Vaikas – neveiksnaus tėvo globoje, motina kovos iki galo 

Įkėlė Audronė Ignatavičiūtė. Tai yra skaitytojo įkelta informacija, ir Anglija.lt Ltd už turinį neatsako.

Anglija.lt redakciją pasiekė nusivylusios motinos laiškas: sūnus po skyrybų paliktas neveiksnaus tėvo globoje. Motina teigia, kad dėl to berniukas patiria didelį stresą ir yra kankinamas.
Vis dėlto, mama nenuleidžia rankų ir pasiryžusi dėl atžalos kovoti tiek Lietuvoje, tiek Anglijoje. Plačiau skaitykite laiške.

*Kalba netaisyta

MANO SŪNELIUI PADARYTA NEATITAISOMA ŽALA – V. K. PAS NEVEIKSNŲ A.B., KURIS NESUVOKIA SAVO VEIKSMŲ, NES JO ADVOKATĖ TURI ‘RYŠIŲ’.

A.B. g.d. 1979 yra įrašytas į neveiksnių asmenų registrą. A.B. serga sunkia paveldėta liga šizofrenija- jis negalėjo ir negali būti paskirtas pažeidžiamo mažamečio mano sūnelio Vyčio g.d. 2007 globėju, negali disponuoti turtu – neturi buto savo vardu, negali sudaryti finansinių sandorių, nes A.B. nesuvokia savo veiksmų ir negali jų valdyti. Nebuvo jokio priverstinio teismo sprendimo priverstinai išvežti mano sūnelį Vytį kankinimams pas neveiksnų A.B.

Mano buvusi santuoka su ir neveiksniu A.B., paveldėjusiu sunkią ligą šizofreniją ir vykdančiu labai sunkius nusikaltimus, teisiškai negalioja.
Lietuvos Respublikos Civilinis Kodeksas draudžia tuoktis neveiksniems asmenims tokiems kaip A.B., įrašytiems į neveiksnių asmenų registrą dėl psichikos ligos.

Lietuvos Apeliacinis teismas, grubiai pažeidė sąžiningumo, protingumo, teisingumo principus – teismas nepaaiškino, kodėl nebandė išsireikalauti realių duomenų apie A.B. psichikos būseną, teistumus, dėl kurių jis pripažintas pakaltinamu ar nepakaltinamu, A.B. neveiksnumo išrašų, nors teismo prašiau sveikatos išrašus apie A.B. išsireikalauti. Lietuvos Apeliacinis teismas neteisėtai priėmė neveiksnaus asmens A.B. ieškinį teismui ir paliko mano sūnelį Vytį agonijoj pas pavojingą visuomenei šizofreniką A.B., kuris pats savanoriškai daug kartų atsisakė Vyčio oficialiai teismuose dėl finansinės naudos.

A.B. kasdien mano mylimiausią sūnelį Vytį kankina, daro su juo baisias nuotraukas ir filmukus dėl finansinės naudos – kankinamo Vyčio atvaizdai rasti pas nuteistą V. V.. Lietuvos Respublikos Civilinio Proceso kodeksas draudžia priimti ieškinius iš neveiksnių asmenų, tokių, kaip įrašytas į neveiksnių asmenų registrą A.B. Jo advokatės ‚ryšiai‘ lemia mano sūnelio Vyčio neteisėtą suėmimą.

Mano mylimiausiam sūneliui išsivystė sunkios ligos, sveikata tapo kritine - plaučių ligos, ausyčių ligos, lėtinis psichikos sutrikimas, širdutės ūžesiai nuolat kankinamam šizofreniko A.B. KODĖL MANO SŪNELIS PAVERSTAS DARŽOVE IR JAM NELEIDŽIAMA APKABINTI MYLIMOS PAVYZDINGOS MAMOS? IR TAI ĮVYKDĖ LIETUVOS VAIKŲ TEISĖS.

A. B. manipuliavo manimi, grasindamas, kad nusižudys, jei už jo netekėsiu, kliedėjo ir iki šiol kliedi apie tariamą draugą grupioką, kuris neva nusižudė, - tokio jo ‚draugo‘ niekada nebuvo. A. B. daug kartų grasino nusižudyti ir mus nužudyti su peiliu, kurį jis nešiojasi, grasino sūneliui ir mums nupjauti rankas, kojas galvas. A. B. vaikšto nesiprausęs, stiklinėmis akimis. A. B. bandęs Vytį užkasti į kapinių duobę lapkričio 01 dieną. A. B. ir jo tėvai bandę išmesti mano sūnelį Vytį g.d. 2007 pro devinto aukšto langą.

Mes patys atplėšėm Vytį nuo psichinio ligonio A. B. klyno, kai šis jį prievartavo dar kūdikį. A. B. nesuvokia savo veiksmų, žiauriai elgiasi su vaiku, A. B. psichikos liga šizofrenija progresuoja- tyčinis smurtas prieš mažametį ir pažeidžiamus svetimus žmones žiaurėja – senelis du kartus per du mėnesius gaivintas reanimacijoje dėl patirto smurto iš A. B. 2014 metų rudenį.

Mums visiems suplyšo širdys dėl to, kad šizofreniko A. B. advokatės ryšiais esame išniekinti ir žudomi, grubiai pažeidžiamos mūsų žmogaus teisės, LR Konstitucija. VAIKO TEISĖS man raštu atrašydamos tyčiojasi, kad joms ‚nepriklauso‘ gelbėti mažametį Vytį, kankinamą neveiksnaus A. B., nors pačios įrašę A. B. į socialinę riziką dėl smurto prieš Vytį.

Kauno vaiko teisių apsaugos skyrius, Vyčio Bendraamžiai ir jų tėvai nurodo, kad mano sūnelis išsako apie žiaurų smurtą, patiriamą iš A. B. V. V., kankinęs mano sūnelį Vytį yra teisiamas Lietuvos Apeliaciniame teisme - bylos medžiagoje yra mano kankinamo sūnelio atvaizdų - jokio atsakymo IŠ LIETUVOS APELIACINIO TEISMO, LR GENERALINĖS PROKURATŪROS NESULAUKĖME.

A B. kartu su savo kolega programuotoju Edvardu ir Vaidu visi kartu kankino mano sūnelį V. ir darė su juo baisias nuotraukas - A B. namuose iki šiol nebuvo atlikta krata, iki šiol neieškota nusikaltimo įrankių kompiuterių, serverių programuotojo šizofreniko A. B. namuose.

A. B. psichika bylose nebuvo tirta. Su baudžiamomis bylomis, iškeltomis A. B. ir Vaiko teisių specialistei S. P. man neleido susipažinti. Neveiksnus A.B. paskirtas atstovauti mažametį Vytį vaiko teisių specialistės S.P. baužiamojoje byloje (teismo medicinos ekspertai nustatę, kad S. P. sužalojusi Vytį), nors LR įstatymai draudžia neveiksniems asmenims tokiems kaip A. B. atstovauti kitą asmenį. A B. advokatė ir Vaiko teisių specialistė S.P. tais pačiais metais mokėsi M.Riomerio Universitete, jas sieja artimi ryšiai.

S.P. yra tyčia sužalojusi mano sūnelį Vytį teismo posėdyje Kauno Apygardos teisme - nustatyta ekspertų. Teismo salė buvo filmuojama, yra garso, vaizdo įrašai, nurodantys, kad ji įveda mano sūnelį į salę. Baudžiamoji byla S. P. nutraukta – S. P. padėjo jos artimi ryšiai su A B. advokate. S. P. savo darbo metu siuntinėjo man grasinančias žinutes internetu ir telefonu.

S.P. skambino iš SAVO ASMENINIO numerio darbo metu, rašė iš savo asmeninio numerio telefonu grasinančias mirtimi žinutes – Ar tokie asmenys kaip Kauno miesto vaiko teisių specialistė S. P., kuriems buvo iškeltos baudžiamosios bylos dėl smurto prieš vaiką, gali dirbti vaiko teisių apsaugos sistemoje su pažeidžiamais vaikais?

A. B. advokatė artimai bendravo universitete su ilgamete įvaikinimo tarnybos vadove O. T. (buvo grupiokės), su LR Vaiko teisių apsaugos Kontroliere E. Ž. (E Ž. dėstė O. T. ir J. S.;. Kauno vaiko teisių vedėja D. man grasindavo, kad bet kada ji gali atimti mano sūnelį Vytį, nes ji turi 'ryšių'.

Vytis atimtas iš mamos dėl šių asmenų ryšių – mane ir mano sūnelį buvo bandoma užmušti 2013 09 23 per LR Generalinio prokuroro gimimo dieną neprisistačiusių asmenų policijos uniformomis. Visą valandą neprisistatę užpuolikai planavo mus užmušti – garsiai tarėsi, kad bandys atakuoti, melavo per racijas, kad mes su jais atseit ‚kovojam‘ , kai tuo metu mes jiems mandagiai siūlėm kavos ar arbatos, kvietė mane eiti su jais į virtuvę ‚kalbėtis‘ kur yra daug peilių, o kai atsisakiau eiti ‚kalbėtis‘, užpuolė mus iš už nugaros – vaizdo įrašas. Mano mylimiausią sūnelį Vytį atėmė be mano sutikimo, be teismo sprendimo, prieš Vyčio garsiai išreikštą valią, kad Vytis nori gyventi su mylima mama.

Vytį buvo siekiama priverstinai atėmus be teismo sprendimo, prieš Vyčio garsiai išreikštą valią gyventi su mylima mama, atpratinti nuo mamos ir perduoti teistam dėl seksualinių nusikaltimų prieš vaikus, neveiksniam pavojingam visuomenei A.B. Vyčio nepavyko pripratinti prie monstro A. - Vytis nurodė raštu, kad jis yra liūdnas su A. Vytis parašė, kad jo noras yra būti laimingu. Vytis nori gyventi su mylima mama ir seneliais.Vyčio mama baigusi keturis universitetus, Visuomenės sveikatos magistrą įgijo Kuopio Universtitete, Suomijoje.

Visi penkiasdešimt susitikimų A. B. su vaiku buvo neigiami – Susitikimai vyko, nes Lietuvos įvaikinimo tarnyba tyčia klastodama dokumentus nurodė, kad Vyčio pavyzdinga rūpestinga išsilavinusi mama ir seneliai yra atseit netinkami, o neveiksnus A.B., kuris net negali gyvūno laikyti, nes yra neveiksnus, atseit yra tinkamas.

Neveiksnų A. B. reikia gydyti ir Vytį kuo skubiau sugražinti mylimai mamai – pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neveiksniam šizofrenikui A.B. net gyvūno negalima laikyti, tačiau dėl A. B. advokatės artimų ryšių leidžiama A. B. pas save prievartą laikyti mažametį nukentėjusį Vytį, jį žiauriai kankinti, žeminti jo orumą, išniekinti. Neveiksnus A.B. neleidžia Vyčiui pamatyti mylimos mamos nuo 2014 metų birželio mėn.

A. B. yra neveiksnus dėl psichikos ligos šizofrenijos – Neveiksnaus asmens A.B. asmeniniai pareiškimai policijai ar teismams negalioja. Pagal neveiksnaus šizofreniko A B. negaliojančius pareiškimus vykdomas politinis baudžiamasis susidorojimas ir mažamečio Vyčio mylinčios šeimos išniekinimas, žudymas. Vytis turi mylimą rūpestingą mamą Audronę senelius, tačiau jam neleidžia neveiksnus A. jų matyti ar juos apkabinti.
Vytį visą laiką augino mylima rūpestinga mama Audronė – šešiamečio Vyčio visi dantukai buvo sveiki, Vyčio išsimokslinimas augant su mama buvo labai aukšto lygio – Vyčio mama nuo vienerių metukų mokino sūnelį skaityti ir rašyti. Vyčio užsienio mokyklos rezultatai buvo labai geri.

Užsienio teismo sprendimas negalioja, nes priimtas neatsakingai, piktnaudžiaujant teisėjų tarnybinėmis galiomis, neturint jokių realių duomenų apie A.B., vadovaujantis suklastotomis Lietuvos vaiko teisių pažymomis arba pažymomis neatitinkančiomis esminių standartų – Apie A.B. Ministerija, turinti išduoti informaciją apie A.B. teistumus nurodė, kad neišduos duomenų apie A.B.

Oficialios pažymos apie A.B. sveikatos būklę byloje taip pat nėra. Lietuvos pažymose mažametis Vytis, Vyčio mylima rūpestinga, išsilavinusi, atsakinga šeima pristatyta taip, lyg būtų potencialūs žudikai, tam, kad teismas pamirštų išsireikalauti papildomas pažymas apie neveiksnų šizofreniką A.B. Tyčinio melo, šmeižto apie mano mylimiausią sūnelį Vytį ir jo mylimą mamą, senelius, tetą oficialios įstaigos iki šiol nepaneigė.

Lietuvos Respublikos Įvaikinimo tarnyba ir vaiko teisių apsaugos kontrolierė, Kauno vaiko teisių apsaugos skyrius tyčia iki šiol klastoja dokumentus, kuriuose iki šiol neatskleista reali A.B. būklė, teistumai. NIEKAS IŠ VAIKO TEISIŲ SPECIALISTŲ AR POLICIJOS NEAPLANKĖ VYČIO IKI ŠIOL pagal mūsų ir mažamečio Vyčio maldavimus atskirti mažametį Vytį nuo neveiksnaus šizofreniko A.B. dėl nuolatinės grėsmės Vyčio gyvybei– vaiko teisių apsaugos skyrius man atrašo, kad tai ne jų reikalas.

Dokumentuose iki šiol nepaneigta šmeižtas prieš mano pavyzdingą šeimą. Iki šiol nepaneigtas tyčia suklastotas Įvaikinimo tarnybos dokumentas, kuriame mano niekada neteista pavyzdinga sesuo įvardinta kaip atseit teista – dokumentas, pateiktas Įvaikinimo tarnybos, turi daug svarbesnę teisinę svarbą nei fizinio asmens pateiktas paneigimas apie suklastotus LR Įvaikinimo tarnybos dokumentus.

MANO SŪNELIO RŪBAI IR PLAUKAI PATEIKTI TIRTI LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINEI PROKURATŪRAI - ATSAKYMO NĖRA VISUS METUS, O MAN IR MANO ŠEIMAI FABRIKUOJAMOS BYLOS PAGAL neveiksnaus ŠIZOFRENIKO NARKOMANO A.B. ADVOKATĖS 'RYŠINIUS' NURODYMUS. ŠIZOFRENIKAS A.B. NUODIJA MANO SŪNELĮ NARKOTIKAIS IR PATS VARTOJA NARKOTIKUS, NUOLAT GRĄSINA NUSIŽUDYTI IR MUS NUŽUDYTI.

V.Sokolovo nutartyje 2011 metais kovo mėn nurodyta, kad pas mano sūnelį šlapime rasta narkotikų. Mes patys atplėšėm kūdikį Vytį nuo nuogo A.B. klyno, kai šis jį prievartavo. Ekshibicionizmas prieš vaikus yra seksualinis nusikaltimas - Byla Atp 446 317 2011 - A.B. persekioja vaikus, ieškodamas naujų aukų, sunkiai sužalojęs mano sūnelį Vytį. A.B. reikia gydyti.

LR Įvaikinimo tarnyba užsienio ir Lietuvos teismui iki šiol nenusiuntė nustatytos formos sveikatos, teistumų, administracinių nuobaudų, priklausomybių pažymų apie A.B.

Ar Lietuvos teismas, Vaikų teisės, Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritaria šiems mažamečio pažeidžiamo Vyčio kankinimams pas neveiksnų šizofreniką A.B.? A.B. registruotas Centrinėj Hipotekos įstaigoj neveiksnių asmenų registre dėl psichikos ligos šizofrenijos. LR Civilinis kodeksas neveiksniam A.B. draudžia auginti gyvūnus, tačiau kodėl pagal advokatės ryšius A.B. leidžiama atiminėti gyvybę mano sūneliui Vyčiui, sunkiai jį žaloti, fabrikuoti mano sūneliui ir man neesamas ligas ir mus žudyti - akivaizdi korupcija.

A.B. advokatė savo ryšiais užsakė mano sūnelio ir mano šeimos skausmingą žudymą už tai, kad pranešiau teisėsaugai apie patiriamą smurtą iš neveiksnaus šizofreniko A.B.

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė iki šiol klastoja dokumentus – savo suklastotuose tyrimuose nenurodo neveiksnaus A.B. tikrosios charakteristikos. Vaiko teisių apsaugos kontrolierė įrašydama, kad A.B. buvo iškelta baudžiamoji byla 2010 metais lapkričio mėn dėl mažamečio Vyčio g.d. 2007 seksualinio prievartavimo ir kūno sužalojimo, tyčia praleido neginčytiną faktą, kad šioje byloje A.B. buvo įteikti įtarimai dėl mano sūnelio Vyčio seksualinio prievartavimo ir kūno sužalojimo.

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė, Policijos pareigūnai, Vaiko teisių specialistai puikiai žino, kad neveiksnaus A.B. psichikos liga šizofrenija progresuoja – A.B. 2010 metais lapkričio mėnesį sudaužė Vyčio galvytę, išbadė akytes – Vytis prarado daugiau nei 90 proc regėjimo, išgyveno dvi sudėtingas operacijas dėl žiauraus smurto iš A.B. Neveiksnus A.B. smaugė gatvėje Vytį ir senelius 2014 metais gruodžio mėn, grasino nusižudyti.

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolierė, policija, vaikų teisės žino, kad neveiksnaus A.B. ‚hobis‘ ekshibicionizmas, rodant savo organus mažamečiams gatvėje, siekiant juos išprievartauti, yra psichikos sutrikimas, kuris priskiriamas seksualiniams nusikaltimams prieš vaikus, net jei ne visada būna fizinio kontakto – Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija, paveikta A.B. advokatės ryšių, klaidinančiai nurodė, kad išrašai apie A.B. nesusiję su vaiku.

Kauno apylinkės teismo teisėja nagrinėja A.B. ieškinį dėl alimentų skyrimo iš manęs neveiksniam asmeniui A.B. Pagal Lietuvos Respublikos Civilinio Proceso Kodeksą neveiksnus asmuo negali pateikti ieškinio teismui – ta byla privalo būti nutraukta, o Vytis kuo greičiau grąžintas mylimai mamai, nes A.B. yra neveiksnus ir siekdamas alimentų siekia tik pasipelnyti.

Baudžiamosios bylos, iškeltos pagal neveiksnaus A.B. pranešimus yra negaliojančios ir privalo būti nutrauktos – tai akivaizdi korupcija. Ar Dievas leido vaikų teisėms žudyti mano sūnelį Vytį ir jo mylimą šeimą pagal artimus ryšius neveiksnaus A.B. advokatės ir vaiko teisių apsaugos skyriaus, įvaikinimo tarnybos, vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus?

Neveiksnaus A.B. advokatė savo artimais ryšiais mus žudo nuo 2010 metų pavasario. 2010 metų pavasarį mano sūnelis trejų metukų Vytis buvo apklausiamas policijos nuovadoje, neleidžiant į apklausos kambarį įeiti mylimai Vyčio mamai, Vytis išsamiai išsakė apie įvairiapusį smurtą, patiriamą iš A.B. - su šia apklausa man neleido susipažinti peržiūrint vaizdo įrašą.

2011 metais liepos mėnesio 05 dieną mano sūnelis Vytis buvo apklaustas Lietuvos pareigūnų ir vaiko teisių specialistės apie patiriamą tyčinį smurtą iš A.B. - Vyčio parodymai iki šiol nebuvo prašomi laikyti įrodymais nei Vienoje byloje, nors pagal įstatymą tai turėjo padaryti viešąjį interesą ginanti Vaiko teisių apsaugos kontrolierė, vaiko teisės ar įvaikinimo tarnyba. Vyčio parodymai 2011 07 05 policijos pareigūnams yra nufilmuoti.

Vietoj to, kad apgintų nukentėjusį Vytį, Vaiko teisės žudo Vytį ir mane. Teisė į gyvybę neatimama - tai nurodo LR Konstitucija. Mano sūnelis Vytis g.d. 2007 mirtimi vaduojasi - priverstinai atiduotas neveiksniam A.B., kuris Vyčio daug kartų savanoriškai atsisakė teisme. LR CPK nurodo, kad Neveiksniam asmeniui draudžiama kreiptis į teismą su ieškiniu, tačiau neveiksnaus dėl psichikos ligos šizofrenijos A.B. ieškinys buvo priimtas Lietuvos Apeliaciniame teisme, pažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymus.

Neveiksnaus A.B. ieškinį neteisėtai priėmė Lietuvos Apeliacinis teismas, pažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymus. Lietuvos Apeliacinis teismas automatiškai priėmė neteisėtą teismo sprendimą pagal asmeninį neveiksnaus A.B. ieškinį, nepranešant apie nagrinėjimą man. Aš turėjau sumokėti neveiksniam A.B. už jo advokatės paslaugas teismo nurodymu.

Neveiksnus A.B. laiko ir kankina Vytį dėl pinigų, kuriuos uždirba prievartaudamas ir kankindamas Vytį, svaigindamas jį narkotikais, smarkiai mušdamas, smaugdamas ir fabrikuodamas mano sūnelio ligas. A.B. daro nuolatinę žalą mano mylimiausiam sūneliui Vyčiui. Joks specialistas mano sūneliui nenustatė autizmo, tačiau A.B. ir toliau bando fabrikuoti mano sūneliui tariamą 'autizmą', kurio sūnelis niekada neturėjo - Vytis laisvai kalbėjo trimis kalbomis, turėjo daug draugų, buvo atjautus, labai gerai mokėsi ir per pusmetį buvo perkeltas iš antros klasės į trečią klasę (mokyklos, gydytojo pediatro išrašas).

Vyčio sveikata pas neveiksnų šizofreniką A.B. tapo kritine – Vytis laikomas ir kankinamas pelėsiniame bute pas neveiksnų A.B., beveik nelanko mokyklos. Nėra ir nebuvo priverstinio teismo sprendimo Išvežti priverstinai mano mažametį sūnelį Vytį g.d. 2007 iš Jungtinės Karalystės pas neveiksnų šizofreniką narkomaną A.B. – Vytis išvežtas priverstinai, prieš jo valią, pažeidžiant teisę.

Nei Lietuvos, nei Jungtinės Karalystės teismai nepriėmė jokio priverstinio teismo sprendimo mano mažametį sūnelį priverstinai atiduoti neveiksniam A.B.– socialinės tarnybos dokumentai įrodo, kad Vytis išvežtas priverstinai. Vytis ir paskutinę minutę nenorėjo būti atiduotas A.B. Vytis nurodė raštu ir žodžiu, kad jis labai liūdnas, jei jį atiduos monstrui A., Vytis išsakė apie patiriamą skausmingą smurtą iš A.B. Vytis nurodė, kad jo noras yra būti laimingu, o ne kankinamu A.

Pagal LR CPK Vaiko parodymai gali būti teikiami raštu ar žodžiu ir teismas privalo į vaiko parodymus atsižvelgti. Net neveiksnūs asmenys gali būti apklausiami teismo, tačiau Lietuvos Apeliacinis teismas į Vyčio nuolatinius parodymus, kad A.B. yra labai negeras ir labai stipriai jį skriaudžia, kad Vytis yra liūdnas su A.B., kad nenori eiti iš mokyklos su A.B., visiškai nereagavo, nurodydami, kad Vytis bendraudamas su A.B. tapo atseit autistu, ir dėl to į Vyčio parodymus neatsižvelgs.

Autizmo mano sūneliui Vyčiui Santariškių vaikų ligoninės daktarai nenustatė – 2015 metų balandžio mėn mediciniai išrašai. Vyčiui autizmo neįtarė užsienio vaikų pediatras. A.B. g.d. 1979 yra neveiksnių asmenų registre dėl paveldėtos psichikos ligos šizofrenijos, todėl pagal LR CPK jis neturėjo teisės asmeniškai kreiptis į teismą ir prašyti, kad mažamečio Vyčio g.d. 2007 gyvenamoji vieta būtų su juo –Užsienio teismo sprendimas negalioja. Pagal LR CK A.B. negalima laikyti net gyvūno.

Lietuvos Apeliacinis teismas priėmė neveiksnaus A.B. asmeninį ieškinį ir patvirtino užsienio Apeliacinio teismo sprendimą 2015 rugpjūčio mėn pradžioje, man už akių, neperėjus visų teismų lygių Jungtinėje Karalystėje. Pagal LR CPK neveiksnaus asmens asmeniniai skundai, tokie kaip neveiksnių asmenų registre esančio A.B., yra nenagrinėjami teisme, į teismą A.B. galėjo kreiptis tik per savo globėją. Teismas pažeidė sąžiningumo, protingumo, teisingumo principus.

Užsienio teismo sprendimas negalėjo būti įvykdytas ir nebuvo įvykdytas Jungtinėje Karalystėje – teismo sprendimu A.B. atsisakė Vyčio, buvo nustatytos laikinosios priemonės dėl A.B. ‚bendravimo‘. Užsienio teismo sprendimas nebuvo įvykdytas Jungtinėje Karalystėje, todėl teismo sprendimas negalėjo būti įvykdytas ir Lietuvoje – Lietuvoje mano sūnelis Vytis laikomas priverstinai pas A.B. dėl jo advokatės ‚ryšių‘. A.B. atsisakė Vyčio dėl finansinės naudos ir Lietuvoje ir Užsienyje. Jungtinės Karalystės teismas A.B. nuolatinius atsisakymus patvirtino teismo nutartyse ir teismo sprendime .
Kauno miesto vaiko teisių apsaugos skyrius iki šiol nepateikė teismui, prokuratūrai nustatytos formos pažymos apie A.B. sveikatą ir sunkias ligas, nors pagal LR CPK vaiko teisių apsaugos skyrius privalo tai pateikti. Kauno vaiko teisių apsaugos skyriaus, įvaikinimo tarnybos pažymos yra nuolat klastojamos.

Vaiko teisės privalo pažymose aprašyti neveiksnaus A.B. sveikatos būklę, moralines vertybes – A.B. įrašytas į neveiksnių asmenų registrą dėl paveldėtos psichikos ligos šizofrenijos, jis yra ekshibicionistas, jam patinka mažamečiams rodyti savo lytinius organus gatvėje, ieškoti aukų prievartavimui ir kankinimams. Neveiksnus, pavojingas visuomenei ir sau, šizofrenikas A.B. netinkamas būti mano sūnelio Vyčio globėju, grubiai pažeidžiami mano sūnelio Vyčio interesai ir moralinės vertybės. Vytis nenori būti kankinamas ir maitinamas narkotikais neveiksnaus A.B.

Mažametis sūnelis Vytis nori gyventi su mylima pavyzdinga mama Audrone ir seneliais. Teismas neišsiieško informacijos apie neveiksnaus A.B. teistumus, administracines nuobaudas, priklausomybes, ligas, nors LR CPK nurodo, kad teismas privalo išsireikalauti šiuos duomenis. Lietuvos Apeliacinis teismas pažeidė sąžiningumo principus, nurodydamas, jog Kauno vaiko teisių apsaugos skyriaus pažymos, visiškai nenurodančios A.B. sveikatos būklės, neva yra tinkamos.

Yra nuolatinė grėsmė mano mylimiausio sūnelio Vyčio g.d. 2007 sveikatai ir gyvybei, priverstinai be priverstinio teismo sprendimo patalpintam pas neveiksnų, registruotą neveiksnių asmenų registre dėl psichikos ligos šizofrenijos, A.B. – medicinos išrašai įrodo, kad mano mažamečio sūnelio g.d. 2007 sveikata tapo kritine – Vytis per įmanomai trumpiausią laiką susirgo sudėtingomis plaučių ligomis, ausyčių ligomis, vidaus organų ligomis, atsirado lėtinis psichikos sutrikimas priverstinai netekus mylimos pavyzdingos rūpestingos mamos, patiriant nuolatinius kankinimus ir nepriežiūrą iš neveiksnaus agresyvaus šizofreniko narkomano A.B.

Neveiksnus dėl psichikos ligos šizofrenijos, pavojingas visuomenei A.B. nuolat kankina Vytį, žemindamas jo orumą, A.B. smaugia Vytį ir gatvėje - Vyčiui išsivystė lėtinis psichikos sutrikimas nuolat kankinamam neveiksnaus A.B.

Neveiksnaus A.B. advokatės ‚ryšiai‘ laikant pažeidžiamą mažametį pas neveiksnų A.B. daro nuolatinę žalą mažamečio Vyčio sveikatai ir gyvybei. Advokatė yra mušusi mano sūnelį Vytį kartu su A.B., vaiko teisių specialiste, A.B. tėvais – 2011 07 05 Vyčio parodymai prie policijos pareigūnų ir vaiko teisių specialistės, kad Vytis nenori būti atiduotas A., nes A. stipriai muša ir skriaudžia Vytį – nufilmuoti parodymai buvo pateikti ir policijai ir teismams, ir prokuratūrai.

Kauno vaiko teisių apsaugos skyrius, Įvaikinimo tarnyba, Vaiko teisių kontrolierė, Antstolis V. Z. nuolat vykdė neveiksnaus A.B. advokatės, kuri turi ‚ryšių‘, nurodymus.

Antstolis V.Z., kaip ir O.T. tais pačiais metais su advokate studijavo Vytauto didžiojo universitete. Prašau skubiai grąžinti Vytį mylimai pavyzdingai mamai ir seneliams - skubiai atskirti mano sūnelį Vytį nuo šizofreniko neveiksnaus A.B. ir skubiai perduoti Vytį mylimai mamai - civilinis kodeksas draudžia auginti vaikus neveiksniems asmenims, nesuvokiantiems savo veiksmų, įrašytiems į neveiksnių asmenų registrą, tokiems kaip A.B. Neveiksniam A.B. net gyvūno pagal įstatymą negalima auginti – LR Civilinis Kodeksas.

Prašau nepripažinti užsienio teismo sprendimo, nes jis prieštarauja LR CK, LR CPK, Lietuvos Respublikos Konstitucijai, LR Aukčiausiojo teismo praktikai –Neveiksnus ekshebicionistas A.B. netinkamas būti vaiko globėju, daro mažamečiui didžiulę žalą. Prašau apriboti neveiksnaus šizofreniko narkomano A.B. tėvystės teises į vaiką.

Prašau iškelti baudžiamąją bylą Vaiko teisių apsaugos kontrolierei, O.T. dėl tyčinio dokumentų klastojimo.

Prašau nušalinti S.P. nuo vaiko teisių apsaugos tarnyboje pareigų – ji netinkama eiti šias pareigas, nes jai buvo iškelta baudžiamoji byla dėl smurto prieš mažametį.

Prašau teismo anuliuoti suklastotas pažymas apie mano šeimą, išsireikalaujant šias pažymas iš įvaikinimo tarnybos ir vaiko teisių apsaugos skyriaus.

Prašau sugrąžinti man teisę turėti asmens dokumentus – mano asmens dokumentai iš manęs atimti pagal neveiksnaus šizofreniko A.B., kuris nesuvokia savo veiksmų ir negali jų valdyti, melagingus skundus prokuratūrai, tuo metu, kai jam buvo pareikšti įtarimai dėl mažamečio Vyčio seksualinio prievartavimo ir kankinimų.

Neveiksnaus asmens sergančio šizofrenija narkomano A.B. asmeniniai skundai prokuratūroje negalėjo būti užregistruoti ir negalėjo būti perduoti Kauno apylinkės teismui, nepagrįstai ir neteisėtai skiriant man neteisėtus laisvės suvaržymus pagal neveiksnaus A.B. advokatės ‚ryšius‘. A.B. yra neveiksnių asmenų registre ir nesuvokia savo veiksmų.

Prašau panaikinti mums nepagrįstai ir neteisėtai keliamas bylas pagal neveiksnaus A.B. asmeninius šizofreninius kliedesinius pareiškimus pagal jo advokatės ‚ryšius‘ dėl to, kad pranešėme apie labai sunkų A.B. nusikaltimą, - neveiksnaus A.B. pareiškimai teisiškai negalioja.

Prašau, kad Kauno vaiko teisių apsaugos skyriaus, įvaikinimo tarnybos pažymos, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus tyrimai būtų anuliuoti Vilniaus Apylinkės teisme.

Įkėlė Audronė Ignatavičiūtė. Tai yra skaitytojo įkelta informacija, ir Anglija.lt Ltd už turinį neatsako.

Anglija.lt redakciją pasiekė nusivylusios motinos laiškas: sūnus po skyrybų paliktas neveiksnaus tėvo globoje. Motina teigia, kad dėl to berniukas patiria didelį stresą ir yra kankinamas.
Vis dėlto, mama nenuleidžia rankų ir pasiryžusi dėl atžalos kovoti tiek Lietuvoje, tiek Anglijoje. Plačiau skaitykite laiške.

*Kalba netaisyta

MANO SŪNELIUI PADARYTA NEATITAISOMA ŽALA – V. K. PAS NEVEIKSNŲ A.B., KURIS NESUVOKIA SAVO VEIKSMŲ, NES JO ADVOKATĖ TURI ‘RYŠIŲ’.

A.B. g.d. 1979 yra įrašytas į neveiksnių asmenų registrą. A.B. serga sunkia paveldėta liga šizofrenija- jis negalėjo ir negali būti paskirtas pažeidžiamo mažamečio mano sūnelio Vyčio g.d. 2007 globėju, negali disponuoti turtu – neturi buto savo vardu, negali sudaryti finansinių sandorių, nes A.B. nesuvokia savo veiksmų ir negali jų valdyti. Nebuvo jokio priverstinio teismo sprendimo priverstinai išvežti mano sūnelį Vytį kankinimams pas neveiksnų A.B.

Mano buvusi santuoka su ir neveiksniu A.B., paveldėjusiu sunkią ligą šizofreniją ir vykdančiu labai sunkius nusikaltimus, teisiškai negalioja.
Lietuvos Respublikos Civilinis Kodeksas draudžia tuoktis neveiksniems asmenims tokiems kaip A.B., įrašytiems į neveiksnių asmenų registrą dėl psichikos ligos.

Lietuvos Apeliacinis teismas, grubiai pažeidė sąžiningumo, protingumo, teisingumo principus – teismas nepaaiškino, kodėl nebandė išsireikalauti realių duomenų apie A.B. psichikos būseną, teistumus, dėl kurių jis pripažintas pakaltinamu ar nepakaltinamu, A.B. neveiksnumo išrašų, nors teismo prašiau sveikatos išrašus apie A.B. išsireikalauti. Lietuvos Apeliacinis teismas neteisėtai priėmė neveiksnaus asmens A.B. ieškinį teismui ir paliko mano sūnelį Vytį agonijoj pas pavojingą visuomenei šizofreniką A.B., kuris pats savanoriškai daug kartų atsisakė Vyčio oficialiai teismuose dėl finansinės naudos.

A.B. kasdien mano mylimiausią sūnelį Vytį kankina, daro su juo baisias nuotraukas ir filmukus dėl finansinės naudos – kankinamo Vyčio atvaizdai rasti pas nuteistą V. V.. Lietuvos Respublikos Civilinio Proceso kodeksas draudžia priimti ieškinius iš neveiksnių asmenų, tokių, kaip įrašytas į neveiksnių asmenų registrą A.B. Jo advokatės ‚ryšiai‘ lemia mano sūnelio Vyčio neteisėtą suėmimą.

Mano mylimiausiam sūneliui išsivystė sunkios ligos, sveikata tapo kritine - plaučių ligos, ausyčių ligos, lėtinis psichikos sutrikimas, širdutės ūžesiai nuolat kankinamam šizofreniko A.B. KODĖL MANO SŪNELIS PAVERSTAS DARŽOVE IR JAM NELEIDŽIAMA APKABINTI MYLIMOS PAVYZDINGOS MAMOS? IR TAI ĮVYKDĖ LIETUVOS VAIKŲ TEISĖS.

A. B. manipuliavo manimi, grasindamas, kad nusižudys, jei už jo netekėsiu, kliedėjo ir iki šiol kliedi apie tariamą draugą grupioką, kuris neva nusižudė, - tokio jo ‚draugo‘ niekada nebuvo. A. B. daug kartų grasino nusižudyti ir mus nužudyti su peiliu, kurį jis nešiojasi, grasino sūneliui ir mums nupjauti rankas, kojas galvas. A. B. vaikšto nesiprausęs, stiklinėmis akimis. A. B. bandęs Vytį užkasti į kapinių duobę lapkričio 01 dieną. A. B. ir jo tėvai bandę išmesti mano sūnelį Vytį g.d. 2007 pro devinto aukšto langą.

Mes patys atplėšėm Vytį nuo psichinio ligonio A. B. klyno, kai šis jį prievartavo dar kūdikį. A. B. nesuvokia savo veiksmų, žiauriai elgiasi su vaiku, A. B. psichikos liga šizofrenija progresuoja- tyčinis smurtas prieš mažametį ir pažeidžiamus svetimus žmones žiaurėja – senelis du kartus per du mėnesius gaivintas reanimacijoje dėl patirto smurto iš A. B. 2014 metų rudenį.

Mums visiems suplyšo širdys dėl to, kad šizofreniko A. B. advokatės ryšiais esame išniekinti ir žudomi, grubiai pažeidžiamos mūsų žmogaus teisės, LR Konstitucija. VAIKO TEISĖS man raštu atrašydamos tyčiojasi, kad joms ‚nepriklauso‘ gelbėti mažametį Vytį, kankinamą neveiksnaus A. B., nors pačios įrašę A. B. į socialinę riziką dėl smurto prieš Vytį.

Kauno vaiko teisių apsaugos skyrius, Vyčio Bendraamžiai ir jų tėvai nurodo, kad mano sūnelis išsako apie žiaurų smurtą, patiriamą iš A. B. V. V., kankinęs mano sūnelį Vytį yra teisiamas Lietuvos Apeliaciniame teisme - bylos medžiagoje yra mano kankinamo sūnelio atvaizdų - jokio atsakymo IŠ LIETUVOS APELIACINIO TEISMO, LR GENERALINĖS PROKURATŪROS NESULAUKĖME.

A B. kartu su savo kolega programuotoju Edvardu ir Vaidu visi kartu kankino mano sūnelį V. ir darė su juo baisias nuotraukas - A B. namuose iki šiol nebuvo atlikta krata, iki šiol neieškota nusikaltimo įrankių kompiuterių, serverių programuotojo šizofreniko A. B. namuose.

A. B. psichika bylose nebuvo tirta. Su baudžiamomis bylomis, iškeltomis A. B. ir Vaiko teisių specialistei S. P. man neleido susipažinti. Neveiksnus A.B. paskirtas atstovauti mažametį Vytį vaiko teisių specialistės S.P. baužiamojoje byloje (teismo medicinos ekspertai nustatę, kad S. P. sužalojusi Vytį), nors LR įstatymai draudžia neveiksniems asmenims tokiems kaip A. B. atstovauti kitą asmenį. A B. advokatė ir Vaiko teisių specialistė S.P. tais pačiais metais mokėsi M.Riomerio Universitete, jas sieja artimi ryšiai.

S.P. yra tyčia sužalojusi mano sūnelį Vytį teismo posėdyje Kauno Apygardos teisme - nustatyta ekspertų. Teismo salė buvo filmuojama, yra garso, vaizdo įrašai, nurodantys, kad ji įveda mano sūnelį į salę. Baudžiamoji byla S. P. nutraukta – S. P. padėjo jos artimi ryšiai su A B. advokate. S. P. savo darbo metu siuntinėjo man grasinančias žinutes internetu ir telefonu.

S.P. skambino iš SAVO ASMENINIO numerio darbo metu, rašė iš savo asmeninio numerio telefonu grasinančias mirtimi žinutes – Ar tokie asmenys kaip Kauno miesto vaiko teisių specialistė S. P., kuriems buvo iškeltos baudžiamosios bylos dėl smurto prieš vaiką, gali dirbti vaiko teisių apsaugos sistemoje su pažeidžiamais vaikais?

A. B. advokatė artimai bendravo universitete su ilgamete įvaikinimo tarnybos vadove O. T. (buvo grupiokės), su LR Vaiko teisių apsaugos Kontroliere E. Ž. (E Ž. dėstė O. T. ir J. S.;. Kauno vaiko teisių vedėja D. man grasindavo, kad bet kada ji gali atimti mano sūnelį Vytį, nes ji turi 'ryšių'.

Vytis atimtas iš mamos dėl šių asmenų ryšių – mane ir mano sūnelį buvo bandoma užmušti 2013 09 23 per LR Generalinio prokuroro gimimo dieną neprisistačiusių asmenų policijos uniformomis. Visą valandą neprisistatę užpuolikai planavo mus užmušti – garsiai tarėsi, kad bandys atakuoti, melavo per racijas, kad mes su jais atseit ‚kovojam‘ , kai tuo metu mes jiems mandagiai siūlėm kavos ar arbatos, kvietė mane eiti su jais į virtuvę ‚kalbėtis‘ kur yra daug peilių, o kai atsisakiau eiti ‚kalbėtis‘, užpuolė mus iš už nugaros – vaizdo įrašas. Mano mylimiausią sūnelį Vytį atėmė be mano sutikimo, be teismo sprendimo, prieš Vyčio garsiai išreikštą valią, kad Vytis nori gyventi su mylima mama.

Vytį buvo siekiama priverstinai atėmus be teismo sprendimo, prieš Vyčio garsiai išreikštą valią gyventi su mylima mama, atpratinti nuo mamos ir perduoti teistam dėl seksualinių nusikaltimų prieš vaikus, neveiksniam pavojingam visuomenei A.B. Vyčio nepavyko pripratinti prie monstro A. - Vytis nurodė raštu, kad jis yra liūdnas su A. Vytis parašė, kad jo noras yra būti laimingu. Vytis nori gyventi su mylima mama ir seneliais.Vyčio mama baigusi keturis universitetus, Visuomenės sveikatos magistrą įgijo Kuopio Universtitete, Suomijoje.

Visi penkiasdešimt susitikimų A. B. su vaiku buvo neigiami – Susitikimai vyko, nes Lietuvos įvaikinimo tarnyba tyčia klastodama dokumentus nurodė, kad Vyčio pavyzdinga rūpestinga išsilavinusi mama ir seneliai yra atseit netinkami, o neveiksnus A.B., kuris net negali gyvūno laikyti, nes yra neveiksnus, atseit yra tinkamas.

Neveiksnų A. B. reikia gydyti ir Vytį kuo skubiau sugražinti mylimai mamai – pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neveiksniam šizofrenikui A.B. net gyvūno negalima laikyti, tačiau dėl A. B. advokatės artimų ryšių leidžiama A. B. pas save prievartą laikyti mažametį nukentėjusį Vytį, jį žiauriai kankinti, žeminti jo orumą, išniekinti. Neveiksnus A.B. neleidžia Vyčiui pamatyti mylimos mamos nuo 2014 metų birželio mėn.

A. B. yra neveiksnus dėl psichikos ligos šizofrenijos – Neveiksnaus asmens A.B. asmeniniai pareiškimai policijai ar teismams negalioja. Pagal neveiksnaus šizofreniko A B. negaliojančius pareiškimus vykdomas politinis baudžiamasis susidorojimas ir mažamečio Vyčio mylinčios šeimos išniekinimas, žudymas. Vytis turi mylimą rūpestingą mamą Audronę senelius, tačiau jam neleidžia neveiksnus A. jų matyti ar juos apkabinti.
Vytį visą laiką augino mylima rūpestinga mama Audronė – šešiamečio Vyčio visi dantukai buvo sveiki, Vyčio išsimokslinimas augant su mama buvo labai aukšto lygio – Vyčio mama nuo vienerių metukų mokino sūnelį skaityti ir rašyti. Vyčio užsienio mokyklos rezultatai buvo labai geri.

Užsienio teismo sprendimas negalioja, nes priimtas neatsakingai, piktnaudžiaujant teisėjų tarnybinėmis galiomis, neturint jokių realių duomenų apie A.B., vadovaujantis suklastotomis Lietuvos vaiko teisių pažymomis arba pažymomis neatitinkančiomis esminių standartų – Apie A.B. Ministerija, turinti išduoti informaciją apie A.B. teistumus nurodė, kad neišduos duomenų apie A.B.

Oficialios pažymos apie A.B. sveikatos būklę byloje taip pat nėra. Lietuvos pažymose mažametis Vytis, Vyčio mylima rūpestinga, išsilavinusi, atsakinga šeima pristatyta taip, lyg būtų potencialūs žudikai, tam, kad teismas pamirštų išsireikalauti papildomas pažymas apie neveiksnų šizofreniką A.B. Tyčinio melo, šmeižto apie mano mylimiausią sūnelį Vytį ir jo mylimą mamą, senelius, tetą oficialios įstaigos iki šiol nepaneigė.

Lietuvos Respublikos Įvaikinimo tarnyba ir vaiko teisių apsaugos kontrolierė, Kauno vaiko teisių apsaugos skyrius tyčia iki šiol klastoja dokumentus, kuriuose iki šiol neatskleista reali A.B. būklė, teistumai. NIEKAS IŠ VAIKO TEISIŲ SPECIALISTŲ AR POLICIJOS NEAPLANKĖ VYČIO IKI ŠIOL pagal mūsų ir mažamečio Vyčio maldavimus atskirti mažametį Vytį nuo neveiksnaus šizofreniko A.B. dėl nuolatinės grėsmės Vyčio gyvybei– vaiko teisių apsaugos skyrius man atrašo, kad tai ne jų reikalas.

Dokumentuose iki šiol nepaneigta šmeižtas prieš mano pavyzdingą šeimą. Iki šiol nepaneigtas tyčia suklastotas Įvaikinimo tarnybos dokumentas, kuriame mano niekada neteista pavyzdinga sesuo įvardinta kaip atseit teista – dokumentas, pateiktas Įvaikinimo tarnybos, turi daug svarbesnę teisinę svarbą nei fizinio asmens pateiktas paneigimas apie suklastotus LR Įvaikinimo tarnybos dokumentus.

MANO SŪNELIO RŪBAI IR PLAUKAI PATEIKTI TIRTI LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINEI PROKURATŪRAI - ATSAKYMO NĖRA VISUS METUS, O MAN IR MANO ŠEIMAI FABRIKUOJAMOS BYLOS PAGAL neveiksnaus ŠIZOFRENIKO NARKOMANO A.B. ADVOKATĖS 'RYŠINIUS' NURODYMUS. ŠIZOFRENIKAS A.B. NUODIJA MANO SŪNELĮ NARKOTIKAIS IR PATS VARTOJA NARKOTIKUS, NUOLAT GRĄSINA NUSIŽUDYTI IR MUS NUŽUDYTI.

V.Sokolovo nutartyje 2011 metais kovo mėn nurodyta, kad pas mano sūnelį šlapime rasta narkotikų. Mes patys atplėšėm kūdikį Vytį nuo nuogo A.B. klyno, kai šis jį prievartavo. Ekshibicionizmas prieš vaikus yra seksualinis nusikaltimas - Byla Atp 446 317 2011 - A.B. persekioja vaikus, ieškodamas naujų aukų, sunkiai sužalojęs mano sūnelį Vytį. A.B. reikia gydyti.

LR Įvaikinimo tarnyba užsienio ir Lietuvos teismui iki šiol nenusiuntė nustatytos formos sveikatos, teistumų, administracinių nuobaudų, priklausomybių pažymų apie A.B.

Ar Lietuvos teismas, Vaikų teisės, Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritaria šiems mažamečio pažeidžiamo Vyčio kankinimams pas neveiksnų šizofreniką A.B.? A.B. registruotas Centrinėj Hipotekos įstaigoj neveiksnių asmenų registre dėl psichikos ligos šizofrenijos. LR Civilinis kodeksas neveiksniam A.B. draudžia auginti gyvūnus, tačiau kodėl pagal advokatės ryšius A.B. leidžiama atiminėti gyvybę mano sūneliui Vyčiui, sunkiai jį žaloti, fabrikuoti mano sūneliui ir man neesamas ligas ir mus žudyti - akivaizdi korupcija.

A.B. advokatė savo ryšiais užsakė mano sūnelio ir mano šeimos skausmingą žudymą už tai, kad pranešiau teisėsaugai apie patiriamą smurtą iš neveiksnaus šizofreniko A.B.

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė iki šiol klastoja dokumentus – savo suklastotuose tyrimuose nenurodo neveiksnaus A.B. tikrosios charakteristikos. Vaiko teisių apsaugos kontrolierė įrašydama, kad A.B. buvo iškelta baudžiamoji byla 2010 metais lapkričio mėn dėl mažamečio Vyčio g.d. 2007 seksualinio prievartavimo ir kūno sužalojimo, tyčia praleido neginčytiną faktą, kad šioje byloje A.B. buvo įteikti įtarimai dėl mano sūnelio Vyčio seksualinio prievartavimo ir kūno sužalojimo.

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė, Policijos pareigūnai, Vaiko teisių specialistai puikiai žino, kad neveiksnaus A.B. psichikos liga šizofrenija progresuoja – A.B. 2010 metais lapkričio mėnesį sudaužė Vyčio galvytę, išbadė akytes – Vytis prarado daugiau nei 90 proc regėjimo, išgyveno dvi sudėtingas operacijas dėl žiauraus smurto iš A.B. Neveiksnus A.B. smaugė gatvėje Vytį ir senelius 2014 metais gruodžio mėn, grasino nusižudyti.

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolierė, policija, vaikų teisės žino, kad neveiksnaus A.B. ‚hobis‘ ekshibicionizmas, rodant savo organus mažamečiams gatvėje, siekiant juos išprievartauti, yra psichikos sutrikimas, kuris priskiriamas seksualiniams nusikaltimams prieš vaikus, net jei ne visada būna fizinio kontakto – Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija, paveikta A.B. advokatės ryšių, klaidinančiai nurodė, kad išrašai apie A.B. nesusiję su vaiku.

Kauno apylinkės teismo teisėja nagrinėja A.B. ieškinį dėl alimentų skyrimo iš manęs neveiksniam asmeniui A.B. Pagal Lietuvos Respublikos Civilinio Proceso Kodeksą neveiksnus asmuo negali pateikti ieškinio teismui – ta byla privalo būti nutraukta, o Vytis kuo greičiau grąžintas mylimai mamai, nes A.B. yra neveiksnus ir siekdamas alimentų siekia tik pasipelnyti.

Baudžiamosios bylos, iškeltos pagal neveiksnaus A.B. pranešimus yra negaliojančios ir privalo būti nutrauktos – tai akivaizdi korupcija. Ar Dievas leido vaikų teisėms žudyti mano sūnelį Vytį ir jo mylimą šeimą pagal artimus ryšius neveiksnaus A.B. advokatės ir vaiko teisių apsaugos skyriaus, įvaikinimo tarnybos, vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus?

Neveiksnaus A.B. advokatė savo artimais ryšiais mus žudo nuo 2010 metų pavasario. 2010 metų pavasarį mano sūnelis trejų metukų Vytis buvo apklausiamas policijos nuovadoje, neleidžiant į apklausos kambarį įeiti mylimai Vyčio mamai, Vytis išsamiai išsakė apie įvairiapusį smurtą, patiriamą iš A.B. - su šia apklausa man neleido susipažinti peržiūrint vaizdo įrašą.

2011 metais liepos mėnesio 05 dieną mano sūnelis Vytis buvo apklaustas Lietuvos pareigūnų ir vaiko teisių specialistės apie patiriamą tyčinį smurtą iš A.B. - Vyčio parodymai iki šiol nebuvo prašomi laikyti įrodymais nei Vienoje byloje, nors pagal įstatymą tai turėjo padaryti viešąjį interesą ginanti Vaiko teisių apsaugos kontrolierė, vaiko teisės ar įvaikinimo tarnyba. Vyčio parodymai 2011 07 05 policijos pareigūnams yra nufilmuoti.

Vietoj to, kad apgintų nukentėjusį Vytį, Vaiko teisės žudo Vytį ir mane. Teisė į gyvybę neatimama - tai nurodo LR Konstitucija. Mano sūnelis Vytis g.d. 2007 mirtimi vaduojasi - priverstinai atiduotas neveiksniam A.B., kuris Vyčio daug kartų savanoriškai atsisakė teisme. LR CPK nurodo, kad Neveiksniam asmeniui draudžiama kreiptis į teismą su ieškiniu, tačiau neveiksnaus dėl psichikos ligos šizofrenijos A.B. ieškinys buvo priimtas Lietuvos Apeliaciniame teisme, pažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymus.

Neveiksnaus A.B. ieškinį neteisėtai priėmė Lietuvos Apeliacinis teismas, pažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymus. Lietuvos Apeliacinis teismas automatiškai priėmė neteisėtą teismo sprendimą pagal asmeninį neveiksnaus A.B. ieškinį, nepranešant apie nagrinėjimą man. Aš turėjau sumokėti neveiksniam A.B. už jo advokatės paslaugas teismo nurodymu.

Neveiksnus A.B. laiko ir kankina Vytį dėl pinigų, kuriuos uždirba prievartaudamas ir kankindamas Vytį, svaigindamas jį narkotikais, smarkiai mušdamas, smaugdamas ir fabrikuodamas mano sūnelio ligas. A.B. daro nuolatinę žalą mano mylimiausiam sūneliui Vyčiui. Joks specialistas mano sūneliui nenustatė autizmo, tačiau A.B. ir toliau bando fabrikuoti mano sūneliui tariamą 'autizmą', kurio sūnelis niekada neturėjo - Vytis laisvai kalbėjo trimis kalbomis, turėjo daug draugų, buvo atjautus, labai gerai mokėsi ir per pusmetį buvo perkeltas iš antros klasės į trečią klasę (mokyklos, gydytojo pediatro išrašas).

Vyčio sveikata pas neveiksnų šizofreniką A.B. tapo kritine – Vytis laikomas ir kankinamas pelėsiniame bute pas neveiksnų A.B., beveik nelanko mokyklos. Nėra ir nebuvo priverstinio teismo sprendimo Išvežti priverstinai mano mažametį sūnelį Vytį g.d. 2007 iš Jungtinės Karalystės pas neveiksnų šizofreniką narkomaną A.B. – Vytis išvežtas priverstinai, prieš jo valią, pažeidžiant teisę.

Nei Lietuvos, nei Jungtinės Karalystės teismai nepriėmė jokio priverstinio teismo sprendimo mano mažametį sūnelį priverstinai atiduoti neveiksniam A.B.– socialinės tarnybos dokumentai įrodo, kad Vytis išvežtas priverstinai. Vytis ir paskutinę minutę nenorėjo būti atiduotas A.B. Vytis nurodė raštu ir žodžiu, kad jis labai liūdnas, jei jį atiduos monstrui A., Vytis išsakė apie patiriamą skausmingą smurtą iš A.B. Vytis nurodė, kad jo noras yra būti laimingu, o ne kankinamu A.

Pagal LR CPK Vaiko parodymai gali būti teikiami raštu ar žodžiu ir teismas privalo į vaiko parodymus atsižvelgti. Net neveiksnūs asmenys gali būti apklausiami teismo, tačiau Lietuvos Apeliacinis teismas į Vyčio nuolatinius parodymus, kad A.B. yra labai negeras ir labai stipriai jį skriaudžia, kad Vytis yra liūdnas su A.B., kad nenori eiti iš mokyklos su A.B., visiškai nereagavo, nurodydami, kad Vytis bendraudamas su A.B. tapo atseit autistu, ir dėl to į Vyčio parodymus neatsižvelgs.

Autizmo mano sūneliui Vyčiui Santariškių vaikų ligoninės daktarai nenustatė – 2015 metų balandžio mėn mediciniai išrašai. Vyčiui autizmo neįtarė užsienio vaikų pediatras. A.B. g.d. 1979 yra neveiksnių asmenų registre dėl paveldėtos psichikos ligos šizofrenijos, todėl pagal LR CPK jis neturėjo teisės asmeniškai kreiptis į teismą ir prašyti, kad mažamečio Vyčio g.d. 2007 gyvenamoji vieta būtų su juo –Užsienio teismo sprendimas negalioja. Pagal LR CK A.B. negalima laikyti net gyvūno.

Lietuvos Apeliacinis teismas priėmė neveiksnaus A.B. asmeninį ieškinį ir patvirtino užsienio Apeliacinio teismo sprendimą 2015 rugpjūčio mėn pradžioje, man už akių, neperėjus visų teismų lygių Jungtinėje Karalystėje. Pagal LR CPK neveiksnaus asmens asmeniniai skundai, tokie kaip neveiksnių asmenų registre esančio A.B., yra nenagrinėjami teisme, į teismą A.B. galėjo kreiptis tik per savo globėją. Teismas pažeidė sąžiningumo, protingumo, teisingumo principus.

Užsienio teismo sprendimas negalėjo būti įvykdytas ir nebuvo įvykdytas Jungtinėje Karalystėje – teismo sprendimu A.B. atsisakė Vyčio, buvo nustatytos laikinosios priemonės dėl A.B. ‚bendravimo‘. Užsienio teismo sprendimas nebuvo įvykdytas Jungtinėje Karalystėje, todėl teismo sprendimas negalėjo būti įvykdytas ir Lietuvoje – Lietuvoje mano sūnelis Vytis laikomas priverstinai pas A.B. dėl jo advokatės ‚ryšių‘. A.B. atsisakė Vyčio dėl finansinės naudos ir Lietuvoje ir Užsienyje. Jungtinės Karalystės teismas A.B. nuolatinius atsisakymus patvirtino teismo nutartyse ir teismo sprendime .
Kauno miesto vaiko teisių apsaugos skyrius iki šiol nepateikė teismui, prokuratūrai nustatytos formos pažymos apie A.B. sveikatą ir sunkias ligas, nors pagal LR CPK vaiko teisių apsaugos skyrius privalo tai pateikti. Kauno vaiko teisių apsaugos skyriaus, įvaikinimo tarnybos pažymos yra nuolat klastojamos.

Vaiko teisės privalo pažymose aprašyti neveiksnaus A.B. sveikatos būklę, moralines vertybes – A.B. įrašytas į neveiksnių asmenų registrą dėl paveldėtos psichikos ligos šizofrenijos, jis yra ekshibicionistas, jam patinka mažamečiams rodyti savo lytinius organus gatvėje, ieškoti aukų prievartavimui ir kankinimams. Neveiksnus, pavojingas visuomenei ir sau, šizofrenikas A.B. netinkamas būti mano sūnelio Vyčio globėju, grubiai pažeidžiami mano sūnelio Vyčio interesai ir moralinės vertybės. Vytis nenori būti kankinamas ir maitinamas narkotikais neveiksnaus A.B.

Mažametis sūnelis Vytis nori gyventi su mylima pavyzdinga mama Audrone ir seneliais. Teismas neišsiieško informacijos apie neveiksnaus A.B. teistumus, administracines nuobaudas, priklausomybes, ligas, nors LR CPK nurodo, kad teismas privalo išsireikalauti šiuos duomenis. Lietuvos Apeliacinis teismas pažeidė sąžiningumo principus, nurodydamas, jog Kauno vaiko teisių apsaugos skyriaus pažymos, visiškai nenurodančios A.B. sveikatos būklės, neva yra tinkamos.

Yra nuolatinė grėsmė mano mylimiausio sūnelio Vyčio g.d. 2007 sveikatai ir gyvybei, priverstinai be priverstinio teismo sprendimo patalpintam pas neveiksnų, registruotą neveiksnių asmenų registre dėl psichikos ligos šizofrenijos, A.B. – medicinos išrašai įrodo, kad mano mažamečio sūnelio g.d. 2007 sveikata tapo kritine – Vytis per įmanomai trumpiausią laiką susirgo sudėtingomis plaučių ligomis, ausyčių ligomis, vidaus organų ligomis, atsirado lėtinis psichikos sutrikimas priverstinai netekus mylimos pavyzdingos rūpestingos mamos, patiriant nuolatinius kankinimus ir nepriežiūrą iš neveiksnaus agresyvaus šizofreniko narkomano A.B.

Neveiksnus dėl psichikos ligos šizofrenijos, pavojingas visuomenei A.B. nuolat kankina Vytį, žemindamas jo orumą, A.B. smaugia Vytį ir gatvėje - Vyčiui išsivystė lėtinis psichikos sutrikimas nuolat kankinamam neveiksnaus A.B.

Neveiksnaus A.B. advokatės ‚ryšiai‘ laikant pažeidžiamą mažametį pas neveiksnų A.B. daro nuolatinę žalą mažamečio Vyčio sveikatai ir gyvybei. Advokatė yra mušusi mano sūnelį Vytį kartu su A.B., vaiko teisių specialiste, A.B. tėvais – 2011 07 05 Vyčio parodymai prie policijos pareigūnų ir vaiko teisių specialistės, kad Vytis nenori būti atiduotas A., nes A. stipriai muša ir skriaudžia Vytį – nufilmuoti parodymai buvo pateikti ir policijai ir teismams, ir prokuratūrai.

Kauno vaiko teisių apsaugos skyrius, Įvaikinimo tarnyba, Vaiko teisių kontrolierė, Antstolis V. Z. nuolat vykdė neveiksnaus A.B. advokatės, kuri turi ‚ryšių‘, nurodymus.

Antstolis V.Z., kaip ir O.T. tais pačiais metais su advokate studijavo Vytauto didžiojo universitete. Prašau skubiai grąžinti Vytį mylimai pavyzdingai mamai ir seneliams - skubiai atskirti mano sūnelį Vytį nuo šizofreniko neveiksnaus A.B. ir skubiai perduoti Vytį mylimai mamai - civilinis kodeksas draudžia auginti vaikus neveiksniems asmenims, nesuvokiantiems savo veiksmų, įrašytiems į neveiksnių asmenų registrą, tokiems kaip A.B. Neveiksniam A.B. net gyvūno pagal įstatymą negalima auginti – LR Civilinis Kodeksas.

Prašau nepripažinti užsienio teismo sprendimo, nes jis prieštarauja LR CK, LR CPK, Lietuvos Respublikos Konstitucijai, LR Aukčiausiojo teismo praktikai –Neveiksnus ekshebicionistas A.B. netinkamas būti vaiko globėju, daro mažamečiui didžiulę žalą. Prašau apriboti neveiksnaus šizofreniko narkomano A.B. tėvystės teises į vaiką.

Prašau iškelti baudžiamąją bylą Vaiko teisių apsaugos kontrolierei, O.T. dėl tyčinio dokumentų klastojimo.

Prašau nušalinti S.P. nuo vaiko teisių apsaugos tarnyboje pareigų – ji netinkama eiti šias pareigas, nes jai buvo iškelta baudžiamoji byla dėl smurto prieš mažametį.

Prašau teismo anuliuoti suklastotas pažymas apie mano šeimą, išsireikalaujant šias pažymas iš įvaikinimo tarnybos ir vaiko teisių apsaugos skyriaus.

Prašau sugrąžinti man teisę turėti asmens dokumentus – mano asmens dokumentai iš manęs atimti pagal neveiksnaus šizofreniko A.B., kuris nesuvokia savo veiksmų ir negali jų valdyti, melagingus skundus prokuratūrai, tuo metu, kai jam buvo pareikšti įtarimai dėl mažamečio Vyčio seksualinio prievartavimo ir kankinimų.

Neveiksnaus asmens sergančio šizofrenija narkomano A.B. asmeniniai skundai prokuratūroje negalėjo būti užregistruoti ir negalėjo būti perduoti Kauno apylinkės teismui, nepagrįstai ir neteisėtai skiriant man neteisėtus laisvės suvaržymus pagal neveiksnaus A.B. advokatės ‚ryšius‘. A.B. yra neveiksnių asmenų registre ir nesuvokia savo veiksmų.

Prašau panaikinti mums nepagrįstai ir neteisėtai keliamas bylas pagal neveiksnaus A.B. asmeninius šizofreninius kliedesinius pareiškimus pagal jo advokatės ‚ryšius‘ dėl to, kad pranešėme apie labai sunkų A.B. nusikaltimą, - neveiksnaus A.B. pareiškimai teisiškai negalioja.

Prašau, kad Kauno vaiko teisių apsaugos skyriaus, įvaikinimo tarnybos pažymos, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus tyrimai būtų anuliuoti Vilniaus Apylinkės teisme.

 (Komentarų: 9)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: