Pirmoji raidė:
Ieškoti termino. Įveskite terminą arba jo dalį:
Rasta terminų: 5

V5C form

Techninis automobilio pasas

Vacancy

Laisva darbo vieta.

VAT (Value Added Tax)

Pridėtinės vertės mokestis (17,5%). Lietuviškojo PVM atitikmuo.

Visual identification

Vaizdinis atpažinimas - nusikaltėlio nustatymo būdas.

Voter’s roll

Rinkėjų registras.