Pirmoji raidė:
Ieškoti termino. Įveskite terminą arba jo dalį:
Rasta terminų: 18

Tax

Mokesčiai

Tax refund

Permokėtų mokesčių grąžinimas.

Tax return

Kasmetinių mokesčių blankų pildymas.

Technobabble

Sunkiai suprantami technologiniai terminai

Temp to perm

Iš laikino į pastovų.

TFL (Transpor for London)

Įstaiga, besirūpinanti keleiviniu transportu Londone.

The Chancery Division

Kanceliarijos poskyris (vienas iš trijų teismo poskyrių), nagrinėjantis įgalioto turto, konkrečių kompanijų ir pan. bylas.

The Family Division

Šeimos poskyris (vienas iš trijų teismo poskyrių), negrinėjantis skyrybų, vaikų priežiūros, palikimų bylas.

The Queen’s Bench Division

Karalienės teismo poskyris (vienas iš trijų teismo poskyrių), nagrinėjantis visas viešosios teisės, sutarčių pažeidimo, neatsargumo, neteisėtų baudų ir šmeižto bylas.

Toddler groups

Neformalios tėvų arba globėjų grupės, kurios kartas nuo karto prižiūri vietinius vaikus (amžiaus grupė iki penkerių metų).

Top-up

Saskaitos papildymas (mob)

Tory

Konservatorių partijos narys.

Traffic warden

Automobilių statymo taisyklių laikymąsi prižiūrintis policininkas arba kitas už šią sritį atsakingas pareigūnas (palieka ant priekinio automobilio stiklo užkištą baudos lapelį, kuriame bus nurodyta už ką, kiek ir kaip reikia sumokėti).

Transfer

Pervedimas, perkėlimas. Pvz., Money transfer - pingų pervedimas.

Travelcard

Nuolatinis viešojo transporto bilietas.

Trust

Dažniausiai – organizacija, prižiūrinti kurią nors konkrečią ligoninę ar kitą gydymo įstaigą.

Try back

Perskambinti.

Tube station

Metro stotis