Styguojamas Užsienio lietuvių departamentas - Anglija.lt
 

Styguojamas Užsienio lietuvių departamentas 

Užsienio reikalų ministerijai (URM) nuo 2010 metų sausio 1 dienos perėmus dalį reorganizuoto Tautinių mažumų ir išeivijos departamento funkcijų bei panaikinto Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centro funkcijas, užsienio lietuvių reikalų koordinavimą vykdo naujai įsteigtas URM Užsienio lietuvių departamentas.

Naujasis ministerijos padalinys kuruos ryšius su užsienio lietuvių bendruomenėmis ir organizacijomis, skatins lituanistinio švietimo plėtrą, tautinio tapatumo išsaugojimą, lietuvių kalbos, istorijos ir tradicijų išlaikymą užsienyje.

URM taip pat pavesta parengti ir pradėti įgyvendinti „Globalios Lietuvos“ strategiją, kuri numatys konkrečias priemones, padėsiančias įtraukti užsienio lietuvius į Lietuvos valstybės gyvenimą, skatinti specializuotų lietuvių diasporos socialinių tinklų plėtrą, konsultuoti užsienyje gyvenančius tautiečius grįžimo į Tėvynę bei integracijos į Lietuvos politinį, ekonominį, socialinį ir kultūrinį gyvenimą klausimais.

Artimiausiu metu bus paskelbta paramos užsienio lietuvių organizacijoms skyrimo tvarka ir viešai diskusijai pateiktas strategijos ,,Globali Lietuva“ projektas.

Naujojo departamento kontaktai:
Užsienio reikalų ministerija
Užsienio lietuvių departamentas
J. Tumo-Vaižganto g. 2
LT-01511 Vilnius
Tel. + 370 5 219 5201
Faks. +370 5 231 3091
El. paštas lietuviai@urm.lt

www.anglija.lt

Užsienio reikalų ministerijai (URM) nuo 2010 metų sausio 1 dienos perėmus dalį reorganizuoto Tautinių mažumų ir išeivijos departamento funkcijų bei panaikinto Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centro funkcijas, užsienio lietuvių reikalų koordinavimą vykdo naujai įsteigtas URM Užsienio lietuvių departamentas.

Naujasis ministerijos padalinys kuruos ryšius su užsienio lietuvių bendruomenėmis ir organizacijomis, skatins lituanistinio švietimo plėtrą, tautinio tapatumo išsaugojimą, lietuvių kalbos, istorijos ir tradicijų išlaikymą užsienyje.

URM taip pat pavesta parengti ir pradėti įgyvendinti „Globalios Lietuvos“ strategiją, kuri numatys konkrečias priemones, padėsiančias įtraukti užsienio lietuvius į Lietuvos valstybės gyvenimą, skatinti specializuotų lietuvių diasporos socialinių tinklų plėtrą, konsultuoti užsienyje gyvenančius tautiečius grįžimo į Tėvynę bei integracijos į Lietuvos politinį, ekonominį, socialinį ir kultūrinį gyvenimą klausimais.

Artimiausiu metu bus paskelbta paramos užsienio lietuvių organizacijoms skyrimo tvarka ir viešai diskusijai pateiktas strategijos ,,Globali Lietuva“ projektas.

Naujojo departamento kontaktai:
Užsienio reikalų ministerija
Užsienio lietuvių departamentas
J. Tumo-Vaižganto g. 2
LT-01511 Vilnius
Tel. + 370 5 219 5201
Faks. +370 5 231 3091
El. paštas lietuviai@urm.lt

 (Komentarų: 2)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: