Savanoriška lietuvių organizacija pinigų neprašo 

Vytautas Kraujalis

Sausio mėnesį Midlands regione pradėjo veikti pirmoji savanoriška lietuvių organizacija Jungtinėje Karalystėje - Midlands Lithuanian Comunity (MLC). Organizacijos vadovė Aldona Grupas teigia, jog jų veikla skiriasi nuo visų kitų šalyje veikiančių lietuviškų bendrijų, kadangi šios organizacijos nariai savanoriškai padeda į problemas patekusiems tautiečiams, taip pat siekia padėti lietuviams integruotis į britiškąją visuomenę bei užsiima įvairių visuomenės sluoksnių švietimu apie lietuvišką kultūrą ir papročius.

Organizacijos vadovės teigimu, dar prieš įkuriant MLC, dabartiniai jos nariai ne kartą yra padėję bėdoje atsidūrusiems tautiečiams, kuriuos teko ir savuose namuose apnakvyndinti ir suteikti kitokią pagalbą. Būtent dėl to aktyvūs lietuviai nusprendė imtis iniciatyvos ir steigti nepelno siekiančią bendriją.

Jungtinėje Karalystėje savanoriško pobūdžio organizacijos yra populiarios, tad tokia forma pasirinkta ir registruojant MLC, tačiau bene svarbiausia priežastis tapti savanoriška bendrija – galimybė iš įvairių fondų gauti finansavimą. Mintį įkurti savanorišką organizaciją pasiūlė Jungtinės Karalystės Birmingemo padalinio lietuvių organizacijos vadovė Irena Hughes. Su pastarąja organizacija MLC artimai bendrauja ir toliau. Pasak A. Grupas, kuriant savanorišką bendruomenę buvo konsultuojamasi su panašiomis rusų, latvių bendruomenėmis.

Daugiausia problemų dėl anglų kalbos ir pinigų

A. Grupas teigimu, dažniausiai iš Lietuvos į Didžiąją Britaniją atvažiavę imigrantai susiduria su problemomis, kurias išspręsti trukdo kalbinis barjeras. Tokie žmonės pagalbos dažniausiai ieško tautiečių tarpe ir kreipiasi į kitus, čia jau ilgiau gyvenančius, lietuvius.

„Labai daug žmonių atvažiuoja užsidirbti nemokėdami kalbos. Galvoja, kad čia yra labai laukiami, kad visi visur tik ir siūlo darbus, tačiau taip nėra. Čia turi ilgai laukti, bendrauti, kalbėti angliškai“ - teigia dvejus metus Britanijoje gyvenanti moteris. A. Grupas sako, kad iš Lietuvos atvykę žmonės pirmaisiais mėnesiais neretai neturi pinigų net nuomai už būstą susimokėti. Kita grupė problemų yra susijusi su darbu, mat pasitaiko, kad susižalojęs ar šiaip kuo darbdaviui neįtikęs nelegaliai dirbantis žmogus paprasčiausiai išmetamas į gatvę.

A. Grupas prisiminė situaciją, kai po traumos iš ligoninės paleistas žmogus nežinojo, kur jis iki tol gyveno. Tuomet teko žmogų tiesiog įsisodinti į automobilį ir vežioti po visą miestą kol jo namai galiausiai buvo surasti – tokiems ir panašiems nelaimėliams MLC ir stengiasi padėti.

Siekia supažindinti su lietuvių kultūra

Pasak vadovės, nepaisant to, kad MLC yra orientuota į naujai atvykusius lietuvius, organizacija taip pat kaip ir kitos Britanijoje veikiančios lietuviškos bendruomenės stengiasi prisidėti išsaugant lietuvybę bei tautinį identitetą. Organizacija jau yra sukūrusi dramos būrelį, nedidelį tautinių šokių ir dainų ansamblį. Tuo pačiu stengiamasi čia gyvenančius lietuvius integruoti ir į vietinę aplinką – vaikai ir suaugusieji mokomi anglų kalbos, organizuojami įvairūs su britais bendri renginiai.

„Mes čia gyvename, o anglai yra mūsų darbdaviai ir kaimynai, todėl norime jiems parodyti savo tradicijas, kultūrą. Norime, kad jie suprastų, jog esame kultūringi, išsilavinę, geri žmonės, o ne vien tik nusikaltėliai, kaip rašoma spaudoje“ - apie siekius britams pristatyti lietuviškumą pasakoja A. Grupas.

Pinigų neprašo

Nors organizacija veikia kelis mėnesius, joje jau yra 25 nariai, iš kurių maždaug penki yra itin aktyvūs. Neseniai susibūrę lietuviai stengiasi bendrauti su valdžios institucijomis, tad yra užmezgę ryšius su Birmingemo miesto savivaldybe, kuri, pasak A. Grupas, bendruomenės organizavimąsi remia ir palaiko. Anot organizacijos vadovės, vietinė savivaldybė į lietuvių prašymus reaguoja greitai ir teigiamai dar ir dėl to, kad dažniausiai prašoma ne pinigų, o paramos kitokia forma.

„Mes norime pristatyti Vilnių – Europos kultūros sostinę, Lietuvos tūkstantmetį, tad kreipėmės su prašymu į savivaldybę, kad leistų kurioje nors miesto aikštėje pristatyti tautinius valgius ar šokius, o fotografijų parodai surengti skirtų salę ar galeriją. Mes gavome patikinimą, kad visa tai bus. Savivaldybės atstovai sako, kad visi iš jų prašo pinigų, o mes pirmi, kurie nori pagalbos ir patarimo“ - pasakoja A. Grupas.

Savanoriškai organizacijai iš fondo jau pavyko gauti 1800 svarų interneto portalo vystymo darbams finansuoti, tačiau didžiausią paramą lietuviai gauna ne pinigais. Nereikia mokėti už salę, kurioje repetuoja lietuvių šokių grupė. Anglų kalbos kursus veda savanoris mokytojas, kuriam taip pat nereikia mokėti. Nemokamai gautas ir ofisas Birmingeme.

„Buvo parašytas projektas, į kurį buvome įtraukti ir mes, tad jį patvirtinus, be jokio užmokesčio kiekvieną dieną po dvi valandas galime naudotis ofiso paslaugomis. Čia priimame ir konsultuojame žmones, o jie dažniausiai ateina su pačiais paprasčiausiais klausimais – nemoka užpildyti įvairių dokumentų, prašymų. Šiose patalpose kartą per mėnesį renkasi Birmingemo lietuviai“ - pasakoja A. Grupas.

Artimiausi planai.

MLC planuose numatyta nemažai renginių. „Visų pirma, balandžio pabaigoje mes su jaunimu organizuojame gitarų vakarą, į kurį taip pat pasikvietėme retro muzikos ansamblį iš Londono. Birmingemo lietuviams skirtas vakaras bus organizuojamas gražioje vietoje prie kanalo“ - pasakoja A. Grupas. Pasak vadovės, balandžio pabaigoje – gegužės mėnesio pradžioje taip pat rengiamasi šokių kolektyvo pasirodymams Coventry, Birminghem, Wolverhampton miestuose. Tuo pačiu susirinkusiai publikai bus parodytas trumpas filmas apie Lietuvą, padalytos šalį pristatančios skrajutės.

Rudenį Birmingemo centre lietuviai planuoja suorganizuoti renginį, kuriame bus pristatytas lietuviškas maistas, šokiai, dainos, namudininkų liaudies dirbiniai. Ateities planuose taip pat fotografijų, siuvinėtų paveikslų bei piešinių paroda.

Tapti organizacijos nariu ir prisidėti prie lietuvybės puoselėjimo Midlands regione, A. Grupas teigimu gali bet kas. Anot jos, tereikia užpildyti anketą ir sumokėti vienkartinį 10 svarų mokestį.

Nuotraukoje A. Grupas (kairėje) ir I. Hughes

Vytautas Kraujalis

Sausio mėnesį Midlands regione pradėjo veikti pirmoji savanoriška lietuvių organizacija Jungtinėje Karalystėje - Midlands Lithuanian Comunity (MLC). Organizacijos vadovė Aldona Grupas teigia, jog jų veikla skiriasi nuo visų kitų šalyje veikiančių lietuviškų bendrijų, kadangi šios organizacijos nariai savanoriškai padeda į problemas patekusiems tautiečiams, taip pat siekia padėti lietuviams integruotis į britiškąją visuomenę bei užsiima įvairių visuomenės sluoksnių švietimu apie lietuvišką kultūrą ir papročius.

Organizacijos vadovės teigimu, dar prieš įkuriant MLC, dabartiniai jos nariai ne kartą yra padėję bėdoje atsidūrusiems tautiečiams, kuriuos teko ir savuose namuose apnakvyndinti ir suteikti kitokią pagalbą. Būtent dėl to aktyvūs lietuviai nusprendė imtis iniciatyvos ir steigti nepelno siekiančią bendriją.

Jungtinėje Karalystėje savanoriško pobūdžio organizacijos yra populiarios, tad tokia forma pasirinkta ir registruojant MLC, tačiau bene svarbiausia priežastis tapti savanoriška bendrija – galimybė iš įvairių fondų gauti finansavimą. Mintį įkurti savanorišką organizaciją pasiūlė Jungtinės Karalystės Birmingemo padalinio lietuvių organizacijos vadovė Irena Hughes. Su pastarąja organizacija MLC artimai bendrauja ir toliau. Pasak A. Grupas, kuriant savanorišką bendruomenę buvo konsultuojamasi su panašiomis rusų, latvių bendruomenėmis.

Daugiausia problemų dėl anglų kalbos ir pinigų

A. Grupas teigimu, dažniausiai iš Lietuvos į Didžiąją Britaniją atvažiavę imigrantai susiduria su problemomis, kurias išspręsti trukdo kalbinis barjeras. Tokie žmonės pagalbos dažniausiai ieško tautiečių tarpe ir kreipiasi į kitus, čia jau ilgiau gyvenančius, lietuvius.

„Labai daug žmonių atvažiuoja užsidirbti nemokėdami kalbos. Galvoja, kad čia yra labai laukiami, kad visi visur tik ir siūlo darbus, tačiau taip nėra. Čia turi ilgai laukti, bendrauti, kalbėti angliškai“ - teigia dvejus metus Britanijoje gyvenanti moteris. A. Grupas sako, kad iš Lietuvos atvykę žmonės pirmaisiais mėnesiais neretai neturi pinigų net nuomai už būstą susimokėti. Kita grupė problemų yra susijusi su darbu, mat pasitaiko, kad susižalojęs ar šiaip kuo darbdaviui neįtikęs nelegaliai dirbantis žmogus paprasčiausiai išmetamas į gatvę.

A. Grupas prisiminė situaciją, kai po traumos iš ligoninės paleistas žmogus nežinojo, kur jis iki tol gyveno. Tuomet teko žmogų tiesiog įsisodinti į automobilį ir vežioti po visą miestą kol jo namai galiausiai buvo surasti – tokiems ir panašiems nelaimėliams MLC ir stengiasi padėti.

Siekia supažindinti su lietuvių kultūra

Pasak vadovės, nepaisant to, kad MLC yra orientuota į naujai atvykusius lietuvius, organizacija taip pat kaip ir kitos Britanijoje veikiančios lietuviškos bendruomenės stengiasi prisidėti išsaugant lietuvybę bei tautinį identitetą. Organizacija jau yra sukūrusi dramos būrelį, nedidelį tautinių šokių ir dainų ansamblį. Tuo pačiu stengiamasi čia gyvenančius lietuvius integruoti ir į vietinę aplinką – vaikai ir suaugusieji mokomi anglų kalbos, organizuojami įvairūs su britais bendri renginiai.

„Mes čia gyvename, o anglai yra mūsų darbdaviai ir kaimynai, todėl norime jiems parodyti savo tradicijas, kultūrą. Norime, kad jie suprastų, jog esame kultūringi, išsilavinę, geri žmonės, o ne vien tik nusikaltėliai, kaip rašoma spaudoje“ - apie siekius britams pristatyti lietuviškumą pasakoja A. Grupas.

Pinigų neprašo

Nors organizacija veikia kelis mėnesius, joje jau yra 25 nariai, iš kurių maždaug penki yra itin aktyvūs. Neseniai susibūrę lietuviai stengiasi bendrauti su valdžios institucijomis, tad yra užmezgę ryšius su Birmingemo miesto savivaldybe, kuri, pasak A. Grupas, bendruomenės organizavimąsi remia ir palaiko. Anot organizacijos vadovės, vietinė savivaldybė į lietuvių prašymus reaguoja greitai ir teigiamai dar ir dėl to, kad dažniausiai prašoma ne pinigų, o paramos kitokia forma.

„Mes norime pristatyti Vilnių – Europos kultūros sostinę, Lietuvos tūkstantmetį, tad kreipėmės su prašymu į savivaldybę, kad leistų kurioje nors miesto aikštėje pristatyti tautinius valgius ar šokius, o fotografijų parodai surengti skirtų salę ar galeriją. Mes gavome patikinimą, kad visa tai bus. Savivaldybės atstovai sako, kad visi iš jų prašo pinigų, o mes pirmi, kurie nori pagalbos ir patarimo“ - pasakoja A. Grupas.

Savanoriškai organizacijai iš fondo jau pavyko gauti 1800 svarų interneto portalo vystymo darbams finansuoti, tačiau didžiausią paramą lietuviai gauna ne pinigais. Nereikia mokėti už salę, kurioje repetuoja lietuvių šokių grupė. Anglų kalbos kursus veda savanoris mokytojas, kuriam taip pat nereikia mokėti. Nemokamai gautas ir ofisas Birmingeme.

„Buvo parašytas projektas, į kurį buvome įtraukti ir mes, tad jį patvirtinus, be jokio užmokesčio kiekvieną dieną po dvi valandas galime naudotis ofiso paslaugomis. Čia priimame ir konsultuojame žmones, o jie dažniausiai ateina su pačiais paprasčiausiais klausimais – nemoka užpildyti įvairių dokumentų, prašymų. Šiose patalpose kartą per mėnesį renkasi Birmingemo lietuviai“ - pasakoja A. Grupas.

Artimiausi planai.

MLC planuose numatyta nemažai renginių. „Visų pirma, balandžio pabaigoje mes su jaunimu organizuojame gitarų vakarą, į kurį taip pat pasikvietėme retro muzikos ansamblį iš Londono. Birmingemo lietuviams skirtas vakaras bus organizuojamas gražioje vietoje prie kanalo“ - pasakoja A. Grupas. Pasak vadovės, balandžio pabaigoje – gegužės mėnesio pradžioje taip pat rengiamasi šokių kolektyvo pasirodymams Coventry, Birminghem, Wolverhampton miestuose. Tuo pačiu susirinkusiai publikai bus parodytas trumpas filmas apie Lietuvą, padalytos šalį pristatančios skrajutės.

Rudenį Birmingemo centre lietuviai planuoja suorganizuoti renginį, kuriame bus pristatytas lietuviškas maistas, šokiai, dainos, namudininkų liaudies dirbiniai. Ateities planuose taip pat fotografijų, siuvinėtų paveikslų bei piešinių paroda.

Tapti organizacijos nariu ir prisidėti prie lietuvybės puoselėjimo Midlands regione, A. Grupas teigimu gali bet kas. Anot jos, tereikia užpildyti anketą ir sumokėti vienkartinį 10 svarų mokestį.

Nuotraukoje A. Grupas (kairėje) ir I. Hughes

 (Komentarų: 7)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: