Pirmoji raidė:
Ieškoti termino. Įveskite terminą arba jo dalį:
Rasta terminų: 58

Call of

Atšaukti.

Call on

Paprašyti pagalbos.

Cash Card

Grynųjų pinigų kortelė.

Cash machine

Bankomatas

Cashpoint

Bankomatas

CCTV (Closed-circuit television)

Viešose vietose įrengtos vaizdo stebėjimo kameros

Certificate of Conformity

Automobilio gamintojo išduodamas sertifikatas (dažniausiai su vandens ženklais ar kt. apsaugos žymėmis), kuriame nurodyti pagrindiniai automobilio parametrai (iš viso apie 50 laukelių su atitinkamais duomenimis).

Certificate of satisfaction

Skolos apmokėjimo patvirtinimas.

Chalk up

Pasiekti kažką gero, pvz.: Bendrovė pasiekė aukščiausią kada turėtą pelną.

Chalk up to

Paaiškinti problemos priežastį, pvz.: "They chalked the poor sales up to the lower numbers of tourists visiting this year ".

Chance upon

Atsitiktinai kažką rasti.

Cheer on

Padrąsinti, paskatinti, paremti.

Cheers

Padėka, tostas

Chemist shop

Vaistinė.

Cheque

Čekis – kvitas, rodantis, kokią sumą gavėjui turi išmokėti mokėtojo bankas.

Cheque Guarantee Card

Čekių garantijos kortelė.

Chew out

Kažką piktai kritikuoti.

Chew over

Galvoti apie padarinius, pvz.: He asked for a few days to chew the matter over before he made a final decision.

Child Tax Credit

Vaiko išlaikymo išmoka, skiriama jauniems besimokantiems tėvams arba vaiko globėjams, kurių pragyvenimo pajamos yra žemos.

Childminders

Vaikų prižiūrėtojai. Jie rūpinaisi jaunesniais nei dvylikos metų vaikais. Dažniausiai šie vaikų prižiūrėtojai vaikus pasiima iš mokyklos ir parveda juos pas save į namus. Čia vaikai būna tol, kol juos pasiima tėvai.

Chill out

Atsipalauduoti, pailsėti, atsikvėpti.

Choke off

Sustabdyti, apriboti, suvaržyti.

CIS - Construction Industry Scheme

Taisyklės, kurios reguliuoja darbuotojų ir darbdavių santykius statybų sektoriuje.

Citizen

Pilietis, gyventojas

City

Rajonas Londone, finansinis centras. Jo plotas - 1 kvadratimė mylia. Čia įsikūrusios didžiausios pasaulyje draudimo, finansinų, bankų ir kitų sektorių bendrovės.

Civil enforcement officer

Automobilių statymo taisyklių laikymąsi prižiūrintis policininkas arba kitas už šią sritį atsakingas pareigūnas (palieka ant priekinio automobilio stiklo užkištą baudos lapelį, kuriame nurodyta už ką, kiek ir kaip reikia sumokėti).

Claim

Draudimo atveju - prašymas sumokėti už prarastą apdraustą turtą ar sveikatą.

Claw back

Grąžinti pinigus, pvz.: "The new tax will claw back what the government has given out in".

Climb down

Sutikti, kad esate neteisus ir pakeisti savo poziciją.

Close down

Uždaryti parduotuvę, ar verslo sritį.

Clown about

Kvailai elgtis, švaistyti laiką.

CoC

(angl. Certificate of Conformity)
Automobilio gamintojo išduodamas sertifikatas (dažniausiai su vandens ženklais ar kt. apsaugos žymėmis), kuriame nurodyti pagrindiniai automobilio parametrai (iš viso apie 50 laukelių su atitinkamais duomenimis).

Come across

Atsitiktinai, netikėtai rasti.

Community

Bendruomenė

Conciliation and Advisory Service

Taikinimo ir konsultavimo tarnyba.

Congestion charge

Įvažiavimo į centrą mokestis. Siekiant išvengti automobilių kamščių didmiesčiuose, nuo 2003 metų Londone pradėtas taikyti įvažiavimo į centrą mokestis. Jį sumokėjus, galima įvažiuoti į apmokestintą Anglijos sostinės zoną tiek kartų, kiek jums reikės.

Contract

Kontraktas, sutartis. Pvz., darbo sutartis.

Contract out of

Nutraukti (sutartį), pvz.:"I contracted out of the deal years ago".

Cop it

Pakliūti į bėdą, pvz.: "They really copped it when they got caught shoplifting".

Cop off

Išeiti anksti iš darbo ar mokyklos, pvz.: "We copped off early on Friday because there was nothing to do".

Council Tax

Mokesčiai savivaldybei

County

Grafystė. Jungtinės Karalystės administracinis vienetas. Lietuviškos apskrities atitikmuo.

County court

Savivaldybės teismas.

Court

Teismas. Teismai gali būti kelių rūšių.

Court of Appeal

Apeliacinis teismas

Credit Card

Kreditinė kortelė

Credit file

Kredito ataskaita.

Credit reference agency

Kredito rizikos vertinimo institucija.

Credit score

Kredito reitingas

Critical Illness Cover

Kritinės ligos draudimas. Šis polisas naudingas, jeigu asmuo suserga tokiomis kritinėmis ligomis, kaip vėžys, AIDS, gauna širdies smūgį ir pan. Tuo atveju draudėjas išmoka visą sumą.

Cry off

Atšaukti susirtarimą, pvz.: "I've got to work tonight; can I cry off going out for dinner?"

CSCS (Construction Skills Sertification Scheme)

Saugumo statybose programa. Daugelis darbdavių statybų industrijoje reikalauja išlaikyto CSCS testo.

Currency

Valiuta.

Current account

Standartinė banko sąskaita.

Custody officer

Pareigūnas prižiūrintis kardomąjį kalinį.

Customs

Muitinė

Cut back

Sumažinti.

CV

Trumpas Jūsų gyvenimo aprašymas. Jo forma gali skirtis, tačiau patartina paminėti tokius svarbiausius dalykus: asmeninius duomenis, bendruosius sugebėjimus, darbo patirtį, rekomendacijas, pomėgius ir kt.