Punsko „Aušros“ leidykla savo veiklos 15-metį šventė Vilniuje 

Božena Bobinienė

Punsko „Aušros“ leidykla, lyginant su kitomis Lenkijos leidyklomis nėra nei didelė, nei moderni, tačiau „miesteliui“, kuriame gyvena tūkstantis keli šimtai gyventojų, manau, teikia šiokį tokį prestižą. Leidykla ypatinga dar tuo, kad yra vienintelė Lenkijoje, sugebanti puikiai parengti leidinius lenkų ir lietuvių kalbomis, o tai praverčia ypač dabar – kai šios šalys yra ES narės ir vykdomi bendri projektai.

Leidykla dažnai tapatinama su redakcija. Galbūt dėl to, kad turi tą patį vardą – „Aušra“. Tačiau tai ne tas pats: esame du skirtingi vienetai (nors iš tikrųjų mūsų biurai tose pačiose patalpose, dalijamės biuro įranga ir t.t.). „Aušros“ redakcijoje vyksta žurnalo meritorinio parengimo procesas. Čia surenkami ir redaguojami straipsniai, rūpinamasi prenumeratos rinkimu. Leidykla žurnalą maketuoja, spausdina bei platina. Tai ir yra mūsų „bendrumo“ esmė.

„Aušros“ leidyklos veikla daug platesnė. Šiuo metu leidyklos pagrindinis ir svarbiausias darbas – leisti vadovėlius pagal lietuviškų mūsų krašto mokyklų poreikius. Šis darbas labai atsakingas, - leidykla atsiskaito už jį su Lenkijos švietimo ministerija, be to iš mūsų parengtų vadovėlių mokosi Lenkijos lietuvių vaikai ir jaunimas.

Leidykla parengia spausdinimui ir išspausdina „Suvalkietį“, „Aušrelę“, „Šaltinį“, „Dėmesio“; spausdina „Pasaulio lietuvį“. Leidyklos techninės redakcijos rengia įvairaus pobūdžio leidinius: grožinę literatūrą, albumus, informacines publikacijas, įvairius reklaminius bukletus, vizitines korteles, kvietimus, skelbimus ir kt.

Mūsų firmos veikla neapsiriboja tik leidyba. Leidykla turi savo du internetinius puslapius (www.punskas.pl ir www.punsk.com.pl), kurie nuolat yra atnaujinami ir tobulinami. Mūsų komandai rūpi pristatyti plačiajai visuomenei Punsko kraštą, žmones, tradicijas, kultūrą ir visa kita, kuo verta pasigirti.

Sigito Birgelio pastangomis yra rengiami Poezijos pavasariai, literatūriniai susitikimai su skaitytojais, knygų pristatymai. Direktoriaus Romo Vitkausko skatinami, dažnai talkiname lietuviškoms draugijoms jų veikloje, kai kurių Punsko švenčių organizavime. Nors mūsų leidyklos galimybės ribotos dėl aukštos klasės technikos stokos, visgi kasmet dalyvaujam knygų mugėse Lietuvoje.

Galbūt mažai kas žino ir atsimena, bet tai būtent „Aušros“ leidyklos darbuotojai pirmieji Punske aptarnavo Turizmo informacijos centrą, kurio idėją šiuo metu tęsia Punsko valsčiaus administracija.

Įžengus Lenkijai ir Lietuvai į ES, Punsko leidykla pradėjo dalyvauti įvairiuose ES projektuose: dažniausiai ne kaip partneris, o kaip viešųjų prikimų laimėtoja ir atitinkamų leidybinių darbų atlikėja. Įprastai projektus vykdo mūsų krašto draugijos, mokyklos ar savivaldybės. Bendradarbiavimo su šiais asmenimis rezultatas yra pvz., įvairūs leidiniai apie mūsų kraštą: „Žolinė Punske“, „Velykų papročiai ir tradicijos“, „Punsko krašto saviveikla“, daugybė reklaminių lankstinukų ir bukletų.

