Pirmoji raidė:
Ieškoti termino. Įveskite terminą arba jo dalį:
Rasta terminų: 12

Education

Mokslo sistema, mokslas

Employed

Įdarbintas darbuotojas

Employer

Darbdavys.

Employment

Darbas, užimtumas (pvz., Employment contract - darbo kontraktas).

Employment Agency

Įdarbinimo agentūra.

Employment Appeal Tribunal

Darbo tribunolo apeliacinė instancija.

Employment Tribunal

Darbo tribunolas.

Enquiry

Pasiteiravimas, tyrimas.

Environment

Aplinka

EOC

Lygių teisių komisija.

Excise Duty

Muito mokestis. Pvz.: jį gali tekti mokėti importuojant naują automobilį.

Excuse my French

Geras būdas atsiprašyti pašnekovų, kai "riebiai" keikiatės.