Pirmoji raidė:
Ieškoti termino. Įveskite terminą arba jo dalį:
Rasta terminų: 24

A Level

Neprivalomi egzaminai, pagal kurių rezultatus mokiniai priimami į universitetus ar koledžus po neprivalomų paskutinių dvejų viduriniojo mokslo metų.

A little bird told me

Angliškas, posakio “Viena boba sakė”, atitikmuo.

A trouble shared is a trouble halved

Angliškas posakis, kurio reikšmė maždaug tokia: ,,Pasidalinus problema
ji tampa perpus lengvesnė".

A voluntary conciliation and arbitration service

Savanoriško sutaikinimo ir arbitražo paslaugų tarnyba.

ACAS

Konsultavimo, sutaikinimo ir arbitražo tarnyba.
angl. Advisory, Conciliation and Arbitration Servise).

Accident

Nelaimingas atsitikimas Pvz: accident in M25 - avarija kelyje M25.

Account

Banko sąskaita

Account for

Pasiaiškinti, paaiškinti.

Accountant

Buhalteris, tvarkantis kompanijos ar asmens finansinius reikalus.

Act on

Veikti pagal kieno nors patarimą, raginimą.

Act up

Blogai arba keistai elgtis.

Advertising

Reklama

Allowance

Kai kurių rūšių socialinės išmokos. Pvz., Jobseeker’s Allowance – išmokos ieškantiems darbo asmenims.

Answer back

Atsakyti

Answer for

Būti atsakingam už...

Appointment

Susitarti dėl susitikimo, pvz: make an appointment at the GP - susitarti dėl susitikimo su šeimos daktaru.

Argue out

Ginčytis

ASAP (As soon as possible)

Kaip įmanoma greičiau

ASBO (Anti Social Behaviour Order)

Asmeniui taikomi tam tikri suvaržymai dėl jo netinkamo elgesio (chuliganizmo ir pan.)

Ask in

Pasikviesti į svečius.

Ask out

Pakviesti į susitikimą.

Ask over

Pakviesti

Asylum-seeker

Pabėgelis, politinio prieglobsčio prašytojas.

Autobank

Bankomatas