Priėmus JK pilietybę lietuviškosios nepanaikina ...jau 2 metus [skaitytojo info] - Anglija.lt
 

Priėmus JK pilietybę lietuviškosios nepanaikina ...jau 2 metus [skaitytojo info] 

Tai yra skaitytojo įkelta informacija, ir Anglija.lt Ltd už turinį neatsako.

Anglija.lt redakciją pasiekė skaitytojo laiškas, kuriame aprašyta neįprasta situacija. Priėmus JK pilietybę tik po dviejų metų paaiškėjo, kad jis vis dar Lietuvos pilietis.
Skaitytojo teigimu, LR ambasados JK siūlomi problemos sprendimo būdai pažeidžia įstatymus. Plačiau apie istoriją skaitykite laiške.

*Kalba netaisyta.

Laba diena,
Mano vardas Dainius. Noriu pasidalinti savo istorija.

2013 m. sausio mėn. 22 d. tapau Jungtinės Karalystės piliečiu. Iškart susisiekiau su LR ambasados atstovais ir pranešiu apie įgytą JK pilietybę. Man atsakė, kad turiu parašyti laiško forma pranešimą, atsiųsti į LR Ambasadą Londone tą laišką, taip pat originalius LR pilečio pasą ir asmens tapatybės kortelę bei JK piliečio paso kopiją.

Tą ir padariau. Už kelių dienų gavau Ambasados darbuotojo patvirtinimą el. paštu, kad visi dokumentai gauti, nieko daugiau nereikia man daryti, man bus automatiškai panaikinta LR pilietybė pagal LR Pilietybės įsatymą nuo kitos dienos, kai įgyjama kitos valstybės pilietybė.

Tad viskas kaip ir sutvarkyta buvo. Jau buvau viską ir pamiršęs, jei ne vienas svarbus įvykis mano gyvenime. Susituokiau Anglijoje 2013 m. spalio mėn. 4 dieną. Vis planavom įregistruoti santuoką Lietuvoje, nes mano žmona LR pilietė, o aš Britanijos pilietis.

2015 m. rugpjūčio mėn 10 d. nuvykome į LR Ambasadą Londone, atvežėme visus reikalingus tam dokumentus (pasus, prašymą įregistruoti santuoką, anglišką santuokos liudijimą su Apostile, santuokos liudijimo vertimą į lietuvių kalbą, Apostilės vertimą į lietuvių kalbą).

Sumokėjome konsulinį mokestį £14.00. Manęs Ambasados dartuotoja pradėjo klausinėti ar aš pranešiau apie JK piletybės įsigyjimą, kada pranešiau, kokiu būdu ir t.t. Viską papasakojau jai kaip ir buvau padaręs iškart po JK pilietybės įsigyjimo 2013 m. sausio 22 d. Man pasakė, kad reikės dabar sulaukti iš Lietuvos Civilinės metrikacijos mūsų santuokos liudijimo.

Aš vis dėlto kitą dieną parašiau į LR Ambasadą ir pranešiau apie įtartinus klausimus dėl mano pranešimo apie įgytą kitos valstybės pilietybę. Gavau štai tokį atsakymą:

''Norėčiau Jus informuoti, jog Jūsų pranešimas apie Jungtinės Karalystės pilietybės įgijimą kartu su kitais dokumentais (JK paso kopija, LR pasu ir ATK) buvo perduoti Migracijos Valdybos Pilietybės reikalų skyriui 2013-03-05, tačiau jokio atsakymo iš Jų nesame gave.

Kadangi pagal LR pilietytės įstatymą yra tam tikros išimtys, leidžiančios išlaikyti ir Lietuvos pilietybę, papildomai siunčiu Jums pranešimo formą, kurią prašau užpildyti ir kuo skubiau atsiųsti mums kartu su savo naturalizacijos sertifikato kopija. Šiuos dokumentus išsiųsime Pilietybės reikalų skyriui, kur turėtų būti pagaliau išspręstas Jūsų Lietuvos Respulikos pilietybės netekimo klausimas.

Bijau, kad kol tai dar nėra sutvarkyta, Jūsų santuokos įtraukimas gali būti problematiškas. Remiantis Lietuvos Gyventojų registru Jūs vis dare esate Lietuvos pilietis, todėl Jūsų sutuoktinės ... pavardė gali būti ... arba .... (su varnele), jei pilietybės klausimas būtų išspręstas, jos pavardė galėtų būti .... (kaip Jūsų britiškame pase).''

Aš net negalėjau patikėti, kad taip gali įvykti. Kodėl aš dar Lietuvos pilietis, jei Ambasados darbuotojas 2013 m. patvirtino, kad man automatiškai naikinama Lietuvos pilietybė pagal LR pilietybės įstatymą? Tad iškart užpildžiau tą naują pranešimo formą, kur man nėra taikomos jokios išimtys išsaugoti LR pilietybę, taip pat išsiunčiau LR Ambasadai ir JK pilietybės įsigyjimo sertifikato kopiją. Tai įvyko šių metų rugpjūčio mėn. 12 dieną.

Ambasados darbuotoja patvirtino, kad dokumnetai gauti, jie persiusti Migracijos Valdybos Pliietybės reikalų skyriui. Tad laukiau kelis mėnesius. Prieš kelias dienas nusprendžiau pasiteirauti, kaip tas klausimas sprendžiamas ir kas nutiks su mano žmonos prašymu įregistruoti santuoką Lietuvoje. Ir vėl gavau el. laišką, kuris viską pasako pats už save:

''Dėkoju už Jūsų laišką.

Norėčiau Jus informuoti, jog Jūsų Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo klausimas nėra išspręstas.

Kaip ir aptarėme Jūsų atvejį telefonu ir ankstesniame mūsų elektroniniame susirašinėjime, dokumentus santuokos įtraukimui į apskaitą galime perduoti Civilinės metrikacijos skyriui. Kadangi šiai dienai Jūs vis dar esate Lietuvos Respublikos pilietis, Jūsų sutuoktinės pavardė gali būti ... arba ..., o ne taip, kaip Jūs pageidavote ...

Prašau patikslinkite, ar pageidaujate, jog Jūsų santuokos dokumentai būtų perduoti užsienyje sudarytos santuokos įtraukimui į apskaitą Lietuvoje nesulaukus Jūsų pilietybės klausimo sprendimo. Ir jeigu taip, prašau Jūsų sutuoktinės patikslinti, kokią pavardę ji renkasi po santuokos (... ar ...).''

Na, šiuo atveju tikrai nesitikėjau tokio pasiūlymo kaip kad bandyti pažeisti LR pilietybės įstatymą...

Mano paskutiniai atsakymai tokie:

Pirmas el laiškas:

''Ačiū jums už atsakymą. O jus ar pasiteiravote, Pilietybės reikalų skyriaus kodėl mano pilietybės klausimas neiššpręstas dar? Gal dar jiems trūksta kokių nors dokumentų ar įrodymų, kad aš tapau Jungtinės Karalystės piliečiu 2013 m. sausio mėn?

Norėčiau įregistruoti sąntuoką, bet aš net negaliu pateikti Civilinės metrikacijos skyriui jokio dokumento, kuris įrodytų, jog esu Lietuvos Respublikos pilietis (juk visi mano asmens dokumentai buvo perduoti LR Pilietybės reikalų skyriui dar 2013 m. kovo mėn). J

eigu bantytume užregistruoti santuoką mano, kaip Lietuvos Respublikos piliečio, automatiškai būtų pažeistas pilietybės įstatymas (nes aš neatitinku nei vieno punkto išsaugoti LR Pilietybę nuo kitos valstybės pilietybės įsigyjimo datos ir pagal įstatymą automatiškai turėjau netekti LR Pilietybės). Pateikęs Jungtinės Karalystės paso kopiją ir paprašius įregistruoti mano santuoką kaip LR piliečio, būtų priešprieša Pilietybės įstatymui.

Tad dabar iškyla klausimas, kur pažeistas įstatymas? Aš juk iškart pranešiau apie kitos valstybės pilietybės įsigyjimą ir išsiunčiau visus tai patvirtinačius reikalingus dokumentus. Ir nuo tos datos automatiškai turėjau netekti LR pilietybės. Kaip matote, aš labai gerbiu ir laikausi visų LR ir Jungtinės Karalystės įstatymų. Bet Pilietybės reikalų skyrius kažkodėl pažeidė LR pilietybės įstatymą ir vis dar per du metus neiššprendė mano pilietybės klausimo. Gal aš klystu? Gal jie turi neribotą laiką spręsti klausimus ir priiminėti sprendimus atbuline data?

Ačiū Jums už pasveikinimą. Dar karta linkiu jums gerų švenčių.''

Susiradau google LR Pilietybės įstatymą, kuris aiškiai apibrėžia, kad aš negaliu įregistruoti santuoką kaip Lietuvos Respublikos pilietis, pateikdamas dar ir Jungtinės Karalystės pasą.

Štai antras mano el. laiškas
''Laba dieną dar kartą,

LIETUVOS RESPUBLIKOS
PILIETYBĖS
ĮSTATYMAS

2010 m. gruodžio 2 d. Nr. XI-1196
Vilnius

26 straipsnis. Lietuvos Respublikos pilietybės netekimas įgijus kitos valstybės pilietybę
1. Lietuvos Respublikos pilietis, įgijęs kitos valstybės pilietybę, netenka Lietuvos Respublikos pilietybės nuo kitos valstybės pilietybės įgijimo dienos, išskyrus asmenis, kurie pagal šio įstatymo 7 straipsnio 1–5 ir 7 punktus gali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės piliečiai.
2. Lietuvos Respublikos pilietis, įgijęs kitos valstybės pilietybę, privalo per 2 mėnesius nuo kitos valstybės pilietybės įgijimo dienos raštu pranešti apie tai Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai arba Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai.
3. Asmuo, nustatytu laiku neįvykdęs šio straipsnio 2 dalyje nustatytos pareigos, atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
Tad man būtų įdomu sužinoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės arba konsulinės įstaigos atsakingo asmens vardą ir pavardę ir paklausti jo asmeniškai ar jis nepažeidė Lietuvos Respublikos Pilietybės įstatymo 26 straisnio 1 punktą ar jis turi atsakyti pagal Lietuvos Respublikos įsatymus (pagal 3 punktą).''

Po paskutinio mano el. laiško negavau jokio atsakymo ir net nežinau, kiek dar laiko tęsis toks nekompetentingas Lietuvos Respublikos valstybinių institucijų darbas ir LR Pilietybės įstatymo negerbimas bei mano žmonos santuokos įregistravimo Lietuvoje vilkinimas... Šios valstybinės institucijos juk išlaikomos už sunkiai Lietuvoje dirbančių žmonių pinigus.

Manau reikėtų viešinti tokius dalykus, kaip kad toks aplaidus Valstybinių institucijų darbas bei LR įstaymų negerbimas.

Linkiu gerų švenčių!

Pagarbiai,
Dainius Burzminskas

Tai yra skaitytojo įkelta informacija, ir Anglija.lt Ltd už turinį neatsako.

Anglija.lt redakciją pasiekė skaitytojo laiškas, kuriame aprašyta neįprasta situacija. Priėmus JK pilietybę tik po dviejų metų paaiškėjo, kad jis vis dar Lietuvos pilietis.
Skaitytojo teigimu, LR ambasados JK siūlomi problemos sprendimo būdai pažeidžia įstatymus. Plačiau apie istoriją skaitykite laiške.

*Kalba netaisyta.

Laba diena,
Mano vardas Dainius. Noriu pasidalinti savo istorija.

2013 m. sausio mėn. 22 d. tapau Jungtinės Karalystės piliečiu. Iškart susisiekiau su LR ambasados atstovais ir pranešiu apie įgytą JK pilietybę. Man atsakė, kad turiu parašyti laiško forma pranešimą, atsiųsti į LR Ambasadą Londone tą laišką, taip pat originalius LR pilečio pasą ir asmens tapatybės kortelę bei JK piliečio paso kopiją.

Tą ir padariau. Už kelių dienų gavau Ambasados darbuotojo patvirtinimą el. paštu, kad visi dokumentai gauti, nieko daugiau nereikia man daryti, man bus automatiškai panaikinta LR pilietybė pagal LR Pilietybės įsatymą nuo kitos dienos, kai įgyjama kitos valstybės pilietybė.

Tad viskas kaip ir sutvarkyta buvo. Jau buvau viską ir pamiršęs, jei ne vienas svarbus įvykis mano gyvenime. Susituokiau Anglijoje 2013 m. spalio mėn. 4 dieną. Vis planavom įregistruoti santuoką Lietuvoje, nes mano žmona LR pilietė, o aš Britanijos pilietis.

2015 m. rugpjūčio mėn 10 d. nuvykome į LR Ambasadą Londone, atvežėme visus reikalingus tam dokumentus (pasus, prašymą įregistruoti santuoką, anglišką santuokos liudijimą su Apostile, santuokos liudijimo vertimą į lietuvių kalbą, Apostilės vertimą į lietuvių kalbą).

Sumokėjome konsulinį mokestį £14.00. Manęs Ambasados dartuotoja pradėjo klausinėti ar aš pranešiau apie JK piletybės įsigyjimą, kada pranešiau, kokiu būdu ir t.t. Viską papasakojau jai kaip ir buvau padaręs iškart po JK pilietybės įsigyjimo 2013 m. sausio 22 d. Man pasakė, kad reikės dabar sulaukti iš Lietuvos Civilinės metrikacijos mūsų santuokos liudijimo.

Aš vis dėlto kitą dieną parašiau į LR Ambasadą ir pranešiau apie įtartinus klausimus dėl mano pranešimo apie įgytą kitos valstybės pilietybę. Gavau štai tokį atsakymą:

''Norėčiau Jus informuoti, jog Jūsų pranešimas apie Jungtinės Karalystės pilietybės įgijimą kartu su kitais dokumentais (JK paso kopija, LR pasu ir ATK) buvo perduoti Migracijos Valdybos Pilietybės reikalų skyriui 2013-03-05, tačiau jokio atsakymo iš Jų nesame gave.

Kadangi pagal LR pilietytės įstatymą yra tam tikros išimtys, leidžiančios išlaikyti ir Lietuvos pilietybę, papildomai siunčiu Jums pranešimo formą, kurią prašau užpildyti ir kuo skubiau atsiųsti mums kartu su savo naturalizacijos sertifikato kopija. Šiuos dokumentus išsiųsime Pilietybės reikalų skyriui, kur turėtų būti pagaliau išspręstas Jūsų Lietuvos Respulikos pilietybės netekimo klausimas.

Bijau, kad kol tai dar nėra sutvarkyta, Jūsų santuokos įtraukimas gali būti problematiškas. Remiantis Lietuvos Gyventojų registru Jūs vis dare esate Lietuvos pilietis, todėl Jūsų sutuoktinės ... pavardė gali būti ... arba .... (su varnele), jei pilietybės klausimas būtų išspręstas, jos pavardė galėtų būti .... (kaip Jūsų britiškame pase).''

Aš net negalėjau patikėti, kad taip gali įvykti. Kodėl aš dar Lietuvos pilietis, jei Ambasados darbuotojas 2013 m. patvirtino, kad man automatiškai naikinama Lietuvos pilietybė pagal LR pilietybės įstatymą? Tad iškart užpildžiau tą naują pranešimo formą, kur man nėra taikomos jokios išimtys išsaugoti LR pilietybę, taip pat išsiunčiau LR Ambasadai ir JK pilietybės įsigyjimo sertifikato kopiją. Tai įvyko šių metų rugpjūčio mėn. 12 dieną.

Ambasados darbuotoja patvirtino, kad dokumnetai gauti, jie persiusti Migracijos Valdybos Pliietybės reikalų skyriui. Tad laukiau kelis mėnesius. Prieš kelias dienas nusprendžiau pasiteirauti, kaip tas klausimas sprendžiamas ir kas nutiks su mano žmonos prašymu įregistruoti santuoką Lietuvoje. Ir vėl gavau el. laišką, kuris viską pasako pats už save:

''Dėkoju už Jūsų laišką.

Norėčiau Jus informuoti, jog Jūsų Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo klausimas nėra išspręstas.

Kaip ir aptarėme Jūsų atvejį telefonu ir ankstesniame mūsų elektroniniame susirašinėjime, dokumentus santuokos įtraukimui į apskaitą galime perduoti Civilinės metrikacijos skyriui. Kadangi šiai dienai Jūs vis dar esate Lietuvos Respublikos pilietis, Jūsų sutuoktinės pavardė gali būti ... arba ..., o ne taip, kaip Jūs pageidavote ...

Prašau patikslinkite, ar pageidaujate, jog Jūsų santuokos dokumentai būtų perduoti užsienyje sudarytos santuokos įtraukimui į apskaitą Lietuvoje nesulaukus Jūsų pilietybės klausimo sprendimo. Ir jeigu taip, prašau Jūsų sutuoktinės patikslinti, kokią pavardę ji renkasi po santuokos (... ar ...).''

Na, šiuo atveju tikrai nesitikėjau tokio pasiūlymo kaip kad bandyti pažeisti LR pilietybės įstatymą...

Mano paskutiniai atsakymai tokie:

Pirmas el laiškas:

''Ačiū jums už atsakymą. O jus ar pasiteiravote, Pilietybės reikalų skyriaus kodėl mano pilietybės klausimas neiššpręstas dar? Gal dar jiems trūksta kokių nors dokumentų ar įrodymų, kad aš tapau Jungtinės Karalystės piliečiu 2013 m. sausio mėn?

Norėčiau įregistruoti sąntuoką, bet aš net negaliu pateikti Civilinės metrikacijos skyriui jokio dokumento, kuris įrodytų, jog esu Lietuvos Respublikos pilietis (juk visi mano asmens dokumentai buvo perduoti LR Pilietybės reikalų skyriui dar 2013 m. kovo mėn). J

eigu bantytume užregistruoti santuoką mano, kaip Lietuvos Respublikos piliečio, automatiškai būtų pažeistas pilietybės įstatymas (nes aš neatitinku nei vieno punkto išsaugoti LR Pilietybę nuo kitos valstybės pilietybės įsigyjimo datos ir pagal įstatymą automatiškai turėjau netekti LR Pilietybės). Pateikęs Jungtinės Karalystės paso kopiją ir paprašius įregistruoti mano santuoką kaip LR piliečio, būtų priešprieša Pilietybės įstatymui.

Tad dabar iškyla klausimas, kur pažeistas įstatymas? Aš juk iškart pranešiau apie kitos valstybės pilietybės įsigyjimą ir išsiunčiau visus tai patvirtinačius reikalingus dokumentus. Ir nuo tos datos automatiškai turėjau netekti LR pilietybės. Kaip matote, aš labai gerbiu ir laikausi visų LR ir Jungtinės Karalystės įstatymų. Bet Pilietybės reikalų skyrius kažkodėl pažeidė LR pilietybės įstatymą ir vis dar per du metus neiššprendė mano pilietybės klausimo. Gal aš klystu? Gal jie turi neribotą laiką spręsti klausimus ir priiminėti sprendimus atbuline data?

Ačiū Jums už pasveikinimą. Dar karta linkiu jums gerų švenčių.''

Susiradau google LR Pilietybės įstatymą, kuris aiškiai apibrėžia, kad aš negaliu įregistruoti santuoką kaip Lietuvos Respublikos pilietis, pateikdamas dar ir Jungtinės Karalystės pasą.

Štai antras mano el. laiškas
''Laba dieną dar kartą,

LIETUVOS RESPUBLIKOS
PILIETYBĖS
ĮSTATYMAS

2010 m. gruodžio 2 d. Nr. XI-1196
Vilnius

26 straipsnis. Lietuvos Respublikos pilietybės netekimas įgijus kitos valstybės pilietybę
1. Lietuvos Respublikos pilietis, įgijęs kitos valstybės pilietybę, netenka Lietuvos Respublikos pilietybės nuo kitos valstybės pilietybės įgijimo dienos, išskyrus asmenis, kurie pagal šio įstatymo 7 straipsnio 1–5 ir 7 punktus gali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės piliečiai.
2. Lietuvos Respublikos pilietis, įgijęs kitos valstybės pilietybę, privalo per 2 mėnesius nuo kitos valstybės pilietybės įgijimo dienos raštu pranešti apie tai Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai arba Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai.
3. Asmuo, nustatytu laiku neįvykdęs šio straipsnio 2 dalyje nustatytos pareigos, atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
Tad man būtų įdomu sužinoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės arba konsulinės įstaigos atsakingo asmens vardą ir pavardę ir paklausti jo asmeniškai ar jis nepažeidė Lietuvos Respublikos Pilietybės įstatymo 26 straisnio 1 punktą ar jis turi atsakyti pagal Lietuvos Respublikos įsatymus (pagal 3 punktą).''

Po paskutinio mano el. laiško negavau jokio atsakymo ir net nežinau, kiek dar laiko tęsis toks nekompetentingas Lietuvos Respublikos valstybinių institucijų darbas ir LR Pilietybės įstatymo negerbimas bei mano žmonos santuokos įregistravimo Lietuvoje vilkinimas... Šios valstybinės institucijos juk išlaikomos už sunkiai Lietuvoje dirbančių žmonių pinigus.

Manau reikėtų viešinti tokius dalykus, kaip kad toks aplaidus Valstybinių institucijų darbas bei LR įstaymų negerbimas.

Linkiu gerų švenčių!

Pagarbiai,
Dainius Burzminskas

 (Komentarų: 6)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: