Vasario 16-ąją lietuviai mini visame pasaulyje 

Valstybės atkūrimo diena minima ir įvairiose užsienio šalyse - Lietuvos diplomatinės atstovybės kartu su užsienyje gyvenančiais lietuviais organizuoja koncertus, parodas, ekskursijas ir kitus rengius, skirtus Vasario 16-ajai.

Užsienio reikalų ministerija pranešė, kad jau nuo praėjusios savaitės šiai progai skirti renginiai vyksta Prahoje, Romoje, Paryžiuje, Bukarešte, Tokijuje, Rygoje, Helsinkyje ir kitur.

Pavyzdžiui, Lietuvos ambasada Prahoje vasario 13 dieną surengė ekskursiją „Jonas Basanavičius ir Praha“, kurią vedė Brno Masaryko universiteto Kalbotyros ir baltistikos instituto direktoriaus pavaduotojas Vaidas Šeferis. Ekskursijos metu aplankytos vietos, kuriose 1882–1884 metais gyveno ir dirbo signataras, prisiminta, kad būtent gyvendamas Prahoje J.Basanavičius parašė prakalbą pirmajam „Aušros“ numeriui.

Ambasados Italijoje atstovai kartu su Šv. Kazimiero kolegijos kunigais vasario 13 dieną pagerbė Nepriklausomybės Akto signataro prelato Kazimiero Stepono Šaulio atminimą, padėdami gėlių ant jo kapo Campo Verano kapinėse Romoje.

Vėliau šventinis minėjimas tęsėsi svečių namuose „Villa Lituania“. Renginyje pristatyta garsaus lietuvių rašytojo, literatūros kritiko, diplomato ir profesoriaus Antano Vaičiulaičio knyga „Italijos vaizdai“, skambėjo akordeonistės Aurelijos Matulevičiūtės atliekami kūriniai.

Lietuvos ambasadoje Paryžiuje vasario 14 dieną susirinkę Prancūzijos ir Lietuvos asociacijų koordinacinės tarybos nariai iškilmingai pažymėjo šią Lietuvai svarbią datą bei savo gyvavimo 25-erių metų jubiliejų. Minėjimo dalyviai apsikeitė nuomonėmis apie Lietuvos politines, ekonomines ir kultūrines aktualijas, apžvelgė per ketvirtį amžiaus nuveiktus darbus garsinant Lietuvą Prancūzijoje.

Renginyje prisiminimais apie vykdytas diplomatines misijas pasidalijo buvę Prancūzijos ambasadoriai Lietuvoje. Vėliau Šv. Augustino bažnyčioje Paryžiuje buvo aukojamos mišios lietuvių kalba, lietuviškos mokyklėlės mokiniai sugiedojo Lietuvos himną, šventinę programą atliko lietuvių džiazo dainininkė Lina Štalytė. Renginio dalyviai taip pat galėjo susipažinti su Prancūzijoje gyvenančios ir kuriančios menininkės Jūratės Daukšytės darbų paroda.

Airijos lietuviai ir Lietuvos draugai vasario 12 dieną susirinko į Dublino šv. Andriejaus bažnyčią. Šventės proga surengtame koncerte grojo Baltijos gitarų kvartetas.

Vasario 11 dieną JAV mieste Cicere vyko jungtinis Lietuvos valstybės atkūrimo dienos ir JAV Prezidento dienos minėjimas. Jau daugiau nei keturis dešimtmečius kasmet šia proga Cicero miesto centre greta JAV vėliavos iškeliama ir Lietuvos trispalvė, kuri čia plazdės visą savaitę. Renginio metu miesto bendruomenės centre abiejų šalių himnus atliko Šv. Antano parapijos lietuvių choras.

Savaitgalį Valstybės atkūrimo dieną ambasadoje Tokijuje paminėjo ir Japonijos lietuviai. Šventės dalyviai sugiedojo Tautišką giesmę, dalijosi lietuvybės puoselėjimo Japonijoje idėjomis. Lietuviai taip pat pakviesti apžiūrėti garsių Lietuvos tautodailininkų karpinių ir juostų parodos, šuo metu veikiančios gausiai lankomame Japonijos sostinės daugiafunkcinio centro Šibauros parke Atrium galerijoje.

Parengta pagal BNS informaciją

www.anglija.lt

Valstybės atkūrimo diena minima ir įvairiose užsienio šalyse - Lietuvos diplomatinės atstovybės kartu su užsienyje gyvenančiais lietuviais organizuoja koncertus, parodas, ekskursijas ir kitus rengius, skirtus Vasario 16-ajai.

Užsienio reikalų ministerija pranešė, kad jau nuo praėjusios savaitės šiai progai skirti renginiai vyksta Prahoje, Romoje, Paryžiuje, Bukarešte, Tokijuje, Rygoje, Helsinkyje ir kitur.

Pavyzdžiui, Lietuvos ambasada Prahoje vasario 13 dieną surengė ekskursiją „Jonas Basanavičius ir Praha“, kurią vedė Brno Masaryko universiteto Kalbotyros ir baltistikos instituto direktoriaus pavaduotojas Vaidas Šeferis. Ekskursijos metu aplankytos vietos, kuriose 1882–1884 metais gyveno ir dirbo signataras, prisiminta, kad būtent gyvendamas Prahoje J.Basanavičius parašė prakalbą pirmajam „Aušros“ numeriui.

Ambasados Italijoje atstovai kartu su Šv. Kazimiero kolegijos kunigais vasario 13 dieną pagerbė Nepriklausomybės Akto signataro prelato Kazimiero Stepono Šaulio atminimą, padėdami gėlių ant jo kapo Campo Verano kapinėse Romoje.

Vėliau šventinis minėjimas tęsėsi svečių namuose „Villa Lituania“. Renginyje pristatyta garsaus lietuvių rašytojo, literatūros kritiko, diplomato ir profesoriaus Antano Vaičiulaičio knyga „Italijos vaizdai“, skambėjo akordeonistės Aurelijos Matulevičiūtės atliekami kūriniai.

Lietuvos ambasadoje Paryžiuje vasario 14 dieną susirinkę Prancūzijos ir Lietuvos asociacijų koordinacinės tarybos nariai iškilmingai pažymėjo šią Lietuvai svarbią datą bei savo gyvavimo 25-erių metų jubiliejų. Minėjimo dalyviai apsikeitė nuomonėmis apie Lietuvos politines, ekonomines ir kultūrines aktualijas, apžvelgė per ketvirtį amžiaus nuveiktus darbus garsinant Lietuvą Prancūzijoje.

Renginyje prisiminimais apie vykdytas diplomatines misijas pasidalijo buvę Prancūzijos ambasadoriai Lietuvoje. Vėliau Šv. Augustino bažnyčioje Paryžiuje buvo aukojamos mišios lietuvių kalba, lietuviškos mokyklėlės mokiniai sugiedojo Lietuvos himną, šventinę programą atliko lietuvių džiazo dainininkė Lina Štalytė. Renginio dalyviai taip pat galėjo susipažinti su Prancūzijoje gyvenančios ir kuriančios menininkės Jūratės Daukšytės darbų paroda.

Airijos lietuviai ir Lietuvos draugai vasario 12 dieną susirinko į Dublino šv. Andriejaus bažnyčią. Šventės proga surengtame koncerte grojo Baltijos gitarų kvartetas.

Vasario 11 dieną JAV mieste Cicere vyko jungtinis Lietuvos valstybės atkūrimo dienos ir JAV Prezidento dienos minėjimas. Jau daugiau nei keturis dešimtmečius kasmet šia proga Cicero miesto centre greta JAV vėliavos iškeliama ir Lietuvos trispalvė, kuri čia plazdės visą savaitę. Renginio metu miesto bendruomenės centre abiejų šalių himnus atliko Šv. Antano parapijos lietuvių choras.

Savaitgalį Valstybės atkūrimo dieną ambasadoje Tokijuje paminėjo ir Japonijos lietuviai. Šventės dalyviai sugiedojo Tautišką giesmę, dalijosi lietuvybės puoselėjimo Japonijoje idėjomis. Lietuviai taip pat pakviesti apžiūrėti garsių Lietuvos tautodailininkų karpinių ir juostų parodos, šuo metu veikiančios gausiai lankomame Japonijos sostinės daugiafunkcinio centro Šibauros parke Atrium galerijoje.

Parengta pagal BNS informaciją

 (Komentarų: 0)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: