Prekyba žmonėmis. Prekeiviai ir jų aukos – kas jie tokie? - Anglija.lt
 

Prekyba žmonėmis. Prekeiviai ir jų aukos – kas jie tokie? 

Įkėlė Gitana. Tai yra skaitytojo įkelta informacija, ir Anglija.lt Ltd už turinį neatsako.

Šiuolaikinė prekyba žmonėmis vyksta aplink mus, tačiau ne visada ją pastebime. Apie prekeivius bei apie jų aukas – Anglija.lt skaitytojos Gitanos laiškas.

Kalba netaisyta

Gaila tau prekiautojų? Galvoju, kad taip, gal kažkiek...prekiautojas juk yra auka, ne visai išmanantis kito amato ir nesuprantantis , kad jo gyvenimo ramybė niekada nebesugrįš.

Galvojau, kaip čia galėčiau pavadinti žmones, kurie prekiauja kitais žmonėmis? Tai skamba taip nenormaliai! Na ir profesija! Prekiautojas žmonėmis? Užtrukau sukdama galvą, ir sugalvojau, kad kadangi tai nėra labai žmoniska veikla, bet iš to užsidirbama, pavadinsiu juos tiesiog prekiautojais. Tas žodis man asocijuojasi su nešvaria veikla, kuria užsiima žmogus ne visai suprantantis ką daro arba daro tai kitų verčiamas.

Prekiautojas yra sutraumuotas žmogus, kuris galbūt nebuvo niekada mylimas, buvo mušamas arba matė daug žiaurumo savo vaikystėje ir jaunystėje. Tai yra sužeistas asmuo neturintis jokių vertybių. Vartoju žodį "sužeistas", nes jam emocinis skausmas yra labai didelis. Tai neperšauta žaizda ir ne kraujuojanti galva, kurią užgydai ir skausmas praeina. Šis žmogus yra stipriai sužeistas emociškai. Surasdamas aukas jis įgauna valdžią ir tai labai didelis laimėjimas jam. Prekiautojas turi jausmus, kaip ir turim kiekvienas, bet jis sugeba tai užgožti ir įrodinėti sau, kad jam neskauda, kai skaudina kitą. Jis vis pirma melagis sau, nes jam irgi labai skauda.

Ką reiškia būti vaiku suaugusio žmogaus kūne? Kodėl prekiautojas yra toks nelaimingas? Todėl, kad jis save po truputį žlugdo ir ne visada yra pajėgus suprasti, kad jo veikla turės ilgalaikį ir negatyvų poveikį visam gyvenimui. Skriausdamas vaikus, moteris, merginas, vaikinus ir vyrus prekiautojas pralaimi, nes jo gyvenimo ramybė išeina iš jo visam laikui. Prekiautojas visada turės šešėlį, kuris jį persekios iki gyvenimo pabaigos. Išsilaisvinti iš savo praeities ir dabarties galima tik supratus pačiam save ir užuot prekiavus žmonėmis sustot ir padėti jiems. Tai vienintelis kelias į laisvę. Tai padaryti niekada nevėlu!

Prekiautojai ir jų tarpininkai gali atrodyti labai draugiški, jie moka bendrauti ir netgi atrodo, kad tikrai padės, nes viską žino, daug kartų buvę ir net galbūt ir pinigų duos kaip užstatą. Prekiautojai moka žadėti ir įkalbinėti. Jie turi transportą visoje Europoje ir perveždami aukas perkelia jas į skirtingus mikroautobusus ir mašinas. Kai tik naivus žmogus arba būsima auka žmonių prekybos patiki prekiautojo paistalais tąa minutę prekiautojas švenčia laimėjimą, nes tai dar vienas papildomas uždarbis. Prekiautojai gyvena ištisai meluodami, jų gyvenimas daug blogesnis už benamio šuns.

Žmones patiki prekiautoju, nes trokšta geresnio gyvenimo. Tai normalu ir žmoniška. Ypač Lietuvos kaimuose, miesteliuose ir rajonuose žmogus nesijaučia apsaugotas ir nesijaučia reikalingas. Tad bet koks dėmesys tokį žmogų patraukia. Kiekvienas mūsų norime labai nedaug. Norime, kad mes kažkam rūpėtume ir kad mus mylėtų. Tai mūsų prigimtis, nuo kurios nepabėgsi.

Žmonių pareiga yra netapti aukomis ir saugoti vieniems kitus. Žmonių norinčių turėti pilnavertį ir saugų gyvenimą tinklas turi būti daug stipresnis ir glaudesnis nei vargšų prekiautojų, kuriems, deja, Lietuvoje sekasi ypatingai gerai. Lietuva yra tokia maža šalis, o šitoks skaičius žmonių prekyba! Man tai asocijuojasi su labai negražiu žodžiu 'NERŪPI'. Išgelbėti šią problemą galima ir ją reikia pradėti spręsti nuo mokyklos, pradinių klasių, ypač kaimų mokyklų, internatų, kolegijų, universitetų, daktarų, seselių ir, žinoma, policininkų. Aš tikiu, kad policija dirba su mokyklomis ir moksleiviais kurdami tikslų prevencinį planą šiai problemai spręsti. Tam nereikalingas papildomas etatas, tam reikalingas supratimas apie tai, kokia yra policininko pareiga ir kaip jis apsaugos savo miestelio, kaimelio vaikus, moteris ir vyrus. Kiekvienas savo darbuose turime kiekvienai profesijai skirtas pareigas, bet pareiga rūpintis kitais ir kreiptis pagalbos priklauso kiekvienai profesijai be išimties. Švietėjiška veikla yra galingiausia prevencija žmonių prekybai.

Mokytojų pareiga kalbėtis su mokiniais ir tėvais tomis temomis, plėsti akiratį ir žinoti tiksliai, kaip pranešti policijai bet kokią iškilusią riziką. Policija turi pareigą imtis veiksmų. Kadangi pati esu socialinė darbuotoja, tai net nesinori minėti šios profesijos, nes manau, kad joje telpa tiek daug pareigų. Socialinė darbuotoja/pedagogė turi pareigą kiekvienoje mokykloje, savivaldybėje jungti ir koordinuoti prevencinę veiklą įtraukdama kuo daugiau tėvų, vaikų, mokytojų ir kitų organizacijų. Šis darbas turi būti tikslingas ir nuolatos peržiūrimas ir koreguojamas. Tai daroma bendros diskusijos forma, kaip bendrai nusprendžiama. koks metodas efektyviausias tuo momentu. Žmonės sąmoningai jungdamiesi ir atvira širdimi spręsdami šią problemą išgelbės daug gyvybių net to nesuvokdami.

Galiausiai profesija lieka už ribų ir tai visų pirma yra žmoniškumo klausimas. Saugokite vieni kitus. Pasitikėkite policija ir leiskite jai dirbti. Nepalikite šios atsakomybės kitam, nes tai jūsų pareiga.

Tikėkite tik tuo kas tikra. Jūsų uždirbti pinigai yra tik jūsų ir jūs neturite nei prekiautojui, nei kokiam kitam vargšui neišmanėliui mokėti už nieką. Gerbkite save. Pabėkite iš situacijos, kurioje jūs neturite būti. Neverta parduoti savo gyvenimo, nes parklupę pilnai galite ir nebeatsistoti. Žmonės, kurie nukenteję, nesvarbu ar skrajučių nešiotojai, ar viešbučių darbuotojai ar braškių skynėjai ar namų tvarkytojos... šie žmonės lieka taip sutraumuoti, kad pilnaverčio gyvenimo nebesusigrąžina.

Žmonės išvežami ir skriaudžiami. Jie nesikreipia pagalbos nes nežino kur. Žmonės yra prigrasinti, kad jų šeima nukentės jei jie pabėgs. Kalbos nemokėjimas suduoda labai stiprų smūgį, kai žmogus nesijaučia, kad gali kreiptis. nes nežino kur.

Kodėl tai rašau? Nes turėjau išrašyti. Tai mano nusivylimas, kurį paverčiau ne neigiama emocijų bomba, o verčiau minčių upeliu Jums. Ir iš visos širdies. Teko apsilankyti kursuose pavadinimu 'Modern Day Slavery' ir, deja, lietuvių verslas žmonių prekyba buvo minimas beveik visų kursų metu. Rodomi video, nuotraukos. Man skaudėjo. To nepamiršau. Todėl turiu šiuo jausmu pasidalinti su jumis tikėdama, kad apie tai bus kalbama. Neminiu valdžios, nes jos nežinau. Ji tikriausiai tokių problemų nežino. Kreipiuosi į jautrius, besirūpinančius, paprastus, sąmoningus žmones, kurių yra dauguma ir Jūs visi esate labai stiprūs. Junkimės, tekėkime teisinga linkme dėl mūsų visų.

Su rūpesčiu

Gitana

Lietuvos Ambasada Anglijoje - pasiruošus Jums padėti, tai buvo patvirtinta telefonu. Skambinkite anglišku numeriu ir galėsite kalbėtis lietuviškai. Kaip suprantu, ambasados darbuotojai turi pilną atsakomybę jus nukreipti ir jums padėti nelaimės atveju. Aš norėčiau pabrėžti, kad jei esate Anglijoje ir esate nukentėjęs, jūs galite kreiptis į bet kokią policijos būstinę, kuri suteiks jums vertėją ir saugiai apgyvendins mažiausiai 45 dienoms. Jums bus suteikiama psichologinė ir legali pagalba. Galite kreiptis į ligoninę ir taip pat bus suteikiama pagalba ir vertėjas. Daug atvejų yra kai žmogus tiesiog sustabdo praeivį gatvėj ir prašo pagalbos, tokiu būdu iškviečiama policija ir žmogus saugiai apklausiamas.

Crime stoppers 0800 555 111 paspauskite jų internetiniame puslapyje dešinėje pusėje ant "Languages" ir pasirinkite "Lithuanian". Viskas bus išversta lietuvių kalbą. Anketą galite užpildyti anonimiškai, jei norėsite. Galėsite ten surašyti visas detales: https://crimestoppers-uk.org/

Salvation Army https://www.salvationarmy.org.uk/romford– apgyvendimą ir suteikia psichologinę ir legalią pagalbą.

Lietuvoje Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras http://www.anti-trafficking.lt/

Įkėlė Gitana. Tai yra skaitytojo įkelta informacija, ir Anglija.lt Ltd už turinį neatsako.

Šiuolaikinė prekyba žmonėmis vyksta aplink mus, tačiau ne visada ją pastebime. Apie prekeivius bei apie jų aukas – Anglija.lt skaitytojos Gitanos laiškas.

Kalba netaisyta

Gaila tau prekiautojų? Galvoju, kad taip, gal kažkiek...prekiautojas juk yra auka, ne visai išmanantis kito amato ir nesuprantantis , kad jo gyvenimo ramybė niekada nebesugrįš.

Galvojau, kaip čia galėčiau pavadinti žmones, kurie prekiauja kitais žmonėmis? Tai skamba taip nenormaliai! Na ir profesija! Prekiautojas žmonėmis? Užtrukau sukdama galvą, ir sugalvojau, kad kadangi tai nėra labai žmoniska veikla, bet iš to užsidirbama, pavadinsiu juos tiesiog prekiautojais. Tas žodis man asocijuojasi su nešvaria veikla, kuria užsiima žmogus ne visai suprantantis ką daro arba daro tai kitų verčiamas.

Prekiautojas yra sutraumuotas žmogus, kuris galbūt nebuvo niekada mylimas, buvo mušamas arba matė daug žiaurumo savo vaikystėje ir jaunystėje. Tai yra sužeistas asmuo neturintis jokių vertybių. Vartoju žodį "sužeistas", nes jam emocinis skausmas yra labai didelis. Tai neperšauta žaizda ir ne kraujuojanti galva, kurią užgydai ir skausmas praeina. Šis žmogus yra stipriai sužeistas emociškai. Surasdamas aukas jis įgauna valdžią ir tai labai didelis laimėjimas jam. Prekiautojas turi jausmus, kaip ir turim kiekvienas, bet jis sugeba tai užgožti ir įrodinėti sau, kad jam neskauda, kai skaudina kitą. Jis vis pirma melagis sau, nes jam irgi labai skauda.

Ką reiškia būti vaiku suaugusio žmogaus kūne? Kodėl prekiautojas yra toks nelaimingas? Todėl, kad jis save po truputį žlugdo ir ne visada yra pajėgus suprasti, kad jo veikla turės ilgalaikį ir negatyvų poveikį visam gyvenimui. Skriausdamas vaikus, moteris, merginas, vaikinus ir vyrus prekiautojas pralaimi, nes jo gyvenimo ramybė išeina iš jo visam laikui. Prekiautojas visada turės šešėlį, kuris jį persekios iki gyvenimo pabaigos. Išsilaisvinti iš savo praeities ir dabarties galima tik supratus pačiam save ir užuot prekiavus žmonėmis sustot ir padėti jiems. Tai vienintelis kelias į laisvę. Tai padaryti niekada nevėlu!

Prekiautojai ir jų tarpininkai gali atrodyti labai draugiški, jie moka bendrauti ir netgi atrodo, kad tikrai padės, nes viską žino, daug kartų buvę ir net galbūt ir pinigų duos kaip užstatą. Prekiautojai moka žadėti ir įkalbinėti. Jie turi transportą visoje Europoje ir perveždami aukas perkelia jas į skirtingus mikroautobusus ir mašinas. Kai tik naivus žmogus arba būsima auka žmonių prekybos patiki prekiautojo paistalais tąa minutę prekiautojas švenčia laimėjimą, nes tai dar vienas papildomas uždarbis. Prekiautojai gyvena ištisai meluodami, jų gyvenimas daug blogesnis už benamio šuns.

Žmones patiki prekiautoju, nes trokšta geresnio gyvenimo. Tai normalu ir žmoniška. Ypač Lietuvos kaimuose, miesteliuose ir rajonuose žmogus nesijaučia apsaugotas ir nesijaučia reikalingas. Tad bet koks dėmesys tokį žmogų patraukia. Kiekvienas mūsų norime labai nedaug. Norime, kad mes kažkam rūpėtume ir kad mus mylėtų. Tai mūsų prigimtis, nuo kurios nepabėgsi.

Žmonių pareiga yra netapti aukomis ir saugoti vieniems kitus. Žmonių norinčių turėti pilnavertį ir saugų gyvenimą tinklas turi būti daug stipresnis ir glaudesnis nei vargšų prekiautojų, kuriems, deja, Lietuvoje sekasi ypatingai gerai. Lietuva yra tokia maža šalis, o šitoks skaičius žmonių prekyba! Man tai asocijuojasi su labai negražiu žodžiu 'NERŪPI'. Išgelbėti šią problemą galima ir ją reikia pradėti spręsti nuo mokyklos, pradinių klasių, ypač kaimų mokyklų, internatų, kolegijų, universitetų, daktarų, seselių ir, žinoma, policininkų. Aš tikiu, kad policija dirba su mokyklomis ir moksleiviais kurdami tikslų prevencinį planą šiai problemai spręsti. Tam nereikalingas papildomas etatas, tam reikalingas supratimas apie tai, kokia yra policininko pareiga ir kaip jis apsaugos savo miestelio, kaimelio vaikus, moteris ir vyrus. Kiekvienas savo darbuose turime kiekvienai profesijai skirtas pareigas, bet pareiga rūpintis kitais ir kreiptis pagalbos priklauso kiekvienai profesijai be išimties. Švietėjiška veikla yra galingiausia prevencija žmonių prekybai.

Mokytojų pareiga kalbėtis su mokiniais ir tėvais tomis temomis, plėsti akiratį ir žinoti tiksliai, kaip pranešti policijai bet kokią iškilusią riziką. Policija turi pareigą imtis veiksmų. Kadangi pati esu socialinė darbuotoja, tai net nesinori minėti šios profesijos, nes manau, kad joje telpa tiek daug pareigų. Socialinė darbuotoja/pedagogė turi pareigą kiekvienoje mokykloje, savivaldybėje jungti ir koordinuoti prevencinę veiklą įtraukdama kuo daugiau tėvų, vaikų, mokytojų ir kitų organizacijų. Šis darbas turi būti tikslingas ir nuolatos peržiūrimas ir koreguojamas. Tai daroma bendros diskusijos forma, kaip bendrai nusprendžiama. koks metodas efektyviausias tuo momentu. Žmonės sąmoningai jungdamiesi ir atvira širdimi spręsdami šią problemą išgelbės daug gyvybių net to nesuvokdami.

Galiausiai profesija lieka už ribų ir tai visų pirma yra žmoniškumo klausimas. Saugokite vieni kitus. Pasitikėkite policija ir leiskite jai dirbti. Nepalikite šios atsakomybės kitam, nes tai jūsų pareiga.

Tikėkite tik tuo kas tikra. Jūsų uždirbti pinigai yra tik jūsų ir jūs neturite nei prekiautojui, nei kokiam kitam vargšui neišmanėliui mokėti už nieką. Gerbkite save. Pabėkite iš situacijos, kurioje jūs neturite būti. Neverta parduoti savo gyvenimo, nes parklupę pilnai galite ir nebeatsistoti. Žmonės, kurie nukenteję, nesvarbu ar skrajučių nešiotojai, ar viešbučių darbuotojai ar braškių skynėjai ar namų tvarkytojos... šie žmonės lieka taip sutraumuoti, kad pilnaverčio gyvenimo nebesusigrąžina.

Žmonės išvežami ir skriaudžiami. Jie nesikreipia pagalbos nes nežino kur. Žmonės yra prigrasinti, kad jų šeima nukentės jei jie pabėgs. Kalbos nemokėjimas suduoda labai stiprų smūgį, kai žmogus nesijaučia, kad gali kreiptis. nes nežino kur.

Kodėl tai rašau? Nes turėjau išrašyti. Tai mano nusivylimas, kurį paverčiau ne neigiama emocijų bomba, o verčiau minčių upeliu Jums. Ir iš visos širdies. Teko apsilankyti kursuose pavadinimu 'Modern Day Slavery' ir, deja, lietuvių verslas žmonių prekyba buvo minimas beveik visų kursų metu. Rodomi video, nuotraukos. Man skaudėjo. To nepamiršau. Todėl turiu šiuo jausmu pasidalinti su jumis tikėdama, kad apie tai bus kalbama. Neminiu valdžios, nes jos nežinau. Ji tikriausiai tokių problemų nežino. Kreipiuosi į jautrius, besirūpinančius, paprastus, sąmoningus žmones, kurių yra dauguma ir Jūs visi esate labai stiprūs. Junkimės, tekėkime teisinga linkme dėl mūsų visų.

Su rūpesčiu

Gitana

Lietuvos Ambasada Anglijoje - pasiruošus Jums padėti, tai buvo patvirtinta telefonu. Skambinkite anglišku numeriu ir galėsite kalbėtis lietuviškai. Kaip suprantu, ambasados darbuotojai turi pilną atsakomybę jus nukreipti ir jums padėti nelaimės atveju. Aš norėčiau pabrėžti, kad jei esate Anglijoje ir esate nukentėjęs, jūs galite kreiptis į bet kokią policijos būstinę, kuri suteiks jums vertėją ir saugiai apgyvendins mažiausiai 45 dienoms. Jums bus suteikiama psichologinė ir legali pagalba. Galite kreiptis į ligoninę ir taip pat bus suteikiama pagalba ir vertėjas. Daug atvejų yra kai žmogus tiesiog sustabdo praeivį gatvėj ir prašo pagalbos, tokiu būdu iškviečiama policija ir žmogus saugiai apklausiamas.

Crime stoppers 0800 555 111 paspauskite jų internetiniame puslapyje dešinėje pusėje ant "Languages" ir pasirinkite "Lithuanian". Viskas bus išversta lietuvių kalbą. Anketą galite užpildyti anonimiškai, jei norėsite. Galėsite ten surašyti visas detales: https://crimestoppers-uk.org/

Salvation Army https://www.salvationarmy.org.uk/romford– apgyvendimą ir suteikia psichologinę ir legalią pagalbą.

Lietuvoje Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras http://www.anti-trafficking.lt/

 (Komentarų: 1)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: