Referendumo dėl dvigubos pilietybės nebus? 

Lietuvos parlamente darbą baigė nuo antradienio posėdžiavusi Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija. Posėdžiuose nagrinėti pilietiškumo ir tautiškumo ugdymo Lietuvoje ir užsienyje, pilietybės, verslo plėtros ir kiti klausimai.

Išeivijos atstovai siūlo dėl dvigubos pilietybės neskelbti referendumo ir sudaryti bendrą komisiją šioms problemoms spręsti. Dabar Lietuvoje dviguba pilietybė leidžiama tiems, kurie iš Lietuvos pasitraukė iki Nepriklausomybės atkūrimo, tačiau jos negali įgyti naujosios kartos emigrantai.

Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos narė Regina Narušienė teigia, kad lietuvių tautos tęstinumą būtų galima užtikrinti, jei išvykę žmonės turėtų gimtinės pilietybę.

„Kai kurie negali grįžti dėl dabartinio pilietybės įstatymo, nes jie grįžta kaip svetimtaučiai. Reikia, kad būtų galimybė turėti dvigubą pilietybę tiktai jeigu piliečių tėveliai, seneliai, proseneliai turėjo Lietuvos pilietybę prieš okupaciją“, – teigia R. Narušienė.

Seimo pirmininkė teigia, kad lietuvių nedaug ir dvigubos pilietybės klausimas aktualus, ypač dėl to, kad emigracijoje gimę vaikai išliktų lietuviais.

„Nebegalvoju, kad įstatymą būtų galima pataisyti – turi būti konstitucinis keitimas. Manau, kad Seimas pats galėtų pakeisti vieną Konstitucijos straipsnį ir šią problemą išspręsti“, – apie tai, kad nereikia referendumo sako L. Graužinienė

Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos paskirtis – skatinti Lietuvoje ir užsienio valstybėse gyvenančių lietuvių bendradarbiavimą, rūpintis abipuse pagalba ir parama, keistis mokslo, kultūros ir kita informacija, Seimui ir kitoms valstybės institucijoms teikti pasiūlymus, kurie padėtų stiprinti valstybingumą ir demokratinių tradicijų puoselėjimą.

www.anglija.lt

Lietuvos parlamente darbą baigė nuo antradienio posėdžiavusi Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija. Posėdžiuose nagrinėti pilietiškumo ir tautiškumo ugdymo Lietuvoje ir užsienyje, pilietybės, verslo plėtros ir kiti klausimai.

Išeivijos atstovai siūlo dėl dvigubos pilietybės neskelbti referendumo ir sudaryti bendrą komisiją šioms problemoms spręsti. Dabar Lietuvoje dviguba pilietybė leidžiama tiems, kurie iš Lietuvos pasitraukė iki Nepriklausomybės atkūrimo, tačiau jos negali įgyti naujosios kartos emigrantai.

Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos narė Regina Narušienė teigia, kad lietuvių tautos tęstinumą būtų galima užtikrinti, jei išvykę žmonės turėtų gimtinės pilietybę.

„Kai kurie negali grįžti dėl dabartinio pilietybės įstatymo, nes jie grįžta kaip svetimtaučiai. Reikia, kad būtų galimybė turėti dvigubą pilietybę tiktai jeigu piliečių tėveliai, seneliai, proseneliai turėjo Lietuvos pilietybę prieš okupaciją“, – teigia R. Narušienė.

Seimo pirmininkė teigia, kad lietuvių nedaug ir dvigubos pilietybės klausimas aktualus, ypač dėl to, kad emigracijoje gimę vaikai išliktų lietuviais.

„Nebegalvoju, kad įstatymą būtų galima pataisyti – turi būti konstitucinis keitimas. Manau, kad Seimas pats galėtų pakeisti vieną Konstitucijos straipsnį ir šią problemą išspręsti“, – apie tai, kad nereikia referendumo sako L. Graužinienė

Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos paskirtis – skatinti Lietuvoje ir užsienio valstybėse gyvenančių lietuvių bendradarbiavimą, rūpintis abipuse pagalba ir parama, keistis mokslo, kultūros ir kita informacija, Seimui ir kitoms valstybės institucijoms teikti pasiūlymus, kurie padėtų stiprinti valstybingumą ir demokratinių tradicijų puoselėjimą.

 (Komentarų: 5)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: