Pirmoji raidė:
Ieškoti termino. Įveskite terminą arba jo dalį:
Rasta terminų: 5

Job

Darbas

Job Centre

Lietuviškos darbo biržos atitikmuo

Job Grant

Vienkartinė pašalpa, kurios gali prašyti pradėję dirbti tėvai.

Job interview

Pokalbis dėl darbo.

Joint-stock company

Įmonė turinti grupę akcininkų. Akcinė bendrovė.