Po susitarimo dėl Brexit - kas laukia Britanijos lietuvių? 

Pagaliau JK ir ES pasiekė susitarimą dėl Brexit. Ką šis susitarimas reiškia Anglijoje gyvenantiems emigrantams iš Lietuvos? Galima sakyti, kad 2017 buvo totalaus neaiškumo metai. Bet ar aiškesni bus 2018?

Anglija.lt aiškinasi, kokios emigrantų perspektyvos ir ko reikėtų imtis norint jaustis užtikrintam dėl savo padėties JK.

Prasidėjus 2017 m. nemažai JK lietuvių sukruto pildyti anketas nuolatinei rezidencijai (Permanent Residence) gauti. Teisininkai bei imigracijos konsultantai patarinėjo ir ragino skubėti, nes vėliau susidarys eilės.

Turbūt ne vienam teko girdėti apie atvejus, kai tarpininkams sumokėję nemažas sumas už anketų pildymą, iš JK Vidaus reikalų ministerijos (Home Office) lietuvaičiai sulaukdavo neigiamo atsakymo. Be jokio paaiškinimo, kodėl prašymas atmestas, ir be galimybės kam nors pasiskųsti.

Kaip žinia, nuolatinio rezidento statusui gauti reikia surinkti daugybę dokumentų, tokių kaip nuomos sutartys, banko išrašai, uždarbį bei kitas pajamas patvirtinantys dokumentai ir pan.

Ne visi yra įpratę rinkti ir saugoti kiekvieną popierėlį, juolab nenutuokiant, kad jų kada nors gali prireikti.

2017 m. įpusėjus JK vyriausybė staiga paskelbė apie supaprastintą sistemą, padėsinčią JK gyvenantiems ES piliečiams lengviau įteisinti savo statusą po Brexit.

Britanijoje pasilikti norą pareiškusių ES piliečių statusą nuspręsta pavadinti sėslumu (settled). Pranešta, kad naujoji sistema pradės veikti nuo 2018 m. sausio ir visi privalės registruotis pagal naują tvarką, o nuolatinio rezidento pažymėjimas, jeigu toks buvo suteiktas, nebeteks galios.

Daugelis jau susiruošusių kreiptis dėl nuolatinio rezidento statuso, stabtelėjo laukdami naujos tvarkos. Tačiau derybos dėl Brexit vyko ne itin sklandžiai. Nežiniai užsitęsus dalis emigrantų vėl griebė pildyti nuolatinio rezidento anketas, nusprendę, kad geriau rizika, negu netikrumas dėl ateities.

Ką emigrantams žada susitarimas dėl Brexit?

Praėjusį penktadienį susitarimas dėl Brexit buvo pasiektas.

Be kitų dalykų jame buvo aiškiai apibrėžtos Jungtinėje Karalystėje gyvenančių ir čia likti nusprendusių Europos Sąjungos piliečių teisės.

„Pasiektas susitarimas reiškia, kad ES piliečiai, kurie iki 2019 m kovo 29 d. atvyko ir apsigyveno JK, išlaiko tas pačias teises ir galimybes, kokias turi šiuo metu,“ - sakoma Vidaus reikalų ministerijos (Home Office) išplatintoje informacijoje.

Anglija.lt nori supažindinti su keletu labai svarbių šio susitarimo punktų:

1. JK gyvenančio ES piliečio artimieji turės teisę atvykti gyventi su šeima ir po to, kai JK bus išstojusi iš Europos Sąjungos. Tai taikoma ne tik sutuoktiniams bei vaikams, bet ir nesusituokusiems partneriams, anūkams, išlaikymo reikalingiems tėvams ar seneliams. Ne JK gimę arba įsivaikinti vaikai turės teisę atvykti ir apsigyventi JK ir po 2019 m kovo 29 d..

2. Sėslumo (settled) statusą įgijęs asmuo šio statuso nepraras net tuo atveju, jei penkis metus iš eilės negyvens JK.

3. Profesinė kvalifikacija (gydytojų, architektų, pan.), jei ji buvo įgyta iki 2019 m kovo 29 d., bus pripažįstama lygiai taip pat kaip ir dabar.

4. Įgyti sėslumo (settled) statusą bus gana paprasta, o negavusieji turės teisę teikti apeliaciją.

5. ES piliečiai, kurie jau turi nuolatinio rezidento (Permanent Residence) pažymėjimą, galės jį pakeisti į sėslumo (settled) statusą be jokio mokesčio.

