Lietuvių bendruomenės Niujorke tikslas – suvienyti profesinėse srityse dirbančius lietuvius 

Ryšius tarp pasaulio lietuvių plėtojančio projekto „Tapatybė.LT“ kūrėjai tęsia pasakojimąapie spalvingą Amerikos lietuvių gyvenimą. Niujorko šeštojoje aveniu esančio, 420-tu numeriu pažymėto namo sienoje galima perskaitytiužrašą lietuvių kalba: “Susivienijimas lietuvių Amerikoje, įkurtas 1886 metais”.

Šis susivienijimas buvo įsteigtas lietuvybės pagrindu – įvairių pažiūrų ir įsitikinimų lietuviai susijungė bendram tautiniam darbui. Šiandien šios prieš 128 metus įkurtos organizacijos pastate veikia ir Generalinis Lietuvos Respublikos konusulatas Niujorke, atsakingas ne tik už Niujorke gyvenančius tautiečius, bet ir atstovaujantis dar 22 Amerikos valstijose gyvenančių lietuvių interesus.

Laidos “Tapatybė.LT” kūrėjus svetingai pasitikęs Generalinis konsulas Valdemaras Sarapinaspasakojo, kad konsulato užduotis yra ne tik padėti Amerikoje gyvenantiems lietuviams išspręsti pilietybės, pasų keitimo, pensijų bei kitus svarbius reikalus, tačiau rūpintis irkultūriniais renginiais, turizmo plėtra, ekonomika bei investicijų pritraukimu.

Valdemaras Sarapinas pastebi, kad dauguma Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenančiųlietuvių greičiausiai į tėvynę jau nebesugrįš, tačiau tuo pačiu jis regi daug teigiamų pavyzdžių, kai dedamos nuoširdžios pastangos nepamiršti savo lietuviškų šaknų. “Praėjusiais metais į Naujajame Džersyje vykusias Jonines suvažiavo lietuviai ir iš kitų valstijų. Jeigu tik jūs būtumėte matę, koks ten renginys buvo! Su spektakliais, su gyvais arkliais, su vaidilutėmis, su pastatyta Gedimino pilimi, su deklamuojamomis eilėmis, humoru, ašaromis. Nuostabu! Aš Lietuvoje tokių Joninių nesu matęs“ – jaunosios Amerikos lietuvių kartos atstovų surengta švente džiaugėsi V.Sarapinas.

Anglija.lt

Anglija.lt naujienas ar jų dalį publikuoti ir/ar kitaip naudoti be raštiško "Anglija.lt Ltd." sutikimo draudžiama.

Ryšius tarp pasaulio lietuvių plėtojančio projekto „Tapatybė.LT“ kūrėjai tęsia pasakojimąapie spalvingą Amerikos lietuvių gyvenimą. Niujorko šeštojoje aveniu esančio, 420-tu numeriu pažymėto namo sienoje galima perskaitytiužrašą lietuvių kalba: “Susivienijimas lietuvių Amerikoje, įkurtas 1886 metais”.

Šis susivienijimas buvo įsteigtas lietuvybės pagrindu – įvairių pažiūrų ir įsitikinimų lietuviai susijungė bendram tautiniam darbui. Šiandien šios prieš 128 metus įkurtos organizacijos pastate veikia ir Generalinis Lietuvos Respublikos konusulatas Niujorke, atsakingas ne tik už Niujorke gyvenančius tautiečius, bet ir atstovaujantis dar 22 Amerikos valstijose gyvenančių lietuvių interesus.

Laidos “Tapatybė.LT” kūrėjus svetingai pasitikęs Generalinis konsulas Valdemaras Sarapinaspasakojo, kad konsulato užduotis yra ne tik padėti Amerikoje gyvenantiems lietuviams išspręsti pilietybės, pasų keitimo, pensijų bei kitus svarbius reikalus, tačiau rūpintis irkultūriniais renginiais, turizmo plėtra, ekonomika bei investicijų pritraukimu.

Valdemaras Sarapinas pastebi, kad dauguma Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenančiųlietuvių greičiausiai į tėvynę jau nebesugrįš, tačiau tuo pačiu jis regi daug teigiamų pavyzdžių, kai dedamos nuoširdžios pastangos nepamiršti savo lietuviškų šaknų. “Praėjusiais metais į Naujajame Džersyje vykusias Jonines suvažiavo lietuviai ir iš kitų valstijų. Jeigu tik jūs būtumėte matę, koks ten renginys buvo! Su spektakliais, su gyvais arkliais, su vaidilutėmis, su pastatyta Gedimino pilimi, su deklamuojamomis eilėmis, humoru, ašaromis. Nuostabu! Aš Lietuvoje tokių Joninių nesu matęs“ – jaunosios Amerikos lietuvių kartos atstovų surengta švente džiaugėsi V.Sarapinas.

 (Komentarų: 0)

Kiti kategorijos straipsniai:

Kiti kategorijos straipsniai: