Pirmoji raidė:
Ieškoti termino. Įveskite terminą arba jo dalį:
Rasta terminų: 18

Parking fine

Neteisingo automobilio pastatymo bauda.

Partnership

Dvejų laisvai samdomų darbuotojų (self-empployed) bendra veikla. Partnerystė.

Passport account

Pasinė sąskaita. Ji yra skirta tiems, kurie yra neseniai atvykę į Didžiąją Britanija ir kurie nori atsidaryti banko sąskaitą. Ši sąskaita ypatinga tuo, kad ją atidarant nėra būtinas Didžiosios Britanijos gyvenamosios vietos patvirtinimas.

Pay as you go

Išankstinė mobiliojo ryšio apmokėjimo kortelė.

Payslip

Kvitas, kuriame nurodytas atlyginimo dydis bei atskaičiuotų mokesčių suma.

Penalty charge

Neteisingo automobilio pastatymo bauda

Personal pension

Asmeninė pensija

Pharmacy

Vaistinė.

Pint

Angliškas tūrio vienetas, 0,568 litro.

Police and Criminal Evidence Act

Kriminalinių įkalčių aktas

Porkie pies

Melas. Posakis ypač tinka klausimams, kaip: “Are you sure you took your vitamins this morning? Or are you telling porkie pies?”

Postgraduate

Antrosios pakopos aukštosios mokyklos studentas. Magistras.

Pound (sutr. - lb)

Angliškas svorio matas. Apytiksliai - 0,453 kg.

Priest

Šventikas (kunigas ir pan.).

Primary Education

Pirmieji du privalomo mokslo etapai Anglijoje (pirmieji 6 mokslo metai).

Public holiday

Valstybinės šventės.

Public road

Visuomeninė gatvė.

Pupil referral units

Mokinių persiuntimo grupės, skirtos tokiems vaikams, kurie kitose įstaigose negalėtų gauti vidurinio išsilavinimo. Pavyzdžiui, šias grupes gali lankyti nėščios paauglės ar iš bendrojo lavinimo mokyklos pašalinti paaugliai. Šių grupių tikslas – ilgainiui vaikus sugrąžinti į bendrąsias mokyklas.