Šiemet Punsko „Aušros“ leidyklai sukanka 15 veiklos metų. Ta proga balandžio 26 dieną Vilniaus mokytojų namuose buvo suorganizuota Seinijos diena Vilniuje.

„Aušros“ leidykla surengė savo išleistų leidinių (vadovėlių, knygų ir žurnalų) parodą. Čia pat Punsko leidyklos knygas galima buvo ir nusipirkti. Šalia leidinių, Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos atstovė, Nastutė Sidarienė pristatė savo austų juostų parodėlę ir demonstravo jų audimą.

Seinijos dieną atidarė Jungėnų kapelos muzikantai, - dėl to, kad neseniai mūsų leidykloje išleido savo knygą „Vėl gegužio žiedai“.

Susirinkusius pasveikino Mokytojų namų projektų vadovas Juozas Žitkauskas, o apie Punsko „Aušros“ leidyklos veiklą ir jubiliejų kalbėjo jos direktorius Romas Vitkauskas.

Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininko pavaduotoja Birutė Jonuškaitė vilniečiams papasakojo apie Lenkijos lietuvius literatus, gyvenančius Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse, o ypatingai apie Albiną Žukauską, kilusį iš Bubelių kaimo (Seinų valsč., Lenkija), paskaitė jo eilių.

Vidurdienį Punsko lietuvių kultūros namų (LKN) klojimo teatras suvaidino spektaklį pagal Žemaitės dramą „Trys mylimos“, o teatro režisierė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė pristatė naują knygą „Lošimai kluoni“, išleistą Punsko LKN teatro 50-mečio jubiliejus proga Punsko „Aušros“ leidykloje.

Vėliau Sigitas Birgelis atidarė nuotraukų albumo „Punsko parapija 1597-2007“ fotoparodą ir pristatė savo knygą. Albumo turinį trumpai atskleidė J. Malinauskaitė-Vektorienė pagal K. Janušanienės apmąstymus. Apie albumą ir parodą, bei jų autorių labai šiltai kalbėjo Lietuvos poetas Vladas Braziūnas bei albumo dailininkė Eglė Valiūtė.

16.00 val., Šv. Kotrynos bažnyčioje įvyko Punsko-Seinų krašto ir Vilniaus gyventojų susitikimas. Koncertavo Punsko Kovo 11-osios licėjaus choras „Pašešupiai“, vad. J. Pavilonis; Seinų „Žiburio“ mokyklos pop-muzikos studijos atlikėjos, vad. J. Pileckas bei Jungėnų kapela, vad. Vincentas Kazimieras Svitojus. Pastarasis pristatė savo naują knygą „Vėl gegužio žiedai“.

Dr. Bronius Makauskas papasakojo apie rengiamą savo naują knygą „Litewska wojna partyzancka 1944-1953“, kuri bus leidžiama lenkų kalba Punsko „Aušros“ leidykloje.

Tautinių mažumų ir išeivijos departamento atstovė, Jolanta Norkevičienė Punsko „Aušros“ leidyklos direktoriui Romui Vitkauskui ir jo pavaduotojui, Sigitui Birgeliui, įteikė TMID garbės sidabro medalius „Už nuopelnus“.

Susitikimo metu kalbėjo Seinų „Žiburio“ mokyklos direktorius Algirdas Vaicekauskas, bei Vilniaus apskrities administracijos viršininko atstovas Jonas Endriukaitis, kuris lietuviškoms Punsko ir Seinų krašto mokykloms įteikė dovanų - įvairių lietuviškų knygelių.

Vilniaus Mokytojų namų projektų vadovas, J. Žitkauskas, įteikdamas Punsko „Aušros“ leidyklos vadovams garbės raštą už gerą bendradarbiavimą, pakvietė kitais metais vėl apsilankyti Vilniuje.

www.lietuviams.com

www.anglija.lt

Anglija.lt naujienas ar jų dalį publikuoti ir/ar kitaip naudoti be raštiško "Anglija.lt Ltd." sutikimo draudžiama.

Božena Bobinienė

Punsko „Aušros“ leidykla, lyginant su kitomis Lenkijos leidyklomis nėra nei didelė, nei moderni, tačiau „miesteliui“, kuriame gyvena tūkstantis keli šimtai gyventojų, manau, teikia šiokį tokį prestižą. Leidykla ypatinga dar tuo, kad yra vienintelė Lenkijoje, sugebanti puikiai parengti leidinius lenkų ir lietuvių kalbomis, o tai praverčia ypač dabar – kai šios šalys yra ES narės ir vykdomi bendri projektai.

Leidykla dažnai tapatinama su redakcija. Galbūt dėl to, kad turi tą patį vardą – „Aušra“. Tačiau tai ne tas pats: esame du skirtingi vienetai (nors iš tikrųjų mūsų biurai tose pačiose patalpose, dalijamės biuro įranga ir t.t.). „Aušros“ redakcijoje vyksta žurnalo meritorinio parengimo procesas. Čia surenkami ir redaguojami straipsniai, rūpinamasi prenumeratos rinkimu. Leidykla žurnalą maketuoja, spausdina bei platina. Tai ir yra mūsų „bendrumo“ esmė.

„Aušros“ leidyklos veikla daug platesnė. Šiuo metu leidyklos pagrindinis ir svarbiausias darbas – leisti vadovėlius pagal lietuviškų mūsų krašto mokyklų poreikius. Šis darbas labai atsakingas, - leidykla atsiskaito už jį su Lenkijos švietimo ministerija, be to iš mūsų parengtų vadovėlių mokosi Lenkijos lietuvių vaikai ir jaunimas.

Leidykla parengia spausdinimui ir išspausdina „Suvalkietį“, „Aušrelę“, „Šaltinį“, „Dėmesio“; spausdina „Pasaulio lietuvį“. Leidyklos techninės redakcijos rengia įvairaus pobūdžio leidinius: grožinę literatūrą, albumus, informacines publikacijas, įvairius reklaminius bukletus, vizitines korteles, kvietimus, skelbimus ir kt.

Mūsų firmos veikla neapsiriboja tik leidyba. Leidykla turi savo du internetinius puslapius (www.punskas.pl ir www.punsk.com.pl), kurie nuolat yra atnaujinami ir tobulinami. Mūsų komandai rūpi pristatyti plačiajai visuomenei Punsko kraštą, žmones, tradicijas, kultūrą ir visa kita, kuo verta pasigirti.

Sigito Birgelio pastangomis yra rengiami Poezijos pavasariai, literatūriniai susitikimai su skaitytojais, knygų pristatymai. Direktoriaus Romo Vitkausko skatinami, dažnai talkiname lietuviškoms draugijoms jų veikloje, kai kurių Punsko švenčių organizavime. Nors mūsų leidyklos galimybės ribotos dėl aukštos klasės technikos stokos, visgi kasmet dalyvaujam knygų mugėse Lietuvoje.

Galbūt mažai kas žino ir atsimena, bet tai būtent „Aušros“ leidyklos darbuotojai pirmieji Punske aptarnavo Turizmo informacijos centrą, kurio idėją šiuo metu tęsia Punsko valsčiaus administracija.

Įžengus Lenkijai ir Lietuvai į ES, Punsko leidykla pradėjo dalyvauti įvairiuose ES projektuose: dažniausiai ne kaip partneris, o kaip viešųjų prikimų laimėtoja ir atitinkamų leidybinių darbų atlikėja. Įprastai projektus vykdo mūsų krašto draugijos, mokyklos ar savivaldybės. Bendradarbiavimo su šiais asmenimis rezultatas yra pvz., įvairūs leidiniai apie mūsų kraštą: „Žolinė Punske“, „Velykų papročiai ir tradicijos“, „Punsko krašto saviveikla“, daugybė reklaminių lankstinukų ir bukletų.

Šiemet Punsko „Aušros“ leidyklai sukanka 15 veiklos metų. Ta proga balandžio 26 dieną Vilniaus mokytojų namuose buvo suorganizuota Seinijos diena Vilniuje.

„Aušros“ leidykla surengė savo išleistų leidinių (vadovėlių, knygų ir žurnalų) parodą. Čia pat Punsko leidyklos knygas galima buvo ir nusipirkti. Šalia leidinių, Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos atstovė, Nastutė Sidarienė pristatė savo austų juostų parodėlę ir demonstravo jų audimą.

Seinijos dieną atidarė Jungėnų kapelos muzikantai, - dėl to, kad neseniai mūsų leidykloje išleido savo knygą „Vėl gegužio žiedai“.

Susirinkusius pasveikino Mokytojų namų projektų vadovas Juozas Žitkauskas, o apie Punsko „Aušros“ leidyklos veiklą ir jubiliejų kalbėjo jos direktorius Romas Vitkauskas.

Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininko pavaduotoja Birutė Jonuškaitė vilniečiams papasakojo apie Lenkijos lietuvius literatus, gyvenančius Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse, o ypatingai apie Albiną Žukauską, kilusį iš Bubelių kaimo (Seinų valsč., Lenkija), paskaitė jo eilių.

Vidurdienį Punsko lietuvių kultūros namų (LKN) klojimo teatras suvaidino spektaklį pagal Žemaitės dramą „Trys mylimos“, o teatro režisierė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė pristatė naują knygą „Lošimai kluoni“, išleistą Punsko LKN teatro 50-mečio jubiliejus proga Punsko „Aušros“ leidykloje.

Vėliau Sigitas Birgelis atidarė nuotraukų albumo „Punsko parapija 1597-2007“ fotoparodą ir pristatė savo knygą. Albumo turinį trumpai atskleidė J. Malinauskaitė-Vektorienė pagal K. Janušanienės apmąstymus. Apie albumą ir parodą, bei jų autorių labai šiltai kalbėjo Lietuvos poetas Vladas Braziūnas bei albumo dailininkė Eglė Valiūtė.

16.00 val., Šv. Kotrynos bažnyčioje įvyko Punsko-Seinų krašto ir Vilniaus gyventojų susitikimas. Koncertavo Punsko Kovo 11-osios licėjaus choras „Pašešupiai“, vad. J. Pavilonis; Seinų „Žiburio“ mokyklos pop-muzikos studijos atlikėjos, vad. J. Pileckas bei Jungėnų kapela, vad. Vincentas Kazimieras Svitojus. Pastarasis pristatė savo naują knygą „Vėl gegužio žiedai“.

Dr. Bronius Makauskas papasakojo apie rengiamą savo naują knygą „Litewska wojna partyzancka 1944-1953“, kuri bus leidžiama lenkų kalba Punsko „Aušros“ leidykloje.

Tautinių mažumų ir išeivijos departamento atstovė, Jolanta Norkevičienė Punsko „Aušros“ leidyklos direktoriui Romui Vitkauskui ir jo pavaduotojui, Sigitui Birgeliui, įteikė TMID garbės sidabro medalius „Už nuopelnus“.

Susitikimo metu kalbėjo Seinų „Žiburio“ mokyklos direktorius Algirdas Vaicekauskas, bei Vilniaus apskrities administracijos viršininko atstovas Jonas Endriukaitis, kuris lietuviškoms Punsko ir Seinų krašto mokykloms įteikė dovanų - įvairių lietuviškų knygelių.

Vilniaus Mokytojų namų projektų vadovas, J. Žitkauskas, įteikdamas Punsko „Aušros“ leidyklos vadovams garbės raštą už gerą bendradarbiavimą, pakvietė kitais metais vėl apsilankyti Vilniuje.

www.lietuviams.com

 (Komentarų: 0)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: