157 per savaitę.
£680 per mėnesį.
£8 164 per metus.

Aukštesnioji antroji riba (angl. Upper Secondary Threshold) (jaunesniems nei 21 m.)

£866 per savaitę.
£3 750 per mėnesį.
£45 000 per metus.

Aukštesnioji antrinė riba mokiniams (angl. Apprentice Upper Secondary Threshold) (mokiniai, jaunesni nei 25 m.)

£866 per savaitę.
£3 750 per mėnesį.
£45 000 per metus.

Aukštesnių pajamų limitas (angl. Upper Earnings Limit)

£866 per savaitę.
£3 750 per mėnesį.
£45 000 per metus.

1 klasės nacionalinio draudimo įmokų tarifai (angl. Class 1 National Insurance rates)

Pirminiai darbuotojo įmokų tarifai

Pirminės nacionalinio draudimo įmokos (angl. primary National Insurance contributions) yra nuskaičiuojamos nuo darbuotojo algos per PAYE sistemą. Žiūrėti paveikslėlį nr. 2.

Antriniai įmokų už darbuotojus tarifai

Antrinės nacionalinio draudimo įmokas (angl. secondary National Insurance contributions) už darbuotoją moka darbdavys. Žiūrėti paveiksėlį nr. 3.

1A klasės nacionalinis draudimas (Class 1A National Insurance): išlaidos ir naudos

Įmonė turi mokėti 1A klasės nacionalinį draudimą už darbuotojams suteikiamas naudas, pvz., įmonės automobilį ar telefoną. Įmonė turi sumokėti 1A klasės nacionalinį draudimą kiekvienų metų pabaigoje.

Nacionalinio draudimo klasė: 2017-2018 m. tarifai

1A klasės draudimas – 13,80%.

1B klasės nacionalinis draudimas pagal PAYE reguliacijos susitarimą (Class 1B National Insurance: PAYE Settlement Agreements)

Įmonė turi mokėti 1B klasės nacionalinį draudimą, jei turi PAYE reguliacijos susitarimą. Šis susitarimas leidžia įmonei atlikti vieną metinį mokėjimą ir padengti visus mokesčius ir nacionalinio draudimo įmokas už nedideles ar nereguliarias apmokestinamas išlaidas ar darbuotojams suteikiamas naudas.

Nacionalinio draudimo klasė – 2017-2018 m. tarifai

1B klasės draudimas – 13,80%.

Įstatymu nustatytos motinystės, tėvystės, įvaikinimo ir bendros tėvystės (angl. shared parenthood) išmokos

Žiūrėti paveiksėlį nr. 4.

Įstatymu nustatyta ligos pašalpa

Visiems dirbantiems asmenims yra taikomas tas pats ligos pašalpos tarifas, tačiau ligos metu darbuotojui įmonės mokama suma priklauso nuo to, kiek „užskaitomų dienų“ darbuotojas dirba kiekvieną savaitę. Sužinoti, kokia suma priklauso darbuotojui už ligos laikotarpį galite pasinaudodami šia skaičiuokle. Žiūrėti paveikslėlį nr. 5.

Studentų paskolos grąžinimas

Jei darbuotojo užmokestis viršija neapmokestinamų pajamų ribą, tuomet darbdavys turi užfiksuoti darbuotojo studento paskolos įmokas algalapių sistemoje. Įmokos už mokslą bus automatiškai apskaičiuotos ir nuskaičiuotos nuo darbuotojo algos.

Tarifai ir ribos – 2017-2018 tarifai

Darbuotojo uždarbio riba, Planas 1

£17 775 per metus.
£1 481 per mėnesį.
£341 per savaitę.

Darbuotojo uždarbio riba, Planas 2

£21 000 per metus.
£1 750 per mėnesį.
£403 per savaitę.

Studento paskolos įmokos

9%.

Įmonės automobilis: Patariamieji tarifai už kurą

Jei įmonė darbuotojams suteikia galimybę naudotis tarnybiniu automobiliu, įkainius už mylias galima apskaičiuoti pasitelkiant šiuos tarifus. Žiūrėti paveikslėlį nr. 6.

Darbuotojų automobiliai. Išmokos už automobiliu nuvažiuotas mylias (angl. Mileage Allowance Payments)

Išmokos už automobiliu nuvažiuotas mylias – tai suma, kurią darbdavys turi mokėti darbuotojams, kurie naudoja savo automobilius darbiniais tikslais.

Darbuotojui kasmet gali būti išmokama „patvirtinta suma“, apie kurią nereikia pranešti HMRC. Kad suskaičiuoti šią sumą, reikia padauginti darbuotojo per metus nuvažiuotų mylių skaičių iš tarifo per mylią.

Transporto priemonės tipas: įkainis už mylią, 2017-2018 m.

Automobilis

Mokestiniais tikslais: 45 pensai už pirmas 10 000 verslo tikslai nuvažiuotų mylių per metus, viršijus šią sumą - 25 pensai už kiekvieną mylią.

Nacionalinio draudimo tikslais: 45 pensai už visas verslo tikslais nuvažiuotas mylias.

Motociklas

24 pensai mokestiniais ir nacionalinio draudimo tikslais už visas verslo tikslais nuvažiuotas mylias.

Dviratis

20 pensų mokestiniais ir nacionalinio draudimo tikslais už visas verslo tikslais nuvažiuotas mylias.

Minimalus užmokestis, minimalus nacionalinis atlyginimas ir nacionalinė pragyvenimo alga

Kad gautumėte minimalų nacionalinį atlyginimą (angl. minimum national wage) turite būti mokyklos baigimo amžiaus (jis skiriasi priklausomai nuo gyvenamosios vietos). Kad gautumėte nacionalinę pragyvenimo algą (angl. national living wage), turite būti 25 metų amžiaus.

Nuo balandžio 5 d. didės ir minimalus nacionalinis atlyginimas ir nacionalinė pragyvenimo alga.

Tarifai

Iki 2017 balandžio 5 d.: 25+ m. – £7.20, 21-24 m. – £6.95, 18-20 – £5.55, mažiau nei 18 m. – £4.00, mokinys – £3.40.

Nuo 2017 balandžio 5 d.: 25+ m. – £7.50, 21-24 m. – £7.05, 18-20 m. – £5.60, mažiau nei 18 m. – £4.05, mokinys – £3.50

Jei nesate tikri, ar jūsų darbdavys jums moką minimalų nacionalinį atlyginimą arba nacionalinę pragyvenimo algą, tai patikrinti galite čia: https://www.gov.uk/am-i-getting-minimum-wage. Taip pat čia galėsite patikrinti, ar jūsų darbdavys jums neskolingas už praėjusius metus.

„Right Accounts“ informacija,
http://right-accounts.co.uk/lt
https://www.facebook.com/RightAccountsBuhalteriuPaslaugos/

 (Komentarų: 0)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: