Pirmoji raidė:
Ieškoti termino. Įveskite terminą arba jo dalį:
Rasta terminų: 7

Walk-in Centre

Sveikatos patikrinimo centras

Warrant

Suėmimo orderis

Waste

Atliekos, šiukšlės.

Widow/widower

Našlė/našlys

Worker Registration Scheme

Darbuotojų registravimo programa.

Written statement

Rašytinė formuluotė - tai yra darbo sutarties pagrindinių dalykų santrauka. Pats dokumentas nėra darbo kontraktas, tačiau jis patvirtina darbo sutarties egzistavimą.

WRS (Worker Registration Scheme)

Programa, pagal kurią privalo prisiregistruoti visi nauji įdarbinti darbuotojai, atvykę iš Lietuvos ar kitų naujųjų Europos Sąjungos šalių.