Minėtas susitarimas garantuoja teisės į sveikatos apsaugą, pensijas ir pašalpas tęstinumą. Tai reiškia, kad po JK išstojimo iš Europos Sąjungos, ES piliečiai, kurie mokėjo, moka ir toliau mokės mokesčius JK, išlaikys tokias pat teises į socialinę apsaugą, kokias turi šiuo metu.

JK Vidaus reikalų ministerija (Home Office) pabrėžia, kad sėslumo (stettled) statuso gavimo procesas bus paprastas, skaidrus ir racionalus. Jis bus pradėtas įgyvendinti kitų metų antroje pusėje ir tęsis dar porą metų po to, kai JK išstos iš ES. Tai reiškia, kad prašymą sėslumo statusui gauti bus galima teikti nuo 2018 iki 2021 m.

JK vyriausybė įsipareigojo pateikti išsamią informaciją apie registracijos pradžią, mokesčio dydį ir reikalingus dokumentus per pirmąjį 2018 m. pusmetį.

„Tai bus paprasčiau ir greičiau negu gauti nuolatinio rezidento pažymėjimą, todėl šiuo momentu ES piliečiai tegu neskuba nieko daryti,“ - sakoma JK Vidaus reikalų ministerijos (Home Office) pranešime.

Kas gaus sėslumo statusą?

Sėslumo statusą gauti galės visi ES piliečiai, tarp jų ir lietuviai, kurie atvyko į JK iki 2019 m kovo 29 d., t. y. oficialios Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos datos ir JK jau bus pragyvenę ne mažiau kaip penkis metus.

Tie, kurie į JK bus atvykę iki 2019 m kovo 29 d., bet dar neišgyvenę penkerių metų, galės prašyti leidimo likti JK, kol sueis 5 metai. Ir tik po to galės kreiptis dėl sėslumo statuso.

Sėslumo statusą gavę asmenys išlaikys tas pačias teises į sveikatos apsaugą, pensijas ir pašalpas, kokias turi šiuo metu.

Sėslumo statuso paraiškos forma turėtų būti paprasta ir aiški.

Vidaus reikalų ministerija (Home Office) artimiausiu metu ketina pateikti daugiau informacijos apie sėslumo statusą ir apie tai, kokių dokumentų bus reikalaujama iš pateikusių paraiškas.

Vos gavę naujausias žinias iškart pranešime - sekite Anglija.lt naujienas!

Zita Čepaitė, Anglija.lt

Pagaliau JK ir ES pasiekė susitarimą dėl Brexit. Ką šis susitarimas reiškia Anglijoje gyvenantiems emigrantams iš Lietuvos? Galima sakyti, kad 2017 buvo totalaus neaiškumo metai. Bet ar aiškesni bus 2018?

Anglija.lt aiškinasi, kokios emigrantų perspektyvos ir ko reikėtų imtis norint jaustis užtikrintam dėl savo padėties JK.

Prasidėjus 2017 m. nemažai JK lietuvių sukruto pildyti anketas nuolatinei rezidencijai (Permanent Residence) gauti. Teisininkai bei imigracijos konsultantai patarinėjo ir ragino skubėti, nes vėliau susidarys eilės.

Turbūt ne vienam teko girdėti apie atvejus, kai tarpininkams sumokėję nemažas sumas už anketų pildymą, iš JK Vidaus reikalų ministerijos (Home Office) lietuvaičiai sulaukdavo neigiamo atsakymo. Be jokio paaiškinimo, kodėl prašymas atmestas, ir be galimybės kam nors pasiskųsti.

Kaip žinia, nuolatinio rezidento statusui gauti reikia surinkti daugybę dokumentų, tokių kaip nuomos sutartys, banko išrašai, uždarbį bei kitas pajamas patvirtinantys dokumentai ir pan.

Ne visi yra įpratę rinkti ir saugoti kiekvieną popierėlį, juolab nenutuokiant, kad jų kada nors gali prireikti.

2017 m. įpusėjus JK vyriausybė staiga paskelbė apie supaprastintą sistemą, padėsinčią JK gyvenantiems ES piliečiams lengviau įteisinti savo statusą po Brexit.

Britanijoje pasilikti norą pareiškusių ES piliečių statusą nuspręsta pavadinti sėslumu (settled). Pranešta, kad naujoji sistema pradės veikti nuo 2018 m. sausio ir visi privalės registruotis pagal naują tvarką, o nuolatinio rezidento pažymėjimas, jeigu toks buvo suteiktas, nebeteks galios.

Daugelis jau susiruošusių kreiptis dėl nuolatinio rezidento statuso, stabtelėjo laukdami naujos tvarkos. Tačiau derybos dėl Brexit vyko ne itin sklandžiai. Nežiniai užsitęsus dalis emigrantų vėl griebė pildyti nuolatinio rezidento anketas, nusprendę, kad geriau rizika, negu netikrumas dėl ateities.

Ką emigrantams žada susitarimas dėl Brexit?

Praėjusį penktadienį susitarimas dėl Brexit buvo pasiektas.

Be kitų dalykų jame buvo aiškiai apibrėžtos Jungtinėje Karalystėje gyvenančių ir čia likti nusprendusių Europos Sąjungos piliečių teisės.

„Pasiektas susitarimas reiškia, kad ES piliečiai, kurie iki 2019 m kovo 29 d. atvyko ir apsigyveno JK, išlaiko tas pačias teises ir galimybes, kokias turi šiuo metu,“ - sakoma Vidaus reikalų ministerijos (Home Office) išplatintoje informacijoje.

Anglija.lt nori supažindinti su keletu labai svarbių šio susitarimo punktų:

1. JK gyvenančio ES piliečio artimieji turės teisę atvykti gyventi su šeima ir po to, kai JK bus išstojusi iš Europos Sąjungos. Tai taikoma ne tik sutuoktiniams bei vaikams, bet ir nesusituokusiems partneriams, anūkams, išlaikymo reikalingiems tėvams ar seneliams. Ne JK gimę arba įsivaikinti vaikai turės teisę atvykti ir apsigyventi JK ir po 2019 m kovo 29 d..

2. Sėslumo (settled) statusą įgijęs asmuo šio statuso nepraras net tuo atveju, jei penkis metus iš eilės negyvens JK.

3. Profesinė kvalifikacija (gydytojų, architektų, pan.), jei ji buvo įgyta iki 2019 m kovo 29 d., bus pripažįstama lygiai taip pat kaip ir dabar.

4. Įgyti sėslumo (settled) statusą bus gana paprasta, o negavusieji turės teisę teikti apeliaciją.

5. ES piliečiai, kurie jau turi nuolatinio rezidento (Permanent Residence) pažymėjimą, galės jį pakeisti į sėslumo (settled) statusą be jokio mokesčio.

Minėtas susitarimas garantuoja teisės į sveikatos apsaugą, pensijas ir pašalpas tęstinumą. Tai reiškia, kad po JK išstojimo iš Europos Sąjungos, ES piliečiai, kurie mokėjo, moka ir toliau mokės mokesčius JK, išlaikys tokias pat teises į socialinę apsaugą, kokias turi šiuo metu.

JK Vidaus reikalų ministerija (Home Office) pabrėžia, kad sėslumo (stettled) statuso gavimo procesas bus paprastas, skaidrus ir racionalus. Jis bus pradėtas įgyvendinti kitų metų antroje pusėje ir tęsis dar porą metų po to, kai JK išstos iš ES. Tai reiškia, kad prašymą sėslumo statusui gauti bus galima teikti nuo 2018 iki 2021 m.

JK vyriausybė įsipareigojo pateikti išsamią informaciją apie registracijos pradžią, mokesčio dydį ir reikalingus dokumentus per pirmąjį 2018 m. pusmetį.

„Tai bus paprasčiau ir greičiau negu gauti nuolatinio rezidento pažymėjimą, todėl šiuo momentu ES piliečiai tegu neskuba nieko daryti,“ - sakoma JK Vidaus reikalų ministerijos (Home Office) pranešime.

Kas gaus sėslumo statusą?

Sėslumo statusą gauti galės visi ES piliečiai, tarp jų ir lietuviai, kurie atvyko į JK iki 2019 m kovo 29 d., t. y. oficialios Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos datos ir JK jau bus pragyvenę ne mažiau kaip penkis metus.

Tie, kurie į JK bus atvykę iki 2019 m kovo 29 d., bet dar neišgyvenę penkerių metų, galės prašyti leidimo likti JK, kol sueis 5 metai. Ir tik po to galės kreiptis dėl sėslumo statuso.

Sėslumo statusą gavę asmenys išlaikys tas pačias teises į sveikatos apsaugą, pensijas ir pašalpas, kokias turi šiuo metu.

Sėslumo statuso paraiškos forma turėtų būti paprasta ir aiški.

Vidaus reikalų ministerija (Home Office) artimiausiu metu ketina pateikti daugiau informacijos apie sėslumo statusą ir apie tai, kokių dokumentų bus reikalaujama iš pateikusių paraiškas.

Vos gavę naujausias žinias iškart pranešime - sekite Anglija.lt naujienas!

Zita Čepaitė, Anglija.lt

 (Komentarų: 0)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: