Svetur studijuojantys studentai raginami nepamiršti Europos sveikatos draudimo kortelės 

Studijuoti į Europos Sąjungos šalių universitetus kasmet patraukia vis daugiau mūsų kraštiečių. Pagal įstatymą mūsų šalies aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentai, taip pat asmenys, studijuojantieji Europos Sąjungos (ES) valstybių bei Europos ekonominės erdvės (EEE) šalių ir Šveicarijos aukštosiose mokyklose yra draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis.

Jiems privalomojo sveikatos draudimo įmokų Lietuvoje mokėti nereikia, o išvykstant būtina pasiimti Europos sveikatos draudimo kortelę (ESDK).

Kaip skelbia Valstybinė ligonių kasa, vykstantys studijuoti į Europos Sąjungos valstybes, kaip ir kiti privalomuoju sveikatos draudimu apdraustieji ir ESDK turintys Lietuvos gyventojai, gali būti garantuoti, kad gaus visą pagal tos šalies, kurioje studijuoja ar laikinai buvoja, įstatymus nustatytą būtinąją medicinos pagalbą. Išvykę studijuoti į kitas (ne ES, EEE bei Šveicariją) šalis tokios galimybės neturi.

Valstybės lėšomis taip pat nedraudžiami Europos Sąjungos šalyse besimokantys moksleiviai iš Lietuvos, jeigu jiems daugiau nei 18 metų.

Europos sveikatos draudimo kortelės studijuojantiesiems ES, EEE valstybių bei Šveicarijos aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose nemokamai, per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo, išduodamos teritorinėse ligonių kasose (TLK) arba jų padaliniuose (savivaldybėse dirba TLK atstovai). Prašymo blanką, taip pat daugiau informacijos galima rasti teritorinių ligonių kasų bei Valstybinės ligonių kasos (adresas – www.vlk.lt, skyrelis „Tarptautinis bendradarbiavimas“) interneto svetainėse. Prašymą galima pateikti pačiam ar per įgaliotąjį asmenį: paštu, faksu, elektroniniu paštu arba užpildyti užsakymo formą tinklapyje. Elektroniniame prašyme būtina nurodyti miestą, kuriame norite atsiimti minėtą dokumentą.

Norint gauti ESDK, be užpildyto prašymo blanko, ligonių kasoms reikia pateikti:

– asmens tapatybę liudijantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę),

– akademinę pažymą ant firminio aukštosios mokyklos blanko, kurioje turi būti nurodyti studento asmens duomenys, skyrius, kuriame studentas mokosi (dieninis), studijų programos laipsnis ir studijų laikotarpis. Akademinė pažyma turi būti pateikiama kartu su vertimų biuro atliktu vertimu (jei ji ne anglų ar vokiečių kalbomis),

– užpildytą bei pasirašytą pasižadėjimą informuoti apie draustumo statuso pasikeitimą (2 egz.). Šio dokumento blanką taip pat rasite ligonių kasų interneto svetainėse.

Kortelę apdraustojo vardu gali atsiimti ir kitas asmuo, pateikdamas savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei asmens, kuriam išduodama kortelė, tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. Tokiu atveju taip pat būtina pateikti laisvos formos įgaliojimą bei minėto pasirašyto pasižadėjimo 2 egz.

Asmuo, kuriam prireikia medicinos pagalbos esant ES šalyje, turėtų kreiptis į valstybinei sveikatos apsaugos sistemai priklausančią gydymo įstaigą ir ten pateikti Europos sveikatos draudimo kortelę bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Pabrėžtina, kad teisė į nemokamą būtinąją medicinos pagalbą neapima privačių gydymo įstaigų bei papildomų sveikatos priežiūros paslaugų, už kurias apdraustieji turi mokėti patys, taip pat neužtikrina transportavimo išlaidų kompensavimo, jei dėl nelaimingo atsitikimo ar ligos užsienyje tektų vykti namo. Paciento mokestis bei priemokos, kuriuos jis privalo sumokėti gydymo įstaigai pagal teikiančios sveikatos priežiūros paslaugas šalies narės teisės aktus, taip pat nekompensuojami iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų. Būtinosios medicinos pagalbos mastą nustato gydantysis gydytojas. Šios pagalbos paprastai prireikia užklupus ūmiai ligai ar nelaimingam atsitikimui.

Jei apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu asmuo išvyksta į užsienį nepasiėmęs Europos sveikatos draudimo kortelės ir jam prireikia būtinosios medicinos pagalbos, jis turi už tokią pagalbą sumokėti pats.

Tik grįžęs į Lietuvą jis gali kreiptis į teritorinę ligonių kasą dėl šių išlaidų kompensavimo. Tuo atveju, jei tokiam asmeniui prireiktų paslaugų ligoninėje, jis ar jo artimieji gali kreiptis į TLK dėl kortelę laikinai pakeičiančio sertifikato išdavimo. TLK darbuotojai gydymo įstaigai nedelsiant išsiunčia šį dokumentą, ir asmeniui nereikės mokėti už būtinosios medicinos pagalbos paslaugas pačiam.

www.anglija.lt

Studijuoti į Europos Sąjungos šalių universitetus kasmet patraukia vis daugiau mūsų kraštiečių. Pagal įstatymą mūsų šalies aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentai, taip pat asmenys, studijuojantieji Europos Sąjungos (ES) valstybių bei Europos ekonominės erdvės (EEE) šalių ir Šveicarijos aukštosiose mokyklose yra draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis.

Jiems privalomojo sveikatos draudimo įmokų Lietuvoje mokėti nereikia, o išvykstant būtina pasiimti Europos sveikatos draudimo kortelę (ESDK).

Kaip skelbia Valstybinė ligonių kasa, vykstantys studijuoti į Europos Sąjungos valstybes, kaip ir kiti privalomuoju sveikatos draudimu apdraustieji ir ESDK turintys Lietuvos gyventojai, gali būti garantuoti, kad gaus visą pagal tos šalies, kurioje studijuoja ar laikinai buvoja, įstatymus nustatytą būtinąją medicinos pagalbą. Išvykę studijuoti į kitas (ne ES, EEE bei Šveicariją) šalis tokios galimybės neturi.

Valstybės lėšomis taip pat nedraudžiami Europos Sąjungos šalyse besimokantys moksleiviai iš Lietuvos, jeigu jiems daugiau nei 18 metų.

Europos sveikatos draudimo kortelės studijuojantiesiems ES, EEE valstybių bei Šveicarijos aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose nemokamai, per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo, išduodamos teritorinėse ligonių kasose (TLK) arba jų padaliniuose (savivaldybėse dirba TLK atstovai). Prašymo blanką, taip pat daugiau informacijos galima rasti teritorinių ligonių kasų bei Valstybinės ligonių kasos (adresas – www.vlk.lt, skyrelis „Tarptautinis bendradarbiavimas“) interneto svetainėse. Prašymą galima pateikti pačiam ar per įgaliotąjį asmenį: paštu, faksu, elektroniniu paštu arba užpildyti užsakymo formą tinklapyje. Elektroniniame prašyme būtina nurodyti miestą, kuriame norite atsiimti minėtą dokumentą.

Norint gauti ESDK, be užpildyto prašymo blanko, ligonių kasoms reikia pateikti:

– asmens tapatybę liudijantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę),

– akademinę pažymą ant firminio aukštosios mokyklos blanko, kurioje turi būti nurodyti studento asmens duomenys, skyrius, kuriame studentas mokosi (dieninis), studijų programos laipsnis ir studijų laikotarpis. Akademinė pažyma turi būti pateikiama kartu su vertimų biuro atliktu vertimu (jei ji ne anglų ar vokiečių kalbomis),

– užpildytą bei pasirašytą pasižadėjimą informuoti apie draustumo statuso pasikeitimą (2 egz.). Šio dokumento blanką taip pat rasite ligonių kasų interneto svetainėse.

Kortelę apdraustojo vardu gali atsiimti ir kitas asmuo, pateikdamas savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei asmens, kuriam išduodama kortelė, tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. Tokiu atveju taip pat būtina pateikti laisvos formos įgaliojimą bei minėto pasirašyto pasižadėjimo 2 egz.

Asmuo, kuriam prireikia medicinos pagalbos esant ES šalyje, turėtų kreiptis į valstybinei sveikatos apsaugos sistemai priklausančią gydymo įstaigą ir ten pateikti Europos sveikatos draudimo kortelę bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Pabrėžtina, kad teisė į nemokamą būtinąją medicinos pagalbą neapima privačių gydymo įstaigų bei papildomų sveikatos priežiūros paslaugų, už kurias apdraustieji turi mokėti patys, taip pat neužtikrina transportavimo išlaidų kompensavimo, jei dėl nelaimingo atsitikimo ar ligos užsienyje tektų vykti namo. Paciento mokestis bei priemokos, kuriuos jis privalo sumokėti gydymo įstaigai pagal teikiančios sveikatos priežiūros paslaugas šalies narės teisės aktus, taip pat nekompensuojami iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų. Būtinosios medicinos pagalbos mastą nustato gydantysis gydytojas. Šios pagalbos paprastai prireikia užklupus ūmiai ligai ar nelaimingam atsitikimui.

Jei apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu asmuo išvyksta į užsienį nepasiėmęs Europos sveikatos draudimo kortelės ir jam prireikia būtinosios medicinos pagalbos, jis turi už tokią pagalbą sumokėti pats.

Tik grįžęs į Lietuvą jis gali kreiptis į teritorinę ligonių kasą dėl šių išlaidų kompensavimo. Tuo atveju, jei tokiam asmeniui prireiktų paslaugų ligoninėje, jis ar jo artimieji gali kreiptis į TLK dėl kortelę laikinai pakeičiančio sertifikato išdavimo. TLK darbuotojai gydymo įstaigai nedelsiant išsiunčia šį dokumentą, ir asmeniui nereikės mokėti už būtinosios medicinos pagalbos paslaugas pačiam.

 (Komentarų: 4)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: