Vienišos mamos ir tėvai Anglijoje: alimentai ir pašalpos (I dalis) 

Auginti vaikus – atsakingas ir sunkus darbas. Tai daryti vienam yra dvigubai sudėtingiau. Neveltui vienišiems tėvams Anglijoje įkurta nemažai pagalbos organizacijų, galinčių palengvinti naštą susidūrus su kasdienėmis problemomis auginant vaikus. Anglija.lt skaitytojų prašymu pasidomėjo, kokios paramos iš šių organizacijų bei valstybės gali tikėtis vienišos mamos bei tėvai.

Alimentai – kiek ir kaip?

Kaip rodo statistika, JK vienišų motinų bei tėvų, auginančių vaikus, skaičius didėja. Nuo 2001-ųjų iki šių metų šeimų, kuriose vaikai auga tik su vienu iš tėvų, padaugėjo nuo 1,7 mln. iki 1,96 mln. Taigi šiuo metu JK yra beveik 2 milijonai vienišų motinų ir tėvų, kuriems tenka suderinti vaikų priežiūrą su mokslais, darbu ir laisvalaikiu bei išspręsti nemažai finansinių reikalų.

Pirmiausia, ką turi apsvarstyti išsiskyrę tėvai – tai finansinė parama vaikui, arba kitaip, alimentai. Juos turi mokėti tas, kuris negyvena kartu su vaiku. Tėvai gali tarpusavyje susitarti dėl alimentų ir nuspręsti, kokią sumą ir kaip reguliariai atskirai gyvenantis tėvas mokės vaiko išlaikymui. Jei kartu negyvenantys tėvai gerai sutaria ir jiems abiem rūpi vaiko ateitis, toks neformalus susitarimas gali būti priimtiniausias. Geriausias būdas mokėti alimentus – sudaryti periodinio mokėjimo sutartį (angl. „standing order“) su savo banku, kad būtų užtikrinta, jog sutarta suma pasieks vaiką laiku. Be to, tai ir bus įrodymas, kada ir kiek pinigų vaiko išlaikymui buvo skiriama. Jeigu neapsisprendžiate, kokią sumą su šeima negyvenantis asmuo turi mokėti, galima pasiskaičiuoti šioje skaičiuoklėje: http://www.cmoptions.org/en/calculator/calculator.asp

Jei dėl vaiko išlaikymo su buvusiu partneriu gražiuoju susitarti nepavyksta, pagelbėti gali tarnyba, sprendžianti su vaiko išlaikymo susijusius klausimus (angl. „Child Support Agency“ – CSA) arba magistratų teismai. Tačiau pirmiausia iškilus problemos dėl finansinės vaiko paramos, vertėtų kreiptis į CSA – jie problemą išspręs nemokamai. Kreiptis į CSA galima trimis būdais: telefonu 08457 133 133 (užpildžius formą internete https://www2.dwp.gov.uk/csa/v2/en/setup/apply-by-telephone.asp galima užsisakyti, kad CSA paskambintų patys – tuomet skambutis nekainuos), internetu arba parsisiųsti paraiškos formą ir ją užpildyti. Pateikus duomenis apie save, vaiką ir asmenį, iš kurio reikalaujama finansinės paramos, CSA imsis reikalingų veiksmų alimentams išieškoti.

SVARBU: CSA naujų bylų nebepriima nuo 2013 metų lapkričio. Per trejus metus iki 2017 metų ją pakeis nauja organizacija „Child Maintenance Service“ - CMS. Šiuo metu norint kreiptis pagalbos dėl alimentų, reikia skambinti į „Child Maintenance Options“ telefonu 0800 0835 130. Jei nuspręsi naudotis naujosios tarnybos CMS paslaugomis, tau bus duotas nuorodos numeris (angl. „reference number“) ir paaiškinta, kaip pateikti prašymą. Apie pasikeitimus alimentų sistemoje Anglija.lt informavo straipsnyje „Vienišiems tėvams Anglijoje - nauji mokesčiai prašant alimentų“.

Tėvai – skirtingose valstybėse

Ką daryti, jei abu tėvai gyvena ne JK? Europos Sąjungoje galioja gana griežti įstatymai, reglamentuojantys finansinės paramos vaikui užtikrinimą. Kai vienas iš tėvų gyvena atskirai kitoje ES valstybėje, pinigus vaiko išlaikymui įmanoma išsireikalauti per teismą. Tokia pati tvarka nuo 2011 metų birželio 18 dienos įsigaliojo beveik visoje Europos Sąjungoje pagal reglamentą dėl išlaikymo prievolių (formalus šio dokumento pavadinimas: 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje). Šį dokumentą lietuvių kalbą galima rasti adresu http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:007:0001:01:LT:HTML.

Taip pat 2011 metais ES pasirašė tarptautinę konvenciją, kuria vaikams užtikrinama tokia pati apsauga ir tais atvejais, kai vienas iš tėvų persikelia gyventi už ES ribų. Ši tvarka supaprastino reikalaujamų šeimos išlaikymo išmokų išieškojimą.

Nuo ko pradėti? Jei vaikas su vienu iš tėvų gyvena JK, o kitas tėvas – kitoje valstybėje, galima kreiptis į vietinį magistratų teismą (angl. „magistrates court“) ir gauti specialų teismo sprendimą dėl vaiko išlaikymo prievolių. Šis sprendimas angliškai vadinamas „Reciprocal Enforcement of Maintenance Order“ (REMO). Britanija yra pasirašiusi bendradarbiavimo susitarimus su beveik 100 valstybių dėl teismo sprendimų, susijusių su vaikų išlaikymu, vykdymo. Tarkim, jei buvęs partneris gyvena Lietuvoje, o vieniša mama ar tėvas su vaiku – Britanijoje, šios šalies išduotą teismo sprendimą dėl vaiko alimentų bei CSA tarnybos sprendimus privalo vykdyti Lietuvos institucijos. Ta pati sąlyga galioja ir esant atvirkštinei situacijai, kai vienas iš tėvų su vaiku gyvena Lietuvoje, o antrasis – Britanijoje. Daugiau informacijos galima rasti čia: http://www.direct.gov.uk/en/Parents/ChildMaintenance/Arrangingchildmaintenance/DG_199081.

Vienišiems su vaikais – pašalpos

Nuo 2010 metų balandžio 12 dienos JK pasikeitė įstatymai dėl alimentų ir pašalpų skyrimo tvarkos. Nuo tos dienos alimentų dydis neturi jokios įtakos pašalpoms, kurias gali gauti vieniša mama ar tėvas. Dėl kokių pašalpų ir lengvatų vieniša mama ar tėvas gali kreiptis Anglijoje? Visų pirma, pašalpų sumą lemia ne vien tai, ar vaiką augina tik vienas iš tėvų, bet bendros šeimos pajamos. Dažniausiai būna taip, kad šeimoje esant tik vienam iš tėvų ir jam dirbant ne visu etatu, pajamos bus mažesnės, negu šeimos, kurioje yra du dirbantys asmenys.

Anglijoje vaiko tėvams ar globėjams, neatsižvelgiant į tai, ar jis gyvena su dviem ar su vienu iš tėvų, priklauso Vaiko pašalpa (angl. „Child benefit“) – 20,30 £ per savaitę už pirmąjį vaiką ir po 13,40 £ už kitus vaikus. Paraišką dėl vaiko pašalpos motinos dažniausiai gauna dar ligoninėje, taip pat formą galima užpildyti internete (http://www.hmrc.gov.uk/forms/ch2-online-stubb.htm), atsispausdinti ir išsiųsti adresu Child Benefit Office, PO Box 1, Newcastle Upon Tyne, NE88 1AA.

Vaiko ir dirbančių asmenų mokesčių kreditai (angl. „Child and Working Tax credits“) – tai pašalpos, skiriamos asmenims arba šeimoms, uždirbantiems nepakankamai ir (arba) turintiems vaikų. Vaiko mokesčių kreditai skiriami tik turintiems vaikų, o Dirbančių asmenų mokesčių kreditą galima gauti tik dirbant. Jeigu šeimos, kurioje auga vienas vaikas, pajamos nesiekia 26 000£ per metus, tikrai galima gauti šiuos kreditus. Jei šeimoje auga du vaikai, pajamų riba yra 32 000 £. Pagal Mokesčių inspekcijos pateikiamą skaičiuoklę kiekvienas pagal savo situaciją gali pasitikrinti, ar gautų šiuos kreditus: http://taxcredits.hmrc.gov.uk/Qualify/DIQHousehold.aspx.

Šeima su vienu iš tėvų taip pat galėtų gauti Pajamų pašalpą (angl. „Income Support“). Tai pašalpa asmenims nuo 16 iki 60 metų amžiaus, kurie gauna mažas pajamas, nedirba arba dirba iki 16 valandų per savaitę. Dėl šios pašalpos reikia kreiptis į Darbo centrą (angl. „Jobcentre“). 2012 metų gegužę šiek tiek keitėsi Pajamų pašalpos skyrimo tvarka. Jei pašalpa buvo mokama tik dėl to, kad šeimoje yra tik vienas iš tėvų, ši pašalpa nebebus mokama, kai vaikui sukaks penkeri metai. Tačiau jei yra ir kitų kriterijų, dėl ko pašalpa buvo skirta, vaiko amžius įtakos neturės. Daugiau apie šiuos pokyčius: http://www.direct.gov.uk/en/MoneyTaxAndBenefits/BenefitsTaxCreditsAndOtherSupport/On_a_low_income/DG_175842.

Būsto nuomai – lengvatos

Tikėtina, kad šeimai, kurioje vaikus prižiūri tik vienas iš tėvų, priklausys ir būsto bei konsulinio mokesčio pašalpos (angl. „Housing and Council Tax Benefit“). Savivaldybė, skaičiuodama pašalpą, atsižvelgia į vietinį būsto pašalpų tarifo dydį ir į tai, ar nuomos suma yra tinkama pagal tam būstui ir to rajono kainų lygį, ir ar būsto dydis yra tinkamas jūsų šeimai. Pasitikrinti, koks vietinis pašalpos tarifas galioja kiekviename rajone, galima čia: https://lha-direct.voa.gov.uk

Dėl šių pašalpų galima kreiptis į savivaldybę ir ten užpildyti paraišką, arba parsisiųsti formą internetu: http://www.dwp.gov.uk/advisers/claimforms/hctb1_print.pdf. Ta pati forma tinka ir būsto ir savivaldybės mokesčio pašalpoms gauti. Jei šeima gauna kitų pašalpų, pavyzdžiui, pajamų pašalpą (angl. „Income Support“) arba bedarbio pašalpą (angl. „Jobseeker’s Allowance“), pašalpa už būstą turėtų padengti visą nuomos kainą.

Išsamiau apie kiekvieną iš šių pašalpų ir lengvatų galima paskaityti portalo Anglija.lt skyriuje „Pašalpos. Pensijos.“ (http://www.anglija.lt/aktualijos/pasalpos_pensijos)

Paskaičiavus, kiek į pašalpų pretenduoja vieniši tėvai, gali pasirodyti, kad vienam iš tėvų auginti vaiką daug patogiau. Iš tiesų, Jungtinėje Karalystėje nemažai vienišų motinų / tėvų tokiais apsimeta tik prieš valstybę, nors iš tiesų gyvena kartu su partneriais.
Anglija.lt primena, jog už melagingai pateiktus duomenis gresia baudžiamoji atsakomybė ir šis straipsnis neturėtų pasitarnauti tuo, kaip nuslėpus partnerį, reikalauti pinigų iš JK pašalpų fondo.

Straipsnio tęsinys apie su darbu susijusias lengvatas bei darbo ir vaikų priežiūros galimybes asmenims, kurie vaikus augina vieni: http://www.anglija.lt/straipsniai/mano_anglija/vienisos_mamos_ir_tevai_anglijoje_darbas_ir_vaiku_prieziura_ii_dalis.html

Jei turi klausimų arba papildomos informacijos šia tema, parašyk į Anglija.lt diskusijų skyrių "Pašalpos. Soc.parama". Šį forumo skyrių rasi paspaudęs čia...

Jolanta Terminaitė

Auginti vaikus – atsakingas ir sunkus darbas. Tai daryti vienam yra dvigubai sudėtingiau. Neveltui vienišiems tėvams Anglijoje įkurta nemažai pagalbos organizacijų, galinčių palengvinti naštą susidūrus su kasdienėmis problemomis auginant vaikus. Anglija.lt skaitytojų prašymu pasidomėjo, kokios paramos iš šių organizacijų bei valstybės gali tikėtis vienišos mamos bei tėvai.

Alimentai – kiek ir kaip?

Kaip rodo statistika, JK vienišų motinų bei tėvų, auginančių vaikus, skaičius didėja. Nuo 2001-ųjų iki šių metų šeimų, kuriose vaikai auga tik su vienu iš tėvų, padaugėjo nuo 1,7 mln. iki 1,96 mln. Taigi šiuo metu JK yra beveik 2 milijonai vienišų motinų ir tėvų, kuriems tenka suderinti vaikų priežiūrą su mokslais, darbu ir laisvalaikiu bei išspręsti nemažai finansinių reikalų.

Pirmiausia, ką turi apsvarstyti išsiskyrę tėvai – tai finansinė parama vaikui, arba kitaip, alimentai. Juos turi mokėti tas, kuris negyvena kartu su vaiku. Tėvai gali tarpusavyje susitarti dėl alimentų ir nuspręsti, kokią sumą ir kaip reguliariai atskirai gyvenantis tėvas mokės vaiko išlaikymui. Jei kartu negyvenantys tėvai gerai sutaria ir jiems abiem rūpi vaiko ateitis, toks neformalus susitarimas gali būti priimtiniausias. Geriausias būdas mokėti alimentus – sudaryti periodinio mokėjimo sutartį (angl. „standing order“) su savo banku, kad būtų užtikrinta, jog sutarta suma pasieks vaiką laiku. Be to, tai ir bus įrodymas, kada ir kiek pinigų vaiko išlaikymui buvo skiriama. Jeigu neapsisprendžiate, kokią sumą su šeima negyvenantis asmuo turi mokėti, galima pasiskaičiuoti šioje skaičiuoklėje: http://www.cmoptions.org/en/calculator/calculator.asp

Jei dėl vaiko išlaikymo su buvusiu partneriu gražiuoju susitarti nepavyksta, pagelbėti gali tarnyba, sprendžianti su vaiko išlaikymo susijusius klausimus (angl. „Child Support Agency“ – CSA) arba magistratų teismai. Tačiau pirmiausia iškilus problemos dėl finansinės vaiko paramos, vertėtų kreiptis į CSA – jie problemą išspręs nemokamai. Kreiptis į CSA galima trimis būdais: telefonu 08457 133 133 (užpildžius formą internete https://www2.dwp.gov.uk/csa/v2/en/setup/apply-by-telephone.asp galima užsisakyti, kad CSA paskambintų patys – tuomet skambutis nekainuos), internetu arba parsisiųsti paraiškos formą ir ją užpildyti. Pateikus duomenis apie save, vaiką ir asmenį, iš kurio reikalaujama finansinės paramos, CSA imsis reikalingų veiksmų alimentams išieškoti.

SVARBU: CSA naujų bylų nebepriima nuo 2013 metų lapkričio. Per trejus metus iki 2017 metų ją pakeis nauja organizacija „Child Maintenance Service“ - CMS. Šiuo metu norint kreiptis pagalbos dėl alimentų, reikia skambinti į „Child Maintenance Options“ telefonu 0800 0835 130. Jei nuspręsi naudotis naujosios tarnybos CMS paslaugomis, tau bus duotas nuorodos numeris (angl. „reference number“) ir paaiškinta, kaip pateikti prašymą. Apie pasikeitimus alimentų sistemoje Anglija.lt informavo straipsnyje „Vienišiems tėvams Anglijoje - nauji mokesčiai prašant alimentų“.

Tėvai – skirtingose valstybėse

Ką daryti, jei abu tėvai gyvena ne JK? Europos Sąjungoje galioja gana griežti įstatymai, reglamentuojantys finansinės paramos vaikui užtikrinimą. Kai vienas iš tėvų gyvena atskirai kitoje ES valstybėje, pinigus vaiko išlaikymui įmanoma išsireikalauti per teismą. Tokia pati tvarka nuo 2011 metų birželio 18 dienos įsigaliojo beveik visoje Europos Sąjungoje pagal reglamentą dėl išlaikymo prievolių (formalus šio dokumento pavadinimas: 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje). Šį dokumentą lietuvių kalbą galima rasti adresu http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:007:0001:01:LT:HTML.

Taip pat 2011 metais ES pasirašė tarptautinę konvenciją, kuria vaikams užtikrinama tokia pati apsauga ir tais atvejais, kai vienas iš tėvų persikelia gyventi už ES ribų. Ši tvarka supaprastino reikalaujamų šeimos išlaikymo išmokų išieškojimą.

Nuo ko pradėti? Jei vaikas su vienu iš tėvų gyvena JK, o kitas tėvas – kitoje valstybėje, galima kreiptis į vietinį magistratų teismą (angl. „magistrates court“) ir gauti specialų teismo sprendimą dėl vaiko išlaikymo prievolių. Šis sprendimas angliškai vadinamas „Reciprocal Enforcement of Maintenance Order“ (REMO). Britanija yra pasirašiusi bendradarbiavimo susitarimus su beveik 100 valstybių dėl teismo sprendimų, susijusių su vaikų išlaikymu, vykdymo. Tarkim, jei buvęs partneris gyvena Lietuvoje, o vieniša mama ar tėvas su vaiku – Britanijoje, šios šalies išduotą teismo sprendimą dėl vaiko alimentų bei CSA tarnybos sprendimus privalo vykdyti Lietuvos institucijos. Ta pati sąlyga galioja ir esant atvirkštinei situacijai, kai vienas iš tėvų su vaiku gyvena Lietuvoje, o antrasis – Britanijoje. Daugiau informacijos galima rasti čia: http://www.direct.gov.uk/en/Parents/ChildMaintenance/Arrangingchildmaintenance/DG_199081.

Vienišiems su vaikais – pašalpos

Nuo 2010 metų balandžio 12 dienos JK pasikeitė įstatymai dėl alimentų ir pašalpų skyrimo tvarkos. Nuo tos dienos alimentų dydis neturi jokios įtakos pašalpoms, kurias gali gauti vieniša mama ar tėvas. Dėl kokių pašalpų ir lengvatų vieniša mama ar tėvas gali kreiptis Anglijoje? Visų pirma, pašalpų sumą lemia ne vien tai, ar vaiką augina tik vienas iš tėvų, bet bendros šeimos pajamos. Dažniausiai būna taip, kad šeimoje esant tik vienam iš tėvų ir jam dirbant ne visu etatu, pajamos bus mažesnės, negu šeimos, kurioje yra du dirbantys asmenys.

Anglijoje vaiko tėvams ar globėjams, neatsižvelgiant į tai, ar jis gyvena su dviem ar su vienu iš tėvų, priklauso Vaiko pašalpa (angl. „Child benefit“) – 20,30 £ per savaitę už pirmąjį vaiką ir po 13,40 £ už kitus vaikus. Paraišką dėl vaiko pašalpos motinos dažniausiai gauna dar ligoninėje, taip pat formą galima užpildyti internete (http://www.hmrc.gov.uk/forms/ch2-online-stubb.htm), atsispausdinti ir išsiųsti adresu Child Benefit Office, PO Box 1, Newcastle Upon Tyne, NE88 1AA.

Vaiko ir dirbančių asmenų mokesčių kreditai (angl. „Child and Working Tax credits“) – tai pašalpos, skiriamos asmenims arba šeimoms, uždirbantiems nepakankamai ir (arba) turintiems vaikų. Vaiko mokesčių kreditai skiriami tik turintiems vaikų, o Dirbančių asmenų mokesčių kreditą galima gauti tik dirbant. Jeigu šeimos, kurioje auga vienas vaikas, pajamos nesiekia 26 000£ per metus, tikrai galima gauti šiuos kreditus. Jei šeimoje auga du vaikai, pajamų riba yra 32 000 £. Pagal Mokesčių inspekcijos pateikiamą skaičiuoklę kiekvienas pagal savo situaciją gali pasitikrinti, ar gautų šiuos kreditus: http://taxcredits.hmrc.gov.uk/Qualify/DIQHousehold.aspx.

Šeima su vienu iš tėvų taip pat galėtų gauti Pajamų pašalpą (angl. „Income Support“). Tai pašalpa asmenims nuo 16 iki 60 metų amžiaus, kurie gauna mažas pajamas, nedirba arba dirba iki 16 valandų per savaitę. Dėl šios pašalpos reikia kreiptis į Darbo centrą (angl. „Jobcentre“). 2012 metų gegužę šiek tiek keitėsi Pajamų pašalpos skyrimo tvarka. Jei pašalpa buvo mokama tik dėl to, kad šeimoje yra tik vienas iš tėvų, ši pašalpa nebebus mokama, kai vaikui sukaks penkeri metai. Tačiau jei yra ir kitų kriterijų, dėl ko pašalpa buvo skirta, vaiko amžius įtakos neturės. Daugiau apie šiuos pokyčius: http://www.direct.gov.uk/en/MoneyTaxAndBenefits/BenefitsTaxCreditsAndOtherSupport/On_a_low_income/DG_175842.

Būsto nuomai – lengvatos

Tikėtina, kad šeimai, kurioje vaikus prižiūri tik vienas iš tėvų, priklausys ir būsto bei konsulinio mokesčio pašalpos (angl. „Housing and Council Tax Benefit“). Savivaldybė, skaičiuodama pašalpą, atsižvelgia į vietinį būsto pašalpų tarifo dydį ir į tai, ar nuomos suma yra tinkama pagal tam būstui ir to rajono kainų lygį, ir ar būsto dydis yra tinkamas jūsų šeimai. Pasitikrinti, koks vietinis pašalpos tarifas galioja kiekviename rajone, galima čia: https://lha-direct.voa.gov.uk

Dėl šių pašalpų galima kreiptis į savivaldybę ir ten užpildyti paraišką, arba parsisiųsti formą internetu: http://www.dwp.gov.uk/advisers/claimforms/hctb1_print.pdf. Ta pati forma tinka ir būsto ir savivaldybės mokesčio pašalpoms gauti. Jei šeima gauna kitų pašalpų, pavyzdžiui, pajamų pašalpą (angl. „Income Support“) arba bedarbio pašalpą (angl. „Jobseeker’s Allowance“), pašalpa už būstą turėtų padengti visą nuomos kainą.

Išsamiau apie kiekvieną iš šių pašalpų ir lengvatų galima paskaityti portalo Anglija.lt skyriuje „Pašalpos. Pensijos.“ (http://www.anglija.lt/aktualijos/pasalpos_pensijos)

Paskaičiavus, kiek į pašalpų pretenduoja vieniši tėvai, gali pasirodyti, kad vienam iš tėvų auginti vaiką daug patogiau. Iš tiesų, Jungtinėje Karalystėje nemažai vienišų motinų / tėvų tokiais apsimeta tik prieš valstybę, nors iš tiesų gyvena kartu su partneriais.
Anglija.lt primena, jog už melagingai pateiktus duomenis gresia baudžiamoji atsakomybė ir šis straipsnis neturėtų pasitarnauti tuo, kaip nuslėpus partnerį, reikalauti pinigų iš JK pašalpų fondo.

Straipsnio tęsinys apie su darbu susijusias lengvatas bei darbo ir vaikų priežiūros galimybes asmenims, kurie vaikus augina vieni: http://www.anglija.lt/straipsniai/mano_anglija/vienisos_mamos_ir_tevai_anglijoje_darbas_ir_vaiku_prieziura_ii_dalis.html

Jei turi klausimų arba papildomos informacijos šia tema, parašyk į Anglija.lt diskusijų skyrių "Pašalpos. Soc.parama". Šį forumo skyrių rasi paspaudęs čia...

Jolanta Terminaitė

 (Komentarų: 25)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: