Mano Anglija

Dar kartą apie PSD – išsklaidykime neaiškumus

2010-05-25

Apie tai, kokiu būdu atgaline data informuoti mokesčių inspekciją, jau rašėme. Tačiau ir toliau gauname skaitytojų klausimų. Taigi, turėdami Lietuvos VMI pažadą, kad į visus juos bus atsakyta, vėl grįžtame prie temos – kaip elgtis, kad nebereikėtų sukti galvos dėl PSD mokesčio.

Jau anksčiau rašėme, jog VMI pasiūlė būdą, kaip deklaruoti išvykimą atgaline data. Trumpai primename, kad atitinkamos formos pagal išvykimo metus (išsamiau žr. „Infozona“ Nr. 18) deklaracijos gali būti pateikiamos tiek atvykus į VMI teritorinį skyrių, tiek elektroniniu būdu. Taip pat deklaraciją galima užsakyti ir atsisiųsti paprastuoju paštu. Laišką su prašymu reikia siųsti į VMI teritorinį skyrių pagal savo gyvenamąją vietą iki išvykimo. Teritorinių skyrių adresus galima rasti VMI puslapyje, skyrelyje VMI--> Aptarnavimas http://www.vmi.lt/lt/?itemId=20796

Tačiau emigrantams rūpi ne vien tai, kad jiems šiuo metu nereikėtų mokėti PSD mokesčio, bet ir kaip tai gali atsiliepti ateityje.
„Dabar deklaravus išvykimą nebereikia mokėti PSD mokesčių. O jei po metų kitų žmogus grįžta, ar galės / reikės jam susimokėti tik PSD (už pusę metų, metus) ir ar jis galės gauti medicinos paslaugas? Kas mūsų laukia ateityje, kokios PSD dabar nemokėjimo pasekmės?“ – štai tokį vieno skaitytojo klausimą pateikėme VMI.

„Jeigu gyventojai išvyko iš Lietuvos ir tai deklaravo, PSD įmokų mokėti nereikia, jeigu jie atitinkamai moka socialinio draudimo įmokas užsienio valstybėje, kurioje dirba ir gyvena ir yra apdrausti socialiniu (įskaitant sveikatos) draudimu Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėse narėse (Islandijoje, Norvegijoje, Lichtenšteine) ar Šveicarijoje, ir turi ar gali turėti atitinkamos formos dokumentą (E formos pažymą arba kompetentingos užsienio institucijos išduotą laisvos formos pažymą), įrodantį, kad jie apdrausti socialiniu (ir sveikatos) draudimu užsienyje. Tais atvejais, kai gyventojas grįžta ir pradeda nuolat gyventi Lietuvoje, tai nuo to laikotarpio turi mokėti PSD įmokas.

Svarbu žinoti, kad bent vienoje šalyje turi būti mokamos atitinkamos draudimo įmokos, nes nuo to priklauso medicininių paslaugų gavimas,“ – paaiškino Mokesčių inspekcijos viršininko pavaduotoja Vilma Vildžiūnaitė.
Plačiau apie PSD įmokų nemokėjimo pasekmes yra aprašyta VLK interneto tinklapyje. Beje, ten patalpinta ir emigrantams skirta reklamjuostė (angl. banner).
Beje, istorija su PSD mokesčiu parodė, jog emigrantams iki šiolei kyla nemažai klausimų, susijusių su išvykimo deklaravimu – kas laikoma deklaravimu ir kaip tai padaryti. Štai gana tipiškas ir natūralus klausimas: „Aš išvažiavau 2004 m. dar su viza – tai čia kas, ne deklaravimas? Jei ne, tai kodėl tada turiu deklaruoti, kad oficialiai išvykau 2005-01-01, o ne nurodyti tą datą, kada tai padariau iš tikrųjų?“
Mokesčių inspekcijos viršininko pavaduotoja Vilma Vildžiūnaitė:

„Vizos gavimas dar nereiškia, kad gyventojas išvyko iš Lietuvos. Gyventojai, kurie faktiškai iš Lietuvos išvyko anksčiau, tačiau išvykimo Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka nedeklaravo, gali Valstybinei mokesčių inspekcijai elektroniniu ar kitu būdu pateikti laikotarpio, kada asmuo išvyko, atitinkamą Metinės pajamų deklaracijos formą ir joje nurodyti išvykimo iš Lietuvos datą. Kadangi mokesčių administravimo įstatyme yra nustatyta deklaracijų teikimo ir tikslinimo senatis – penkeri praėję metai – gyventojams, kurie išvyko anksčiau nei 2005 m. VMI siūlo pateikti galutinai išvykstančio iš Lietuvos deklaraciją, nurodant joje išvykimo datą 2005-01-01, nes už ankstesnius laikotarpius deklaracijos nebeteikiamos (suėjęs senaties terminas).“

Žinia apie PSD (privalomojo sveikatos draudimo) mokestį paskatino iš Lietuvos emigravusius žmones susitvarkyti iki šiolei nedaug kam rūpėjusį išvykimo iš Lietuvos deklaravimą. Nors įstatymas, kuriuo kiekvienas Lietuvos pilietis, išvykstantis iš Lietuvos ilgesniam nei pusės metų laikotarpiui, įpareigojamas oficialiai pranešti apie savo išvykimą buvo priimtas 2003 m., didelė dalis emigrantų deklaruoti išvykimo neskubėjo, nors tai padaryti gana paprasta. Jei esate Lietuvoje, jums reikia nueiti į savo savivaldybę prieš išvykstant ir užpildyti atitinkamą formą. Jei turite ineternetinę bankininkystę kuriame nors banke, savo gyvenamąją vietą galima deklaruoti internetu. Kas jau išvykę ir gyvena užsienyje, deklaruoti savo išvykimą gali ambasadoje.

Tačiau ką daryti tiems, kas išvyko prieš daug metų ir neprisimena, ar deklaravo savo išvykimą, arba, kas tvarkėsi savo ar vaikų dokumentus ambasadoje Londone, ir dabar jau nelabai susigaudo, ar jie yra laikomi gyvenantys Lietuvoje, ar JK?

Gyventojų registro tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos direktorė Marija Norkevičienė informavo „Infozonos“ redakciją, kad kilus neaiškumui, ar žmogus yra deklaravęs savo išvykimą, užtenka atsiųsti paklausimą elektroniniu paštu adresu grt@vrm.lt. „Užtenka laiške pranešti, jog toks ir toks asmuo (nurodyti vardą, pavardę ir gimimo metus) norėtų sužinoti, ar yra deklaravęs savo išvykimą iš Lietuvos. Mes turime duomenis Gyventojų registre ir atsiųsime atsakymą“, – sakė Gyventojų registro tarnybos direktorė.

P.S. Bendrąją informaciją ir konsultacijas visais mokesčių klausimais teikia VMI prie FM Mokesčių informacijos skyrius telefonu 1882, skambinant iš užsienio telefonu +370 5 255 3190

Zita Čepaitė


   

Infozona

Susiję raktiniai žodžiai: Išvykimo deklaravimas, PSD mokestis

 
 
 

Susiję straipsniai:

 
 

Apklausa

Ką šiemet veiksi per Velykų ilgąjį savaitgalį?

Vyksiu į Lietuvą

Vyksiu į kelionę (bet ne į LT)

Ilsėsiuosi namuose, UK

Dirbsiu

Dar nežinau

Skelbimai

CEPELINAS.CO.UK - verslas Britanijoje

Orai

Įmonių katalogas