Šauktiniams – kelionės išlaidų kompensavimas ir paprastesnis dokumentų tvarkymas - Anglija.lt
 

Šauktiniams – kelionės išlaidų kompensavimas ir paprastesnis dokumentų tvarkymas 

Numatomame karo prievolės įstatymų pakeitime siūloma šauktiniams kompensuoti kelionės išlaidas. Taip pat užsienyje gyvenantys asmenys, pakviesti atlikti privalomąja karo tarnybą, galės daug paprasčiau tvarkyti dokumentus, – tvirtinama Anglija.lt portalui atsiųstame Krašto apsaugos ministerijos pranešime.
Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas Seime užregistravo Karo prievolės įstatymo pakeitimą, kuriuo siekiama patikslinti privalomąją pradinę karo tarnybą atlikti pašauktų karo prievolininkų tinkamumo tarnybai tikrinti kelionių apmokėjimo atvejus ir maksimalius tokių apmokamų kelionių išlaidų dydžius. Pataisomis taip pat siekiama supaprastinti karo prievolininkų tinkamumo pradinei karo tarnybai tikrinimo procedūras.

Pagal siūlomas įstatymo pataisas atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą pašauktiems karo prievolininkams kelionių išlaidos būtų apmokamos dviem atvejais: iš gyvenamosios vietos pasitikrinti sveikatą ir atgal bei kelionės iš gyvenamosios vietos į paskirtą privalomosios karo tarnybos vietą.

Pataisose siūloma nustatyti, kad karo prievolininkams, kurių gyvenamoji vieta yra ne Lietuvoje, apmokamas vienos kelionės išlaidų dydis būtų ne didesnis kaip 2,6 Vyriausybės nustatytos bazinės socialinės išmokos dydžio (bazinės socialinės išmokos dydis – 38 eurai), t.y. šiuo metu karo prievolininkui, gyvenančiam užsienyje, už atvykimą pasitikrinti sveikatą būtų kompensuojama pagal pateiktus kelionės bilietus, bet ne daugiau kaip 98,8 eurų už vieną kelionę. Toks dydis nustatytas įvertinus duomenis apie pagrindines emigracijos kryptis ir vidutines lėktuvų bilietų kainas į/iš valstybių, kurios gyvena didžiausias emigravusių Lietuvos Respublikos piliečių skaičius.

Karo prievolininkams, kurių gyvenamoji vieta yra Lietuvoje, apmokamas vienos kelionės išlaidų dydis – ne didesnis kaip 0,15 Vyriausybės nustatytos bazinės socialinės išmokos dydžio.
Tai reiškia, kad maksimali kompensacija už kelionę iš gyvenamosios vietos į paskirtą vietą būtų kompensuojama pagal pateiktus bilietus, bet ne daugiau kaip 5,7 eurų už vieną kelionę.

Panaši praktika yra taikoma ir kitose valstybėse, kurios turi privalomąją karo tarnybą. Pavyzdžiui, Estijoje atsargos kariams, už atvykimą iš užsienio į rezervo pratybas, yra mokama nustatyta maksimali 70 eurų dydžio kompensacija.

Teikiamomis pataisomis taip pat siūloma supaprastinti karo prievolininkų tinkamumo privalomajai pradinei karo tarnybai tikrinimo procedūras. Reikiamus dokumentus karo prievolininkai galės pateikti ir per atstumą – registruotu paštu, elektroniniu paštu, per įgaliotą asmenį, kt. būdais, – neatvykdami į karo prievolę administruojančią krašto apsaugos sistemos instituciją.

„Priėmus siūlomus pakeitimus, karo prievolininkai būtų suinteresuoti rinktis ekonomiškesnį kelionės variantą. Be to, karo prievolininkai reikalingus dokumentus galės pateikti nuotoliniu būdu, taupydami savo laiką ir nevykdami į karo prievolę administruojančią instituciją,“ – sako krašto apsaugos ministras Juozas Olekas.

Seime užregistruotiems Karo prievolės įstatymo pakeitimams dar turi pritarti Seimas.

Rekomendacijos užsienyje gyvenantiems į 2015 m. šaukimo sąrašus įtrauktiems jaunuoliams

Tuo pačiu Krašto apsaugos ministerija kreipiasi į užsienyje gyvenančius asmenis ir ragina nelaukti, kol jiems bus įteikti šaukimo nurodymai, o patiems pasitikrinti, ar jie yra įtraukti į 2015 m. šaukimo į nuolatinę pradinę privalomąją karo tarnybą sąrašus interneto svetainėje sauktiniai.kam.lt. Radus savo pavardę sąrašuose, prašome šiuos jaunuolius susisiekti telefonu arba kreiptis el. paštu ir su jiems priskirto regioninio karo prievolės ir komplektavimo skyriaus specialistais aptarti tolesnius veiksmus.

Paskambinus į regioninį karo prievolės komplektavimo skyrių specialistai paprašys jaunuolių patikslinti asmeninius duomenis (faktinę gyvenamąją vietą, karo prievolės atleidimo ir atidėjimo pagrindus, kt.) ir susitarti dėl tolesnių veiksmų – atvykimo pasitikrinti sveikatos datą, prašymo dėl karo prievolės atidėjimo pateikimo procedūras, karo prievolės atleidimo ar atidėjimo pagrindus įrodančių dokumentų pateikimą.

Kreipiantis el. paštu reikėtų nurodyti faktinę gyvenamąją vietą, telefono numerį ir pasiteirauti rūpimais klausimais.

Kontaktai:

Alytaus regiono sąrašas – tel.: (8-315) 74 139 (Alytus), (8-343) 54 628, (8-343) 53 581(Marijampolė) el.paštas: rkpksalytus@mil.lt

Kauno regiono sąrašas – tel.: 8 706 74301, 8 706 74303, 8 706 74305, 8 706 74308 (Kaunas), (8 447) 53471 (Jurbarkas), el.paštas: rkpkskaunas@mil.lt
Klaipėdos regiono sąrašas – tel.: (8-46) 412 611 (Klaipėda), (8-446) 61 697

(Tauragė), el.paštas: rkpksklaipeda@mil.lt
Panevėžio regiono sąrašas– tel.: (8-45) 594 556, (8-45) 594 532 (Panevėžys), (8-389) 59 475 (Utena), el.paštas: rkpkspanevezys@mil.lt

Šiaulių regiono sąrašas – tel.: (8-41) 524 682 (Šiauliai), (8-444) 74 886 (Telšiai), el.paštas: rkpkssiauliai@mil.lt

Vilniaus regiono sąrašas – tel.: (8-5) 2103 702,(8-5) 2103 720, (8-5) 2103 773 (Vilnius), 8 (383) 52 963 (Molėtai) , el.paštas: rkpksvilnius@mil.lt

Šiais nurodytais kontaktais gali kreiptis ir Lietuvoje gyvenantys jaunuoliai, kurie yra įtraukti į 2015 m. šaukimo į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą. Norėtume atkreipti dėmesį, kad gavus šaukimo nurodymą, su paskirtu regioniniu karo prievolės ir komplektavimo skyriumi reikia susiekti, jeigu negali jaunuolis atvykti nurodytu laiku ir susitarti dėl kito atvykimo laiko.

Jei karo prievolininkas turi Karo prievolės įstatyme (3 ir 15 str.) numatytą karo prievolės atleidimo ar atidėjimo priežastį (pavyzdžiui, studijos aukštojoje mokykloje), šis asmuo turi dokumentais pagrįsti, kodėl jam tarnyba turi būti atidedama. Visi dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba, todėl užsienyje gyvenantys asmenys, prieš pateikdami juos, turėtų dokumentus išversti į lietuvių kalbą ir patvirtinti vertėjo. Atleidimo ar atidėjimo priežastį pagrindžiantys dokumentai gali būti pateikti registruotu paštu, per įgaliotą asmenį arba asmeniškai pristatyti į regioninį karo prievolės ir komplektavimo skyrių, tačiau už šios kelionės metu patirtas išlaidas nebus kompensuojama.

Karo prievolininkas taip pat gali pateikti prašymą dėl tarnybos atidėjimo dėl neproporcingai didelės žalos jo interesams, jei mano, jog tokia žala jam kiltų, pavyzdžiui, augina du ar daugiau mažamečių vaikų, vienintelis darbingas šeimos maitintojas ir kitais atvejai. Prašymai būtų svarstomi specialių komisijų, jei būtų įrodyta žala, karo prievolė būtų atidedama šiems metams arba tam tikram laikotarpiui. Prašyme pateikti faktai turi būti pagrįsti dokumentais, kurie turi būti išversti į lietuvių kalbą ir patvirtinti vertėjo, o juos pristatyti regioniniam karo prievolės ir komplektavimo skyriui galima registruotu paštu, per įgaliotą asmenį arba asmeniškai pristatyti į regioninį karo prievolės ir komplektavimo skyrių, tačiau už šios kelionės metu patirtas išlaidas nebus kompensuojama.

Vėliau Regioninio karo prievolės ir komplektavimo skyriaus specialistai, gavę patikslintus karo prievolininko duomenis, susisieks su jaunuoliu ir informuos jį apie sprendimą dėl karo prievolės atidėjimo. Nuoroda į karo prievolės atidėjimą nustatančią tvarką – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.96145DF6537B/WJzVzPTQMN.

Taip pat norime priminti, kad visi vaikinai ir merginos nuo 18 iki 38 m. raginami ir toliau pareikšti norą atlikti nuolatinę devynių mėnesių privalomąją pradinę karo tarnybą savanoriškai. Jie galės rinktinis norimą tarnybos vietą iš galimų ir gauti 25 procentais didesnes kaupiamąsias išmokas nei privalomai šaukiami karo prievolininkai.

LR Krašto apsaugos ministerija

www.anglija.lt

Anglija.lt naujienas ar jų dalį publikuoti ir/ar kitaip naudoti be raštiško "Anglija.lt Ltd." sutikimo draudžiama.

Numatomame karo prievolės įstatymų pakeitime siūloma šauktiniams kompensuoti kelionės išlaidas. Taip pat užsienyje gyvenantys asmenys, pakviesti atlikti privalomąja karo tarnybą, galės daug paprasčiau tvarkyti dokumentus, – tvirtinama Anglija.lt portalui atsiųstame Krašto apsaugos ministerijos pranešime.
Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas Seime užregistravo Karo prievolės įstatymo pakeitimą, kuriuo siekiama patikslinti privalomąją pradinę karo tarnybą atlikti pašauktų karo prievolininkų tinkamumo tarnybai tikrinti kelionių apmokėjimo atvejus ir maksimalius tokių apmokamų kelionių išlaidų dydžius. Pataisomis taip pat siekiama supaprastinti karo prievolininkų tinkamumo pradinei karo tarnybai tikrinimo procedūras.

Pagal siūlomas įstatymo pataisas atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą pašauktiems karo prievolininkams kelionių išlaidos būtų apmokamos dviem atvejais: iš gyvenamosios vietos pasitikrinti sveikatą ir atgal bei kelionės iš gyvenamosios vietos į paskirtą privalomosios karo tarnybos vietą.

Pataisose siūloma nustatyti, kad karo prievolininkams, kurių gyvenamoji vieta yra ne Lietuvoje, apmokamas vienos kelionės išlaidų dydis būtų ne didesnis kaip 2,6 Vyriausybės nustatytos bazinės socialinės išmokos dydžio (bazinės socialinės išmokos dydis – 38 eurai), t.y. šiuo metu karo prievolininkui, gyvenančiam užsienyje, už atvykimą pasitikrinti sveikatą būtų kompensuojama pagal pateiktus kelionės bilietus, bet ne daugiau kaip 98,8 eurų už vieną kelionę. Toks dydis nustatytas įvertinus duomenis apie pagrindines emigracijos kryptis ir vidutines lėktuvų bilietų kainas į/iš valstybių, kurios gyvena didžiausias emigravusių Lietuvos Respublikos piliečių skaičius.

Karo prievolininkams, kurių gyvenamoji vieta yra Lietuvoje, apmokamas vienos kelionės išlaidų dydis – ne didesnis kaip 0,15 Vyriausybės nustatytos bazinės socialinės išmokos dydžio.
Tai reiškia, kad maksimali kompensacija už kelionę iš gyvenamosios vietos į paskirtą vietą būtų kompensuojama pagal pateiktus bilietus, bet ne daugiau kaip 5,7 eurų už vieną kelionę.

Panaši praktika yra taikoma ir kitose valstybėse, kurios turi privalomąją karo tarnybą. Pavyzdžiui, Estijoje atsargos kariams, už atvykimą iš užsienio į rezervo pratybas, yra mokama nustatyta maksimali 70 eurų dydžio kompensacija.

Teikiamomis pataisomis taip pat siūloma supaprastinti karo prievolininkų tinkamumo privalomajai pradinei karo tarnybai tikrinimo procedūras. Reikiamus dokumentus karo prievolininkai galės pateikti ir per atstumą – registruotu paštu, elektroniniu paštu, per įgaliotą asmenį, kt. būdais, – neatvykdami į karo prievolę administruojančią krašto apsaugos sistemos instituciją.

„Priėmus siūlomus pakeitimus, karo prievolininkai būtų suinteresuoti rinktis ekonomiškesnį kelionės variantą. Be to, karo prievolininkai reikalingus dokumentus galės pateikti nuotoliniu būdu, taupydami savo laiką ir nevykdami į karo prievolę administruojančią instituciją,“ – sako krašto apsaugos ministras Juozas Olekas.

Seime užregistruotiems Karo prievolės įstatymo pakeitimams dar turi pritarti Seimas.

Rekomendacijos užsienyje gyvenantiems į 2015 m. šaukimo sąrašus įtrauktiems jaunuoliams

Tuo pačiu Krašto apsaugos ministerija kreipiasi į užsienyje gyvenančius asmenis ir ragina nelaukti, kol jiems bus įteikti šaukimo nurodymai, o patiems pasitikrinti, ar jie yra įtraukti į 2015 m. šaukimo į nuolatinę pradinę privalomąją karo tarnybą sąrašus interneto svetainėje sauktiniai.kam.lt. Radus savo pavardę sąrašuose, prašome šiuos jaunuolius susisiekti telefonu arba kreiptis el. paštu ir su jiems priskirto regioninio karo prievolės ir komplektavimo skyriaus specialistais aptarti tolesnius veiksmus.

Paskambinus į regioninį karo prievolės komplektavimo skyrių specialistai paprašys jaunuolių patikslinti asmeninius duomenis (faktinę gyvenamąją vietą, karo prievolės atleidimo ir atidėjimo pagrindus, kt.) ir susitarti dėl tolesnių veiksmų – atvykimo pasitikrinti sveikatos datą, prašymo dėl karo prievolės atidėjimo pateikimo procedūras, karo prievolės atleidimo ar atidėjimo pagrindus įrodančių dokumentų pateikimą.

Kreipiantis el. paštu reikėtų nurodyti faktinę gyvenamąją vietą, telefono numerį ir pasiteirauti rūpimais klausimais.

Kontaktai:

Alytaus regiono sąrašas – tel.: (8-315) 74 139 (Alytus), (8-343) 54 628, (8-343) 53 581(Marijampolė) el.paštas: rkpksalytus@mil.lt

Kauno regiono sąrašas – tel.: 8 706 74301, 8 706 74303, 8 706 74305, 8 706 74308 (Kaunas), (8 447) 53471 (Jurbarkas), el.paštas: rkpkskaunas@mil.lt
Klaipėdos regiono sąrašas – tel.: (8-46) 412 611 (Klaipėda), (8-446) 61 697

(Tauragė), el.paštas: rkpksklaipeda@mil.lt
Panevėžio regiono sąrašas– tel.: (8-45) 594 556, (8-45) 594 532 (Panevėžys), (8-389) 59 475 (Utena), el.paštas: rkpkspanevezys@mil.lt

Šiaulių regiono sąrašas – tel.: (8-41) 524 682 (Šiauliai), (8-444) 74 886 (Telšiai), el.paštas: rkpkssiauliai@mil.lt

Vilniaus regiono sąrašas – tel.: (8-5) 2103 702,(8-5) 2103 720, (8-5) 2103 773 (Vilnius), 8 (383) 52 963 (Molėtai) , el.paštas: rkpksvilnius@mil.lt

Šiais nurodytais kontaktais gali kreiptis ir Lietuvoje gyvenantys jaunuoliai, kurie yra įtraukti į 2015 m. šaukimo į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą. Norėtume atkreipti dėmesį, kad gavus šaukimo nurodymą, su paskirtu regioniniu karo prievolės ir komplektavimo skyriumi reikia susiekti, jeigu negali jaunuolis atvykti nurodytu laiku ir susitarti dėl kito atvykimo laiko.

Jei karo prievolininkas turi Karo prievolės įstatyme (3 ir 15 str.) numatytą karo prievolės atleidimo ar atidėjimo priežastį (pavyzdžiui, studijos aukštojoje mokykloje), šis asmuo turi dokumentais pagrįsti, kodėl jam tarnyba turi būti atidedama. Visi dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba, todėl užsienyje gyvenantys asmenys, prieš pateikdami juos, turėtų dokumentus išversti į lietuvių kalbą ir patvirtinti vertėjo. Atleidimo ar atidėjimo priežastį pagrindžiantys dokumentai gali būti pateikti registruotu paštu, per įgaliotą asmenį arba asmeniškai pristatyti į regioninį karo prievolės ir komplektavimo skyrių, tačiau už šios kelionės metu patirtas išlaidas nebus kompensuojama.

Karo prievolininkas taip pat gali pateikti prašymą dėl tarnybos atidėjimo dėl neproporcingai didelės žalos jo interesams, jei mano, jog tokia žala jam kiltų, pavyzdžiui, augina du ar daugiau mažamečių vaikų, vienintelis darbingas šeimos maitintojas ir kitais atvejai. Prašymai būtų svarstomi specialių komisijų, jei būtų įrodyta žala, karo prievolė būtų atidedama šiems metams arba tam tikram laikotarpiui. Prašyme pateikti faktai turi būti pagrįsti dokumentais, kurie turi būti išversti į lietuvių kalbą ir patvirtinti vertėjo, o juos pristatyti regioniniam karo prievolės ir komplektavimo skyriui galima registruotu paštu, per įgaliotą asmenį arba asmeniškai pristatyti į regioninį karo prievolės ir komplektavimo skyrių, tačiau už šios kelionės metu patirtas išlaidas nebus kompensuojama.

Vėliau Regioninio karo prievolės ir komplektavimo skyriaus specialistai, gavę patikslintus karo prievolininko duomenis, susisieks su jaunuoliu ir informuos jį apie sprendimą dėl karo prievolės atidėjimo. Nuoroda į karo prievolės atidėjimą nustatančią tvarką – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.96145DF6537B/WJzVzPTQMN.

Taip pat norime priminti, kad visi vaikinai ir merginos nuo 18 iki 38 m. raginami ir toliau pareikšti norą atlikti nuolatinę devynių mėnesių privalomąją pradinę karo tarnybą savanoriškai. Jie galės rinktinis norimą tarnybos vietą iš galimų ir gauti 25 procentais didesnes kaupiamąsias išmokas nei privalomai šaukiami karo prievolininkai.

LR Krašto apsaugos ministerija

 (Komentarų: 7)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: