Valstybė ketina apmokėti apie 400 tikslinių studijų vietų - Anglija.lt
 

Valstybė ketina apmokėti apie 400 tikslinių studijų vietų 

Atsižvelgiant į didžiausią specialistų poreikį šiemet aukštosioms mokykloms paskirstytos 276 tikslinės studijų vietos. Taip pat padalyti 125 menų grantai - tikslinis finansavimas menų studijoms.

Į tikslinę vietą priimtas studentas turės trejus metus dirbti pagal įgytą specialybę, o darbdavys - prisidėti finansuojant būsimo darbuotojo studijas, pranešė Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM).

Didžiausias specialistų poreikis nustatytas policijos sektoriuje - jiems rengti skiriama 100 tikslinių studijų vietų, visuomenės sveikatos sektoriui numatyta 32, žemės ūkiui - 24, sportui - 12 ir tekstilei - 6 tikslinės studijų vietos.

Daugiausia - 100 - tikslinių studijų vietų gaus Mykolo Romerio universitetas. Lietuvos sveikatos mokslų universitetui atiteks 46, Aleksandro Stulginskio universitetui - 32, Šiaulių universitetui - 30, Vytauto Didžiojo universitetui - 14, Lietuvos sporto universitetui ir Kauno technologijos universitetui - po 12 tikslinių studijų vietų. Tarp kolegijų daugiausiai tikslinių studijų vietų skiriama Šv. Ignaco Lojolos kolegijai - 15, Šiaulių valstybinei kolegijai numatyta 10, Žemaitijos kolegijai - 4, Utenos kolegijai - 1 tikslinė studijų vieta.

Anot ŠMM, priimant finansavimo sprendimus atsižvelgta į specialistų poreikį sektoriaus ar regiono plėtrai, aukštosios mokyklos siūlomą studijų kokybę ir pastangas pritraukti studentus bei valstybės finansines galimybes.

Norinčios gauti tikslines studijų vietas aukštosios mokyklos turėjo pagrįsti savo vykdomų studijų išskirtinumą ir susitarti su darbdaviais dėl būsimų specialistų poreikio ir įdarbinimo. Tikslinio finansavimo konkursui aukštosios mokyklos buvo iš viso pateikę paraiškų beveik 1,8 tūkst. studijų vietų.

Specialybės, kurioms skiriamas tikslinis finansavimas, gaus tam tikrą garantuotą studijų vietų skaičių. Stojančiuosius per bendrąjį priėmimą atsirinks pati aukštoji mokykla. Siekiant išlaikyti kokybės kartelę nustatyta, kad stojančiųjų konkursinis balas į universitetus negali būti mažesnis kaip "12", į kolegijas – "10".

Priėmimui į pirmą kursą paskirta 219 tikslinių studijų vietų.

Tikslinį finansavimą aukštosios mokyklos gali gauti ne tik priimdamos studentus. Tikslinėmis lėšomis taip pat gali būti apmokama studijų kainos dalis jau studijuojantiems už mokslą mokantiems studentams. Dalis studijų kainos bus dengiama 57 antro–penkto kurso studentams.

Taip pat paskirstyti 125 menų grantai – tikslinis finansavimas menų studijoms. Grantus konkrečioms menų specialybėms gaus Lietuvos muzikos ir teatro akademija – 25, Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas – 19, Telšių fakultetas – 18, Vilniaus fakultetas – 16, Klaipėdos fakultetas – 4. Kauno kolegijai numatyta 20 tikslinių menų studijų vietų, Klaipėdos universitetui – 14, Vytauto Didžiojo universitetui – 7, Šiaulių universitetui – 2 tikslinės studijų vietos.

Tikslinio finansavimo forma dėl menų studijų ir į jas stojančiųjų gebėjimų specifikos taikoma jau ketvirtus metus. Skirstant menų grantus atsižvelgiama į meno atlikėjų poreikį valstybės mastu ir jų galimybes įsidarbinti, studijų programos specifiką ir kokybę, regioniškumą ir galimybę pripažintiems menininkams atsirinkti stojančiuosius pagal savo kriterijus.

Pirminiais skaičiavimais, šiemet valstybės finansavimą studijoms iš viso gaus apie 15,8 tūkst. pirmakursių: apie 8,3 tūkst. – stojančiųjų į universitetus, apie 7,5 tūkst. – į kolegijas. Apie 14,8 tūkst. bus priimti į valstybės finansuojamas vietas, apie 600 įstojusiųjų į valstybės nefinansuojamas vietas gaus studijų stipendiją, dar 400 studentų numatyta pasiūlyti tikslines studijų vietas.

www.anglija.lt

Atsižvelgiant į didžiausią specialistų poreikį šiemet aukštosioms mokykloms paskirstytos 276 tikslinės studijų vietos. Taip pat padalyti 125 menų grantai - tikslinis finansavimas menų studijoms.

Į tikslinę vietą priimtas studentas turės trejus metus dirbti pagal įgytą specialybę, o darbdavys - prisidėti finansuojant būsimo darbuotojo studijas, pranešė Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM).

Didžiausias specialistų poreikis nustatytas policijos sektoriuje - jiems rengti skiriama 100 tikslinių studijų vietų, visuomenės sveikatos sektoriui numatyta 32, žemės ūkiui - 24, sportui - 12 ir tekstilei - 6 tikslinės studijų vietos.

Daugiausia - 100 - tikslinių studijų vietų gaus Mykolo Romerio universitetas. Lietuvos sveikatos mokslų universitetui atiteks 46, Aleksandro Stulginskio universitetui - 32, Šiaulių universitetui - 30, Vytauto Didžiojo universitetui - 14, Lietuvos sporto universitetui ir Kauno technologijos universitetui - po 12 tikslinių studijų vietų. Tarp kolegijų daugiausiai tikslinių studijų vietų skiriama Šv. Ignaco Lojolos kolegijai - 15, Šiaulių valstybinei kolegijai numatyta 10, Žemaitijos kolegijai - 4, Utenos kolegijai - 1 tikslinė studijų vieta.

Anot ŠMM, priimant finansavimo sprendimus atsižvelgta į specialistų poreikį sektoriaus ar regiono plėtrai, aukštosios mokyklos siūlomą studijų kokybę ir pastangas pritraukti studentus bei valstybės finansines galimybes.

Norinčios gauti tikslines studijų vietas aukštosios mokyklos turėjo pagrįsti savo vykdomų studijų išskirtinumą ir susitarti su darbdaviais dėl būsimų specialistų poreikio ir įdarbinimo. Tikslinio finansavimo konkursui aukštosios mokyklos buvo iš viso pateikę paraiškų beveik 1,8 tūkst. studijų vietų.

Specialybės, kurioms skiriamas tikslinis finansavimas, gaus tam tikrą garantuotą studijų vietų skaičių. Stojančiuosius per bendrąjį priėmimą atsirinks pati aukštoji mokykla. Siekiant išlaikyti kokybės kartelę nustatyta, kad stojančiųjų konkursinis balas į universitetus negali būti mažesnis kaip "12", į kolegijas – "10".

Priėmimui į pirmą kursą paskirta 219 tikslinių studijų vietų.

Tikslinį finansavimą aukštosios mokyklos gali gauti ne tik priimdamos studentus. Tikslinėmis lėšomis taip pat gali būti apmokama studijų kainos dalis jau studijuojantiems už mokslą mokantiems studentams. Dalis studijų kainos bus dengiama 57 antro–penkto kurso studentams.

Taip pat paskirstyti 125 menų grantai – tikslinis finansavimas menų studijoms. Grantus konkrečioms menų specialybėms gaus Lietuvos muzikos ir teatro akademija – 25, Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas – 19, Telšių fakultetas – 18, Vilniaus fakultetas – 16, Klaipėdos fakultetas – 4. Kauno kolegijai numatyta 20 tikslinių menų studijų vietų, Klaipėdos universitetui – 14, Vytauto Didžiojo universitetui – 7, Šiaulių universitetui – 2 tikslinės studijų vietos.

Tikslinio finansavimo forma dėl menų studijų ir į jas stojančiųjų gebėjimų specifikos taikoma jau ketvirtus metus. Skirstant menų grantus atsižvelgiama į meno atlikėjų poreikį valstybės mastu ir jų galimybes įsidarbinti, studijų programos specifiką ir kokybę, regioniškumą ir galimybę pripažintiems menininkams atsirinkti stojančiuosius pagal savo kriterijus.

Pirminiais skaičiavimais, šiemet valstybės finansavimą studijoms iš viso gaus apie 15,8 tūkst. pirmakursių: apie 8,3 tūkst. – stojančiųjų į universitetus, apie 7,5 tūkst. – į kolegijas. Apie 14,8 tūkst. bus priimti į valstybės finansuojamas vietas, apie 600 įstojusiųjų į valstybės nefinansuojamas vietas gaus studijų stipendiją, dar 400 studentų numatyta pasiūlyti tikslines studijų vietas.

 (Komentarų: 0)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: