var c = "Aktualijos"; "/>
 

Prezidentas A.M.Brazauskas atgulė amžinojo poilsio  

Šalies visuomenei, esamiems ir buvusiems Lietuvos ir užsienio valstybių vadovams, šeimos nariams bei diplomatams atidavus pagarbą, ketvirtadienį popiet velionis prezidentas Algirdas Mykolas Brazauskas atgulė amžinojo poilsio Antakalnio kapinėse. Į amžinybę prezidentą palydėjo trys Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos karių šūvių salvės bei Kaišiadorių vyskupo malda bei artimųjų ašaros.

Maldą prie kapo duobės A. Brazauskui sukalbėjo Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis. „Jo kūną šiandien atiduodame žemei, iš kurios buvo paimtas prisikėlęs iš numirusių Kristus, vėl atnaujins mūsų mirtinguosius kūnus ir padarys juos panašius į savo garbingąjį kūną“, - kalbėjo vyskupas, palinkėjęs, kad prezidento siela ilsėtųsi ramybėje.
Trispalvė nuo prezidento karsto atiduota A. Brazausko našlei Kristinai Brazauskienei. Prezidento kapo duobė buvo užkasta giedant lietuvių liaudies dainas.

Palaikus atgabeno iš Prezidentūros
Velionio palaikai buvo išgabentas iš Prezidentūros Kolonų salės, kur buvo pašarvoti, ir skambant Arkikatedros varpams specialiu lafetu išvežti į Antakalnio kapines. Čia prezidentas atgulė amžinojo poilsio.

Prezidento karstą, apklotą valstybės vėliava, lydėjo Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos kariai, kariūnai, Lietuvos kariuomenės orkestras, į kapines išvyko A.Brazausko žmona Kristina Brazauskienė, dukros su šeimomis, prezidentė Dalia Grybauskaitė, Seimo pirmininkė Irena Degutienė, premjeras Andrius Kubilius, kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus su žmona Alma Adamkiene bei kiti valstybės asmenys.

Kolonos priekyje žygiavo kariai, už jų buvo lėtai vežamas velionio karstas, nešama A. Brazausko nuotrauka bei Vytauto Didžiojo ordinas su aukso grandine, toliau sekė trys dvasininkai, tarp kurių buvo Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis, artimieji, už jų rikiavosi keletas automobilių, kolonos gale lėtai žingsniavo Lietuvos ir socialdemokratų vėliavėles pasiėmę partiečiai ir A. Brazausko bendražygiai, o už jų – į paskutinę kelionę prezidentą lydintys žmonės.

Prezidento karsto išvežimą prie Vilniaus universiteto Centrinių rūmų, Universiteto gatvėje, stebėjo žmonės, laikantys rankose Lietuvos trispalvės vėliavėles. Žmonių eilės išsirikiavo ir Arkikatedros aikštėje, Vrublevskio gatvėje.

Pasitiko varpai ir žiedlapiai
Prie Antakalnio kapinių laidotuvių koloną pasitiko šv. Petro ir Povilo bažnyčios varpai. Įnešant karstą į kapines giedota lietuvių liaudies daina „Oi neverk motušėle“, vėliau grojo Lietuvos kariuomenės orkestras. Antakalnio kapinės buvo pilnos lankytojų, panorusių atsisveikinti su prezidentu.

Velioniui paruošta kapo duobė buvo išpuošta baltais rožių žiedais, šlaitas medžių link nuklotas chrizantemomis, ramunėmis, kalijomis, sudėti vainikai. Prezidentas palaidotas kiek aukščiau nei Sausio 13-osios aukos, už kelių metrų nuo A. Brazausko biografiją parašiusio signataro Gedimino Ilgūno kapo.
Į kapines atvyko Lietuvos ambasadorius Latvijoje Antanas Valionis, kuris A. Brazausko Vyriausybėje dirbo užsienio reikalų ministru, taip pat ambasadorius prie NATO Linas Linkevičius, tuomet ėjęs krašto apsaugos ministro pareigas, buvęs švietimo ir mokslo ministras Remigijus Motuzas, politikė Kazimira Prunskienė ir dabartinės Vyriausybės nariai.

Laidotuvėse taip pat dalyvavo JAV, Ispanijos, Norvegijos, Didžiosios Britanijos, Airijos ambasadoriai, atstovai iš Švedijos ambasados, kitų šalių diplomatinių atstovybių.
Paskutinį žodį laidojant prezidentą A. Brazauską Antakalnio kapinėse tarė prezidentė D. Grybauskaitė, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Algirdas Butkevičius, kadenciją baigęs Lenkijos prezidentas Aleksandras Kwasniewskis, šeimos vardu su prezidentu atsisveikino Lietuvos ambasadorius Rusijoje Antanas Vinkus.

www.anglija.lt

Šalies visuomenei, esamiems ir buvusiems Lietuvos ir užsienio valstybių vadovams, šeimos nariams bei diplomatams atidavus pagarbą, ketvirtadienį popiet velionis prezidentas Algirdas Mykolas Brazauskas atgulė amžinojo poilsio Antakalnio kapinėse. Į amžinybę prezidentą palydėjo trys Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos karių šūvių salvės bei Kaišiadorių vyskupo malda bei artimųjų ašaros.

Maldą prie kapo duobės A. Brazauskui sukalbėjo Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis. „Jo kūną šiandien atiduodame žemei, iš kurios buvo paimtas prisikėlęs iš numirusių Kristus, vėl atnaujins mūsų mirtinguosius kūnus ir padarys juos panašius į savo garbingąjį kūną“, - kalbėjo vyskupas, palinkėjęs, kad prezidento siela ilsėtųsi ramybėje.
Trispalvė nuo prezidento karsto atiduota A. Brazausko našlei Kristinai Brazauskienei. Prezidento kapo duobė buvo užkasta giedant lietuvių liaudies dainas.

Palaikus atgabeno iš Prezidentūros
Velionio palaikai buvo išgabentas iš Prezidentūros Kolonų salės, kur buvo pašarvoti, ir skambant Arkikatedros varpams specialiu lafetu išvežti į Antakalnio kapines. Čia prezidentas atgulė amžinojo poilsio.

Prezidento karstą, apklotą valstybės vėliava, lydėjo Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos kariai, kariūnai, Lietuvos kariuomenės orkestras, į kapines išvyko A.Brazausko žmona Kristina Brazauskienė, dukros su šeimomis, prezidentė Dalia Grybauskaitė, Seimo pirmininkė Irena Degutienė, premjeras Andrius Kubilius, kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus su žmona Alma Adamkiene bei kiti valstybės asmenys.

Kolonos priekyje žygiavo kariai, už jų buvo lėtai vežamas velionio karstas, nešama A. Brazausko nuotrauka bei Vytauto Didžiojo ordinas su aukso grandine, toliau sekė trys dvasininkai, tarp kurių buvo Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis, artimieji, už jų rikiavosi keletas automobilių, kolonos gale lėtai žingsniavo Lietuvos ir socialdemokratų vėliavėles pasiėmę partiečiai ir A. Brazausko bendražygiai, o už jų – į paskutinę kelionę prezidentą lydintys žmonės.

Prezidento karsto išvežimą prie Vilniaus universiteto Centrinių rūmų, Universiteto gatvėje, stebėjo žmonės, laikantys rankose Lietuvos trispalvės vėliavėles. Žmonių eilės išsirikiavo ir Arkikatedros aikštėje, Vrublevskio gatvėje.

Pasitiko varpai ir žiedlapiai
Prie Antakalnio kapinių laidotuvių koloną pasitiko šv. Petro ir Povilo bažnyčios varpai. Įnešant karstą į kapines giedota lietuvių liaudies daina „Oi neverk motušėle“, vėliau grojo Lietuvos kariuomenės orkestras. Antakalnio kapinės buvo pilnos lankytojų, panorusių atsisveikinti su prezidentu.

Velioniui paruošta kapo duobė buvo išpuošta baltais rožių žiedais, šlaitas medžių link nuklotas chrizantemomis, ramunėmis, kalijomis, sudėti vainikai. Prezidentas palaidotas kiek aukščiau nei Sausio 13-osios aukos, už kelių metrų nuo A. Brazausko biografiją parašiusio signataro Gedimino Ilgūno kapo.
Į kapines atvyko Lietuvos ambasadorius Latvijoje Antanas Valionis, kuris A. Brazausko Vyriausybėje dirbo užsienio reikalų ministru, taip pat ambasadorius prie NATO Linas Linkevičius, tuomet ėjęs krašto apsaugos ministro pareigas, buvęs švietimo ir mokslo ministras Remigijus Motuzas, politikė Kazimira Prunskienė ir dabartinės Vyriausybės nariai.

Laidotuvėse taip pat dalyvavo JAV, Ispanijos, Norvegijos, Didžiosios Britanijos, Airijos ambasadoriai, atstovai iš Švedijos ambasados, kitų šalių diplomatinių atstovybių.
Paskutinį žodį laidojant prezidentą A. Brazauską Antakalnio kapinėse tarė prezidentė D. Grybauskaitė, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Algirdas Butkevičius, kadenciją baigęs Lenkijos prezidentas Aleksandras Kwasniewskis, šeimos vardu su prezidentu atsisveikino Lietuvos ambasadorius Rusijoje Antanas Vinkus.

 (Komentarų: 5)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: